Takaisin

Klopidogreeli-ASA-yhdistelmä hoidon teho eteisvärinäpotilailla aivohalvauksien estossa ASA-hoitoon verrattuna

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
11.3.2017

Näytön aste: B

Klopidogreeli-ASA -yhdistelmähoidon aivohalvauksia estävä teho on parempi kuin pelkän ASA-hoidon, mutta kliinistä hyötyä ei ole yhdistelmän aiheuttamien verenvuotojen vuoksi.

ACTIVE A -tutkimuksessa «ACTIVE Investigators., Connolly SJ, Pogue J ym. Ef...»1 3 772 eteisvärinäpotilasta sai klopidogreelia (75 mg x 1) ja ASAa (75 tai 100 mg) ja 3 782 potilasta sai vain ASAa (75–100 mg x 1). Potilaiden keski-ikä oli 71 vuotta, kohtauksittainen eteisvärinä oli 22 %:lla ja seuranta-ajan mediaani oli 3,6 vuotta.

Yhdistelmähoitoa saaneille ilmaantui aivohalvauksia 2,4 % seurantavuotta kohden ASAa saaneille vastaavasti 3,3 %. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (riskireduktio 0,72, 95 % luottamusväli 0,62–0,83; p < 0,001). Suuria vuotoja ilmaantui 2,0 %/v yhdistelmähoitoa saaneille ja 1,3 %:lle vain ASAa saaneista. Kun merkittävät sydän- ja verisuonitapahtumat ja vakavat vuodot lasketaan yhteen, ei hoitoryhmien välillä ole eroa (riskireduktio 0,97; 95 % luottamusvälit 0,89–1,06, p = 0,54). Kokonaiskuolleisuudessa ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. ACTIVE Investigators., Connolly SJ, Pogue J ym. Effect of clopidogrel added to aspirin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;360:2066-78 «PMID: 19336502»PubMed