Takaisin

Varfariinihoidon teho aivohalvauksen vaaran vähentämiseksi eteisvärinäpotilailla

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
11.3.2017

Näytön aste: A

Oraalinen antikoagulaatiohoito estää hyvin aivohalvauksien ilmaantumista eteisvärinäpotilailla primaaripreventiossa (vaaran väheneminen 59 %) ja sekundaaripreventiossa (68 %, yhdistettynä 62 %) (95 % luottamusvälit 48–72 %) lumeeseen verrattuna.

Viidessä primaaripreventio- «Petersen P, Boysen G, Godtfredsen J ym. Placebo-co...»1, «Cairns JA. Stroke prevention in atrial fibrillatio...»2, «Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibri...»3, «Connolly SJ, Laupacis A, Gent M ym. Canadian Atria...»4, «Ezekowitz MD, Bridgers SL, James KE ym. Warfarin i...»5 ja yhdessä sekundaaripreventiotutkimuksessa «Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibri...»6 verrattiin oraalisen antikoagulaation eroa joko lumeeseen «Petersen P, Boysen G, Godtfredsen J ym. Placebo-co...»1, «Cairns JA. Stroke prevention in atrial fibrillatio...»2, «Ezekowitz MD, Bridgers SL, James KE ym. Warfarin i...»5, «Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibri...»6 tai kontrolliryhmään (avoimia verrokkeja) «Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibri...»3.

Edellä mainittujen kuuden tutkimuksen meta-analyysin mukaan «Hart RG, Benavente O, McBride R ym. Antithrombotic...»7 tutkimuksissa oli kaikkiaan 2 900 potilasta, joista puolet sai varfariinia ja puolet sai lumetta tai olivat verrokkeja. Seurantavuosia oli varfariiniryhmässä 2 396 ja lume-/verrokkiryhmässä 2 207. Keskimääräinen seuranta-aika oli 1,6 vuotta potilasta kohden. Potilaiden keski-ikä oli 69 vuotta. Hypertensio oli 45 %:lla, 20 % oli sairastanut aikaisemmin aivohalvauksen tai ohimenneen iskeemisen aivoverenkiertohäiriön. INR-tavoite vaihteli näissä tutkimuksissa. Primaaripreventiotutkimuksissa saavutettu INR-taso oli 2,0–2,6 ja sekundaaripreventiotutkimuksessa 2,9 «Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibri...»6. Kontrolli-/lumeryhmän potilaista 4,6 %:lle sattui vuodessa aivohalvaus primaaripreventiossa ja 12.3 %:lle sekundaaripreventiossa ja vastaavasti hoitoryhmässä 1,8 % ja 3,9 %.

Primaaripreventiossa antikoagulaatiohoitoa saaneilla aivohalvauksen vaaran suhteellinen vähenemä oli 59 %, absoluuttinen vähenemä 2,7 % (NNT 37 yhden aivohalvauksen vähentämiseksi) vuotta kohden ja sekundaaripreventiossa vastaavasti 68 % ja 8,4 % (NNT 12).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
Primaari- preventio Varfariini Lume
Strokes Person years Stroke/yr Strokes Person years Stroke/yr
AFASAK 9 413 2,18 % 19 398 4,77 %
SPAF 8 263 3,04 % 19 245 7,76 %
BATAAF 3 487 0,62 % 13 435 2,99 %
CAFA 6 237 2,53 % 9 241 3,73 %
SPINAF 7 489 1,43 % 23 483 4,76 %
Yhteensä 33 1 889 1,75 % 83 1802
Sekundaari- preventio
EAFT 20 507 3,94 % 50 405 12,35 %

Kirjallisuutta

  1. Petersen P, Boysen G, Godtfredsen J ym. Placebo-controlled, randomised trial of warfarin and aspirin for prevention of thromboembolic complications in chronic atrial fibrillation. The Copenhagen AFASAK study. Lancet 1989;1:175-9 «PMID: 2563096»PubMed
  2. Cairns JA. Stroke prevention in atrial fibrillation trial. Circulation 1991;84:933-5 «PMID: 1860238»PubMed
  3. Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibrillation Investigators., Singer DE, Hughes RA ym. The effect of low-dose warfarin on the risk of stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation. N Engl J Med 1990;323:1505-11 «PMID: 2233931»PubMed
  4. Connolly SJ, Laupacis A, Gent M ym. Canadian Atrial Fibrillation Anticoagulation (CAFA) Study. J Am Coll Cardiol 1991;18:349-55 «PMID: 1856403»PubMed
  5. Ezekowitz MD, Bridgers SL, James KE ym. Warfarin in the prevention of stroke associated with nonrheumatic atrial fibrillation. Veterans Affairs Stroke Prevention in Nonrheumatic Atrial Fibrillation Investigators. N Engl J Med 1992;327:1406-12 «PMID: 1406859»PubMed
  6. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke. EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Lancet 1993;342:1255-62 «PMID: 7901582»PubMed
  7. Hart RG, Benavente O, McBride R ym. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 1999;131:492-501 «PMID: 10507957»PubMed