Takaisin

Laihtumisen vaikutus kohonneeseen verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Merja Laine
3.3.2020

Näytön aste: B

Vähäenergiaisen ruokavalion avulla saavutettu keskimääräin 4,1 kg:n suuruinen laihtuminen ilmeisesti alentaa ylipainoisten hypertensiivisten henkilöiden verenpainetta noin 6/3 mmHg.

Meta-analyysin «Horvath K, Jeitler K, Siering U ym. Long-term effe...»1 tarkoituksena oli selvittää, alentaako ruokavalion tai orlistaatin avulla saavutettu laihtuminen ylipainoisten verenpainetta. Ruokavalion verenpainevaikutusten arviointiin hyväksyttiin 4 tutkimusta, joista 3 (n = 106 tutkittavaa) voitiin hyödyntää systolisen ja 4 (n = 371 tutkittavaa) diastolisen verenpainevaikutuksen arviointiin. Tutkimusten kesto oli 6–36 kuukautta. Tutkittavat olivat iältään 45–66 vuotta.

Vähäenergiaisen ruokavalion avulla toteutunut laihtuminen (keskimäärin 4,1 kg) alensi systolista verenpainetta 6,3 mmHg (95 % luottamusväli -9,8 – -2,7) ja diastolista verenpainetta 3,4 mmHg (95 % luottamusväli -5,6 – -1,3).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Ruokavaliointerventiota käsittelevät tutkimukset olivat pieniä ja puutteellisesti kontrolloituja. Lääkkeitä koskeva meta-analyysi on päivitetty ja julkaistu laajempana Cochrane-katsauksena «Semlitsch T, Jeitler K, Berghold A ym. Long-term e...»2, mutta uusia primaaritutkimuksia ei löytynyt.

Kirjallisuutta

  1. Horvath K, Jeitler K, Siering U ym. Long-term effects of weight-reducing interventions in hypertensive patients: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2008;168:571-80 «PMID: 18362248»PubMed
  2. Semlitsch T, Jeitler K, Berghold A ym. Long-term effects of weight-reducing diets in people with hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD008274 «PMID: 26934541»PubMed