Takaisin

Dronedaroni eteisvärinän uusiutumisen estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Dronedaroni estää eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lumelääke.

Satunnaistetussa DAFNE-tutkimuksessa «Touboul P, Brugada J, Capucci A ym. Dronedarone fo...»1 (n = 199) dronedaroni esti jatkuvan eteisvärinän uusitumista sähköisen rytminsiirron jälkeen merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke. Seuranta-aika oli 6 kuukautta.

Tehokkaimmaksi osoittautunut annos (400 mg x 2) pidensi sähköisen kardioversion jälkeen eteisvärinä uusiutumiseen kuluvan ajan 5,3 vuorokaudesta 60 vuorokauteen (riskisuhde 55 %, 95 % luottamusväli 28–72 %, p < 0,001)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Euroopassa tehdyssä satunnaistetussa EURIDIS-tutkimuksessa «Singh BN, Connolly SJ, Crijns HJ ym. Dronedarone f...»2 (n = 615) aika eteisvärinän uusiutumiseen kardioversion jälkeen oli 41 vuorokautta lumelääke- ja 96 vuorokautta dronedaroniryhmässä (400 mg x 2), p < 0,01. Seuranta-aika oli 12 kuukautta ja eteisvärinän toteamiseen käytettiin puhelin-EKG:ta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa ja Australiassa tehdyssä satunnaistetussa ADONIS-tutkimuksessa «Le Heuzey JY, De Ferrari GM, Radzik D ym. A short-...»3 (n = 630 aika eteisvärinän uusitumiseen kardioversion jälkeen oli 59 vuorokautta lumelääke- ja 158 vuorokautta dronedaroniryhmässä (400 mg x 2), p < 0,01. Seuranta-aika oli 12 kuukautta ja eteisvärinän toteamiseen käytettiin puhelin-EKG:ta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Satunnaistetussa vertailevassa tutkimuksessa (DIONYSOS) ja meta-analyysissä «Le Heuzey JY, De Ferrari GM, Radzik D ym. A short-...»3 dronedaroni osoittautui teholtaan merkitsevästi huonommaksi kuin amiodaroni «Piccini JP, Hasselblad V, Peterson ED ym. Comparat...»4. Toisaalta kuitenkin dronedaroni aiheuttaa huomattavasti vähemmän haittavaikutuksia kuin amiodaroni.

Kirjallisuutta

  1. Touboul P, Brugada J, Capucci A ym. Dronedarone for prevention of atrial fibrillation: a dose-ranging study. Eur Heart J 2003;24:1481-7 «PMID: 12919771»PubMed
  2. Singh BN, Connolly SJ, Crijns HJ ym. Dronedarone for maintenance of sinus rhythm in atrial fibrillation or flutter. N Engl J Med 2007;357:987-99 «PMID: 17804843»PubMed
  3. Le Heuzey JY, De Ferrari GM, Radzik D ym. A short-term, randomized, double-blind, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of dronedarone versus amiodarone in patients with persistent atrial fibrillation: the DIONYSOS study. J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:597-605 «PMID: 20384650»PubMed
  4. Piccini JP, Hasselblad V, Peterson ED ym. Comparative efficacy of dronedarone and amiodarone for the maintenance of sinus rhythm in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2009;54:1089-95 «PMID: 19744618»PubMed