Takaisin

Liikunnan merkitys päivittäisten toimien kuntoutuksessa Parkinson-potilailla

Näytönastekatsaukset
Kirsi Martikainen
27.10.2015

Näytön aste: C

Erilaisilla liikuntamuodoilla saatetaan parantaa Parkinson-potilaan fyysistä suoriutumista.

Goodwin ym. «Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS ym. The effecti...»1 selvittivät systemaattisessa katsauksessaan ja meta-analyysissään 14 satunnaistetusta tutkimuksesta (n = 360) liikuntainterventioiden vaikutusta Parkinson-potilaiden toimintakykyyn. 4 tutkimuksessa arvioitiin myös elämänlaatua. Vaikka tutkimuksista vain 2 oli korkealaatuista ja 10 kohtalaista, meta-analyysin mukaan liikuntaharjoittelun todettiin merkitsevästi parantavan toimintakykyä ja elämänlaatua.

Nivelten liikkuvuutta ja lihasvoimaa parantavat harjoitukset saattavat helpottaa päivittäisistä toimista suoriutumista «Bridgewater KJ, Sharpe MH. Trunk muscle performanc...»2, «Hirsch MA, Toole T, Maitland CG ym. The effects of...»3, «Stallibrass C, Sissons P, Chalmers C. Randomized c...»4.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS ym. The effectiveness of exercise interventions for people with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord 2008;23:631-40 «PMID: 18181210»PubMed
  2. Bridgewater KJ, Sharpe MH. Trunk muscle performance in early Parkinson's disease. Phys Ther 1998;78:566-76 «PMID: 9626269»PubMed
  3. Hirsch MA, Toole T, Maitland CG ym. The effects of balance training and high-intensity resistance training on persons with idiopathic Parkinson's disease. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1109-17 «PMID: 12917847»PubMed
  4. Stallibrass C, Sissons P, Chalmers C. Randomized controlled trial of the Alexander technique for idiopathic Parkinson's disease. Clin Rehabil 2002;16:695-708 «PMID: 12428818»PubMed