Takaisin

Dronedaronin vaikutus eteisvärinäpotilaiden ennusteeseen ja sairaalahoidon tarpeeseen

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: B

Dronedaroni saattaa parantaa valikoitujen eteisvärinäpotilaiden ennustetta ja vähentää sairaalahoidon tarvetta.

Dronedaronin vaikutusta kohtauksittaista tai jatkuvaa eteisvärinää (tai eteislepatusta) sairastavien potilaiden ennusteeseen selvitettiin satunnaistetussa ATHENA-tutkimuksessa «Hohnloser SH, Crijns HJ, van Eickels M ym. Effect ...»1. Dronedaroni (400 mg x 2) vähensi kohtauksittaista ja jatkuvaa eteisvärinää sairastavien potilaiden kuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta 24 % eli merkitsevästi lumelääkkeeseen verrattuna (riskisuhde 0,76, 95 % luottamusväli 0,69–0,84). Tutkimukseen osallistui 4 628 potilasta 37 maasta. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli rytmihäiriön lisäksi todettu vähintään yksi seuraavista tekijöistä: ikä yli 75 vuotta, tai ikä > 70 vuotta ja vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä: kohonnut verenpaine, diabetes, aikaisempi aivoverenkiertohäiriö (aivohalvaus tai TIA), systeeminen embolisaatio, vasemman eteisen koko yli 50 mm, vasemman kammion ejektiofraktio ≤ 40 %. Vaikeaa NYHA IV -oireista vajaatoimintaa sairastavat suljettiin pois tutkimuksesta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Laaja satunnaistettu kaksoisokkotutkimus ANDROMEDA-tutkimus (n = 617) keskeytettiin ennen aikaisesti, koska kuolleisuus lisääntyi dronedaroniryhmässä (400 mg x 2) verrattuna lumelääkettä saaneisiin «Køber L, Torp-Pedersen C, McMurray JJ ym. Increase...»2. Myös pysyvää eteisvärinää sairastavilla potilailla tehty PALLAS-tutkimus keskeytettiin ennen aikaisesti kuolleisuuden ja muiden päätetapahtumien lisääntymisen takia «Connolly SJ, Camm AJ, Halperin JL ym. Dronedarone ...»3. Tämän vuoksi dronedaroni on vasta-aiheinen sydämen vajaatoiminnassa ja pysyvässä eteisvärinässä.

Kirjallisuutta

  1. Hohnloser SH, Crijns HJ, van Eickels M ym. Effect of dronedarone on cardiovascular events in atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;360:668-78 «PMID: 19213680»PubMed
  2. Køber L, Torp-Pedersen C, McMurray JJ ym. Increased mortality after dronedarone therapy for severe heart failure. N Engl J Med 2008;358:2678-87 «PMID: 18565860»PubMed
  3. Connolly SJ, Camm AJ, Halperin JL ym. Dronedarone in high-risk permanent atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:2268-76 «PMID: 22082198»PubMed