Takaisin

Vajaatoimintatahdistinhoito eteisvärinäpotilaan sinusrytmin palauttamisessa

Näytönastekatsaukset
Juhani Koistinen
11.3.2017

Näytön aste: D

Vajaatoimintatahdistinhoito saattaa palauttaa sinusrytmin joillakin eteisvärinästä kärsivillä potilailla.

Vajaatoimintatahdistinhoito parantaa vasemman kammion toimintaa. Tämän arvellaan vaikuttavan suotuisasti eteisvärinään, joka liittyy usein vajaatoimintaan.

Hauckin ym. «Hauck M, Bauer A, Voss F ym. Effect of cardiac res...»1 tutkivat 46 konsekutiivista biventrikulaaritahdistinpotilasta, joilla oli persistoiva eteisvärinä ja indikaatiot biventrikulaaristahdistinhoidolle (ejektiofraktio < 0,35, NYHA III–IV, QRS > 130 ms).

Seuranta-aikana (keskimäärin 22 kuukautta) 8:lla (17 %) 46:sta potilaasta rytmi kääntyi sinusrytmiin (keskimääräinen seuranta-aika 22 kuukautta). Näistä 7 kääntyi spontaanisti sinusrytmiin. Yhdelle potilaalle kammioperäisen rytmihäiriön vuoksi tehty kardioversio palautti sinusrytmin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kies ym. «Kiès P, Leclercq C, Bleeker GB ym. Cardiac resynch...»2 seurasivat 74 potilasta, joilla oli eteisvärinä (20 persistoivaa ja 54 kroonista) ja indikaatiot vajaatoimintatahdistimelle (NYHA III–IV, ejektiofraktio < 0,35, vasen haarakatkos, QRS-kompleksi >120 ms tai tahdistettu QRS > 200 ms). Implantaation yhteydessä 20 potilaalle tehtiin rytminsiirto.

18 kääntyi sinusrytmiin. 6 kuukauden seurannassa vain 5 (7 %) potilasta pysyi sinusrytmissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kannattanee harkita eteiselektrodin implantaatiota kroonista tai persistoivaa eteisvärinää sairastaville potilaille, jos vajaatoimintatahdistinhoito katsotaan aiheelliseksi.

Kirjallisuutta

  1. Hauck M, Bauer A, Voss F ym. Effect of cardiac resynchronization therapy on conversion of persistent atrial fibrillation to sinus rhythm. Clin Res Cardiol 2009;98:189-94 «PMID: 19034378»PubMed
  2. Kiès P, Leclercq C, Bleeker GB ym. Cardiac resynchronisation therapy in chronic atrial fibrillation: impact on left atrial size and reversal to sinus rhythm. Heart 2006;92:490-4 «PMID: 16159986»PubMed