Takaisin

Eteisvärinän tahdistinhoito

Näytönastekatsaukset
Juhani Koistinen
11.3.2017

Näytön aste: B

Tahdistinhoidon ei ole voitu osoittaa toimivan itsenäisesti eteisvärinän ehkäisyssä.

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa «Gillis AM, Wyse DG, Connolly SJ ym. Atrial pacing ...»1 todettiin, ettei eteistahdistus estä paroksysmaalista eteisvärinää. Tutkimukseen osallistui 97 paroksysmaalista eteisvärinää sairastavaa potilasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään (ei-tahdistettu ryhmä n = 48 ja eteistahdistettu ryhmä n = 49). Ryhmiä seurattiin 3 kuukautta. Aika eteisvärinän ilmaantumiseen ei ryhmissä eronnut toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aspect-tutkimuksessa «Padeletti L, Pürerfellner H, Adler SW ym. Combined...»2 selvitettiin septaalisen ja erityistahdistusalgoritmien tehoa eteisvärinän estossa. Tutkimukseen osallistui 298 potilasta, jotka satunnaistettiin septaaliseen ja ei-septaaliseen tahdistukseen. Tahdistimet ohjelmoitiin 3 kuukauden seurantajaksoille konventionaalisen tahdistukseen ja eteisvärinän estoalgoritmitahdistukselle.

Selviä eroja ei todettu ryhmien välillä eteisvärinän esiintyvyydessä, joskin saatiin viitteitä, että septaalinen tahdistus yhdessä eteisvärinän estoalgoritmitahdistuksen kanssa mahdollisesti vähentää eteisvärinän esiintyvyyttä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tahdistinhoidon ei ole voitu osoittaa toimivan itsenäisesti eteisvärinän ehkäisyssä.

Kirjallisuutta

  1. Gillis AM, Wyse DG, Connolly SJ ym. Atrial pacing periablation for prevention of paroxysmal atrial fibrillation. Circulation 1999;99:2553-8 «PMID: 10330387»PubMed
  2. Padeletti L, Pürerfellner H, Adler SW ym. Combined efficacy of atrial septal lead placement and atrial pacing algorithms for prevention of paroxysmal atrial tachyarrhythmia. J Cardiovasc Electrophysiol 2003;14:1189-95 «PMID: 14678133»PubMed