Takaisin

Lihaskato laihdutuksen aikana

Näytönastekatsaukset
Kirsi Pietiläinen
28.12.2010

Näytön aste: C

Suurempi energiarajoitus, nopeampi painonlasku ja liikunnan vähäisyys saattavat lisätä lihaskatoa laihdutuksen aikana.

Systemaattisessa katsauksessa «Chaston TB, Dixon JB, O'Brien PE. Changes in fat-f...»1 tarkasteltiin lihaskadon määrää laihdutuksen aikana. Katsauksessa tehtiin Medline-haku vuosilta 1966–2006 tutkimuksista, joissa oli arvioitu rasvan ja rasvattoman kudoksen muutoksia laihdutuksen aikana. Löydetyistä 958 viitteestä hyväksyttiin mukaan 16 interventiotutkimusta ruokavalio- ja käyttäytymismuutoksista, 3 randomoitua tutkimusta (RCT) liikunnan vaikutuksista ja 17 tutkimusta kirurgisesta laihdutuksesta.

Rasvattoman kudoksen (karkeasti lihaksen) kato oli suurempi, kun energiarajoitus oli suurempi ja laihtuminen täten nopeampaa ja mikä laihdutusohjelmassa ei ollut liikuntaa. Konservatiivisissa laihdutustutkimuksissa, joissa ei ollut liikuntaa, lihaskato oli 4.3–37.4 %. Aerobista liikuntaa harjoittavien laihduttajien lihaskato oli 8.7–17.5 % ja voimaharjoittelijoilla 13.0–20.6 %.

Lihavuusleikkauksissa leikkaustekniikan valinta vaikuttaa lihaskatoon. Suomessa yleisimmin käytetyssä mahalaukun ohitusleikkauksessa lihaskato oli 21.2–36.3 % kokonaispainonlaskusta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksissa käytetyt kehonkoostumuksen mittausmenetelmät vaihtelivat, mikä vaikeuttaa tutkimusten vertailua. Kaikissa mukaan hyväksytyissä tutkimuksissa kehon koostumuksen mittausmenetelmät olivat luotettavia (vedenalaispunnitus, DEXA, TBW, pletysmografia). Esimerkiksi bioimpedanssitutkimuksia ei hyväksytty katsaukseen, eikä niiden validius ole kliinisessäkään käytössä aina luotettava. Laihtumisajankohta vaikuttaa kehon koostumukseen. Mukana oli myös hyvin lyhytkestoisia tutkimuksia, esim. VLCD:n jälkeistä kehon koostumusta tutkittiin useammassa tutkimuksessa 6–9 viikon kohdalla. Randomoidut liikuntatutkimukset olivat 16 viikon mittaisia. Pisimmät seuranta-ajat olivat kirurgisilla tutkimuksilla (ad 104 viikkoa). Kehon koostumusta pitkällä tähtäimellä ja painonhallintavaiheessa ei useimpien näiden tutkimusten kohdalla ole mahdollista arvioida, mikä heikentää pitkäaikaisnäytön tasoa.

Laihdutusmenetelmä Rasvattoman kudoksen määrän lasku kokonaispainonlaskusta (%)
Ruokavalio ja käyttäytymismuutos Mediaani (kvartiiliväli, inter-quartile range)
Niukkaenergiainen dieetti, LCD 14.0 (10)
Erittäin niukkaenergiainen dieetti, VLCD 23.4 (8)
Ruokavalio ja liikunta
VLCD + liikunta 22.5 (11)
Liikunta-RCT:t Keskiarvo (SD?)
LCD 27.8 (6.4)
LCD + aerobinen liikunta 13.4 (4.1)
LCD + voimaharjoitteluliikunta 16.6 (3.7)
Kirurgia Mediaani (kvartiiliväli, inter-quartile range)
Mahalaukun ohitus, RYGB 31.3 (12.2)
Pantaleikkaus, LAGB 17.5 (3.7)
LCD, low calorie diet
VLCD, very low calorie diet
RYGB, Roux-en-Y gastric bypass
LAGB, Laparoscopic adjustable gastric banding, pantaleikkaus

Kirjallisuutta

  1. Chaston TB, Dixon JB, O'Brien PE. Changes in fat-free mass during significant weight loss: a systematic review. Int J Obes (Lond) 2007;31:743-50 «PMID: 17075583»PubMed