Takaisin

Varfariiniin teho eteisvärinäpotilailla aivohalvauksien estossa ASAan verrattuna

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
11.3.2017

Näytön aste: A

Varfariini estää aivohalvauksia merkittävästi paremmin kuin ASA.

Van Walravenin ja kumppaneiden tekemässä «van Walraven C, Hart RG, Singer DE ym. Oral antico...»1 yksittäisten potilaiden tasolta tehdyssä meta-analyysissä oli kaikkiaan 4 052 potilasta, joista 1 939 sai oraalista antikoagulaatiohoitoa ja 2 113 ASAa. Meta-analyysin potilaat olivat 6 satunnaistetuista tutkimuksesta (AFASAK1, AFASAK2 , BATAF, EAFT, SPAF 2, SPAF 3).

Sataa potilasvuotta kohden ilmaantui aivohalvauksia oraalista antikoagulaatiota saaneilla 2,4, ja ASAa saaneilla 4,5. Sydäntapahtumia oli vastaavasti 5,5 ja 7,8 ja suuria vuotoja 2,2 ja 1,3. Kuolemia sattui 4,9 ja 5,2.

ASA on sekä primaari- että sekundaaripreventiossa varfariinia huonompi vaihtoehto aivohalvauksien estämiseksi. Vakavia verenvuotoja oli vähän enemmän varfariinia saaneilla, mutta kuolemaan johtaneissa vuodoissa ja aivoverenvuodon aiheuttamissa halvauksissa ei ollut merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Walraven C, Hart RG, Singer DE ym. Oral anticoagulants vs aspirin in nonvalvular atrial fibrillation: an individual patient meta-analysis. JAMA 2002;288:2441-8 «PMID: 12435257»PubMed