Takaisin

Rivastigmiini Lewyn kappale -taudin käytösoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja tarkistettu 12.6.2016 Juha Rinne
6.6.2010

Näytön aste: C

Rivastigmiinista saattaa olla hyötyä Lewyn kappale -taudin hoidossa käytösoireiden vähenemisenä.

Vuonna 2003 kirjoitetussa Cochrane-katsauksessa «Wild R, Pettit T, Burns A. Cholinesterase inhibito...»1 arvioitiin AKE-lääkkeiden hyödyllisyyttä Lewyn kappale -taudin hoidossa. Löytyi vain yksi lumekontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus «McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of riva...»2, jossa tutkittiin rivastigmiinin tehoa Lewyn kappale -taudissa. Tässä tutkimuksessa oli 120 potilasta, keskimääräinen rivastigmiiniannos oli 9,4 mg/vrk ja tutkimuksen kesto 20 viikkoa. Tutkittavien keski-ikä oli 74 vuotta, MMSE keskimäärin 17,9 (lumeryhmässä 17,8) ja useimmilla myös muita sairauksia ja lääkehoitoja.

ITT-analyysillä (intention to treat) tarkastellen ei saatu eroa käytösoireissa (NPI), kognitiivisessa tilassa (MMSE) eikä yleisvaikutelmassa (CGC-plus). OC-analyysillä (observed cases) kuitenkin saatiin kliinisesti merkittävä ero rivastigmiinin hyväksi käytösoireissa eli nämä vähenivät. ITT- ja OC-analyysin välinen ero voi selittyä joko lääkkeen tehon heikkoudella tai sitten sillä, että huonon lääkevasteen saaneita jäi tutkimuksesta pois enemmän. Tutkimuksen keskeyttäneiden määrä (drop-out rate) oli kuitenkin samansuuruinen lume- ja lääkeryhmässä.

Artikkelissaan «McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of riva...»2 tutkijat kuitenkin osoittavat, että kun erikseen tarkasteltiin käytösoireista hallusinaatioita, apatiaa ja depressiota (LKT:n ydinoireita, NPI-4), nähtiin merkitsevä paraneminen lumeryhmään verrattuna kaikilla analyysimenetelmillä (ITT, LOCF ja OC).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Muita laajoja lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia AKE-lääkkeistä Lewyn kappale -taudin hoidossa ei löytynyt myöskään myöhemmiltä vuosilta (2000−2009).

Kommentit

Näyttö AKE-lääkkeiden (ja myös memantiinin) tehosta Lewyn kappale -taudin hoidossa on tutkimusten valossa heikko. Kuitenkin tiedot sairauden neuropatologiasta ja muun muassa aivojen kolinergisen järjestelmän toiminnan heikkenemisestä samoin kuin kliiniset kokemukset viittaavat siihen, että AKE-lääkkeet voivat olla hyödyllisiä. Lisäksi tähän vaikeaoireiseen sairauteen ei ole olemassa muita tehokkaaksi osoitettuja hoitoja sen paremmin kognitiivisiin kuin käytösoireisiinkaan tai yleisvaikutelman tai toimintakyvyn parantamiseen. Lisää tutkimuksia aiheesta kaivattaisiin myös muiden AKE-lääkkeiden ja memantiinin osalta.

Kirjallisuutta

  1. Wild R, Pettit T, Burns A. Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD003672 «PMID: 12917981»PubMed
  2. McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000;356:2031-6 «PMID: 11145488»PubMed