Takaisin

Mahalaukun kavennusleikkaus vs. ohitusleikkaus ja diabetes

Näytönastekatsaukset
Vesa Koivukangas
3.3.2020

Näytön aste: A

Mahalaukun ohitusleikkaus ja kavennusleikkaus vaikuttavat 5 vuoden seurannassa samankaltaisesti painoon ja molemmilla leikkaustavoilla saavutetaan usein diabeteksen remissio.

Hakustrategia: satunnaistetut tutkimukset, joissa vähintään 1 vuoden seuranta

Salminen ym. «Salminen P, Helmiö M, Ovaska J ym. Effect of Lapar...»1satunnaistivat 240 potilasta joko mahalaukun ohitus- tai kavennusleikkaukseen. Potilaiden BMI oli keskimäärin 46 kg/m2, ja 42 %:lla potilaista oli diabetes, 35 %:lla dyslipidemia ja 70 %:lla hypertensio. 5 vuoden seuranta-ajan jälkeen ohitusleikkauspotilaiden ylipaino-osuuden väheneminen oli 57 % ja kavennuspotilaiden 49 % (95 % luottamusväli erolle 3,2–13,2 %).

Osittainen tai täydellinen diabeteksen remissio saavutettiin 37 %:lla kavennusleikkauksen jälkeen ja 45 %:lla ohitusleikkauksen jälkeen (ei tilastollista eroa). Dyslipidemia parani 47 % kavennuksen jälkeen ja 60 % ohituksen jälkeen (ei tilastollista eroa). Hypertensio parani 29 %:lla kavennuksen jälkeen ja 59 %:lla ohituksen jälkeen (p = 0,02). Ryhmien välillä ei ollut eroja dyslipidemian eikä elämänlaadun muutoksissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestään: hyvä
 • Kommentti: Satunnaistettu laadukas tutkimus, jossa ohitusleikkauksen vaikutus painoon oli hivenen suurempi kuin kavennuksen, mutta merkittäviä eroja diabeteksen paranemissa ei ollut.

Peterli ym. «Peterli R, Wölnerhanssen BK, Peters T ym. Effect o...»2 satunnaistivat 107 potilasta mahalaukun kavennusleikkaukseen ja 110 potilasta mahalaukun ohitusleikkaukseen. 5 vuoden seuranta ajan jälkeen ylipaino-osuuden väheneminen oli kavennusleikkauksen jälkeen 61 % ja ohitusleikkauksen jälkeen 68 % (ei tilastollista eroa).

Diabeteksen osittainen tai täydellinen remissio saavutettiin 62 %:lla kavennuksen jälkeen ja 68 %:lla ohituksen jälkeen. Elämänlaadussa ryhmien välillä ei ollut eroja. Kavennuksen jälkeen refluksitauti vaikeutui 32 %:lla kavennuksen jälkeen ja 6 %:lla ohituksen jälkeen. Refluksin remissio saavutettiin 60 %:lla ohituksen jälkeen ja 25 %:lla kavennuksen jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Hyvälaatuinen tutkimus, jossa merkittäviä eroja painonlaskussa tai liitännäissairauksien paranemisessa ryhmien välillä ei havaittu. Kavennusleikkaus vaikeutti usein refluksioireita.

Casajoana ym. «Casajoana A, Pujol J, Garcia A ym. Predictive Valu...»3 satunnaistivat 45 potilasta morbidisti obeesia potilasta, joilla kaikilla oli diabetes, joko mahalaukun ohitusleikkaukseen, mahalaukun kavennusleikkaukseen tai mahalaukun plikaatioon. 1 vuoden seurannan jälkeen painonlasku oli ohituksen jälkeen suurempi kuin kavennuksen jälkeen (35 vs. 27 % kokonaispainosta).

Diabeteksen remissio saavutettiin 80 %:lla potilaista ohituksen jälkeen ja 50 %:lla kavennuksen jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: 1 vuoden seurannassa ohitusleikkauksella saavutettiin suurempi painonlasku ja useammin diabeteksen remissio.

Keidar ym. «Keidar A, Hershkop KJ, Marko L ym. Roux-en-Y gastr...»4 satunnaistivat 41 morbidisti obeesia diabetespotilasta joko mahalaukun ohitus- tai kavennusleikkaukseen.

12 kuukauden kulutta molemmissa ryhmissä nähtiin samankaltainen HbA1c-arvojen normalisoituminen. Ohitusleikkausen jälkeen paino laski 118 kg:sta 87,8 kg:aan ja kavennusleikkauksen jälkeen 118 kg:sta 84 kg:aan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Tässä tutkimuksessa vuoden aikana ei ollut eroja diabeteksen paranemisessa leikkaustyyppien välillä.

Kirjallisuutta

 1. Salminen P, Helmiö M, Ovaska J ym. Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss at 5 Years Among Patients With Morbid Obesity: The SLEEVEPASS Randomized Clinical Trial. JAMA 2018;319:241-254 «PMID: 29340676»PubMed
 2. Peterli R, Wölnerhanssen BK, Peters T ym. Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss in Patients With Morbid Obesity: The SM-BOSS Randomized Clinical Trial. JAMA 2018;319:255-265 «PMID: 29340679»PubMed
 3. Casajoana A, Pujol J, Garcia A ym. Predictive Value of Gut Peptides in T2D Remission: Randomized Controlled Trial Comparing Metabolic Gastric Bypass, Sleeve Gastrectomy and Greater Curvature Plication. Obes Surg 2017;27:2235-2245 «PMID: 28451931»PubMed
 4. Keidar A, Hershkop KJ, Marko L ym. Roux-en-Y gastric bypass vs sleeve gastrectomy for obese patients with type 2 diabetes: a randomised trial. Diabetologia 2013;56:1914-8 «PMID: 23765186»PubMed