Takaisin

Painoindeksi lihavuuden mittarina

Näytönastekatsaukset
Mikael Fogelholm
3.3.2020

Näytön aste: B

Painoindeksi ilmeisesti arvioi kehon rasvakudoksen määrän yleisemmin liian pieneksi kuin liian suureksi. Painoindeksi on siis spesifi, mutta ei kovin sensitiivinen liiallisen rasvan määrän osoitin.

Okorudun ym. «Okorodudu DO, Jumean MF, Montori VM ym. Diagnostic...»1meta-analyysissä tutkittiin painoindeksin (BMI) kykyä erottaa henkilöt, joilla on kehossaan liikaa rasvaa (arvioituna jollain kehon koostumuksen arviointimenetelmällä). Analyysiin valikoitui 25 tutkimusta, joissa oli yhteensä 31 968 tutkittavaa. Yleisimmin käytetyt BMI:n raja-arvot (25 ja 30) osoittivat yhdistettynä sensitiivisyyttä 0,50 (95 % luottamusväli 0,43–0,57) ja spesifisyyttä 0,90 (0,86–0,94).

Tämä tarkoittaa sitä, että noin puolet niistä henkilöistä, joilla on liikaa rasvaa kehossaan, ei BMI:n avulla tule luokitelluksi liikapainoisiksi tai lihaviksi. Toisaalta niistä henkilöistä, joilla oikeasti on liikaa rasvaa kehossaan, vain 10 % ei havaita painoindeksiä käyttämällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tämä meta-analyysi osittain kumoa sen oletuksen, että käyttämällä painoindeksiä lihavuutta pikemminkin liioitellaan kuin vähätellään. Tulosten mukaan näyttäisi siis oleva päinvastoin: etenkin juuri painoindeksin rajojen 25 ja 30 alapuolella on runsaasti henkilöitä, joilla on pieni lihasmassa, ja siksi painoindeksin antamaa ennustetta suurempi rasvamäärä kehossa. Käyttämällä vyötärön ympärysmittausta nämä henkilöt voidaan kuitenkin melko helposti tunnistaa.

Kirjallisuutta

  1. Okorodudu DO, Jumean MF, Montori VM ym. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes (Lond) 2010;34:791-9 «PMID: 20125098»PubMed