Takaisin

Raskaus ja fertiliteetti lihavuusleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Vesa Koivukangas
3.3.2020

Näytön aste: C

Lihavuusleikkaus saattaa parantaa lihavuuteen liittyvän infertiliteetin ja vähentää lihavuuteen liittyviä raskauskomplikaatioita.

Vuonna 2008 Maggard ym. «Maggard MA, Yermilov I, Li Z ym. Pregnancy and fer...»1 julkaisivat systemaattisen katsauksen raskaudesta ja fertiliteetistä lihavuusleikkausten jälkeen. Analyysiin haettiin kaikki alkuperäistutkimuksen vuosilta 1985–2008. Satunnaistettuja tutkimuksia aiheesta ei löytynyt. Tutkimuksista 28 oli tapausselostuksia, 28 tapaustutkimuksia, 18 kohorttitutkimuksia ja 3 kaltaistettuja kohorttitutkimuksia. Kohorttitutkimuksissa potilaita verrattiin joko samaan aikaan synnyttäneisiin naisiin, lihavien naisten raskauksiin, raskauksiin ennen lihavuusleikkausta (samalla naisella) tai normaalipopulaation raskauden kulkuun.

Kaltaistetuissa kohorttitutkimuksissa raskauskomplikaatioita (raskausdiabetes ja pre-eklampsia) oli lihavuusleikkauksen jälkeen vähemmän kuin lihavien naisten raskauksissa. Komplikaatioiden esiintyvyys läheni normaalipopulaatiota.

Sikiön makrosomia oli useimmissa tutkimuksissa harvinaisempaa lihavuusleikkauksen jälkeen kuin lihavien äitien lapsilla. Lihavuusleikkauksen jälkeen vastasyntyneen paino oli yleensä alempi kuin lihavien äitien lapsilla. Lihavuusleikkauksen jälkeen ei kuitenkaan raportoitu vastasyntyneiden alipainoisuuden lisääntymistä. Lihavuusleikkauksen jälkeen ei raportoitu lisäystä neonataalikomplikaatioiden määrässä. Muutamissa tapausselostuksissa kerrotaan neuraaliputken sulkeutumishäiriöstä lihavuusleikkauksen jälkeen raskauksissa, joissa vitamiinikorvausta ei ole ollut käytössä.

Raskauden aikaisesta ravitsemustilasta raportoidaan 22 tutkimuksessa. Mahalaukun ohitus- ja pantaleikkauksen jälkeen anemiaa raportoidaan 0–11 %:lla potilaista, mutta varsinaisia ravitsemushäiriöitä ei raportoitu. Raskauksien aikana vitamiini- ja hivenainekorvaushoito oli yleensä (esim. 80 %:lla) käytössä.

6 kohorttitutkimuksessa raportoidaan fertiliteetistä lihavuusleikkauksen jälkeen. 3 tutkimuksessa raportoitiin fertiliteetin parantuneen leikkauksen jälkeen. 1 tutkimuksessa lihavuusleikkauksella ei ollut vaikutusta fertiliteettiin. 1 tutkimuksessa (n = 298) 6,7 % tarvitsi lihavuusleikkauksen jälkeen infertiliteettihoitoja (normaalipopulaatiossa tarve oli 2,3 %). Samansuuntainen tulos saatiin potilailla, joilla oli raskausdiabetes (21,4 % oli tarvinnut lihavuusleikkauksen jälkeen fertiliteettihoitoa, kun taas 5,5 % normaalipopulaatiosta oli käyttänyt fertiliteettihoitoja). Infertiliteettiä raportoitiin 15–44 %:lla ennen leikkausta. 6 tutkimuksessa raportoitiin kuukautiskierron normalisoitumisesta ja polykystisen ovariosyndrooman helpottumisesta.

Kirjoittavat arvioivat lihavuusleikkauksen mahdollisesti parantavan hedelmöittymisen mahdollisuutta.

5 tutkimuksessa, joissa selviteltiin leikkauksesta kuluneen ajan ja raskauskomplikaatioiden yhteyttä, ei havaittu komplikaatioiden lisääntyvän leikkauksen ja raskauden välin lyhentyessä. Lihavuusleikkauksen jälkeen on raportoitu yksittäisiä raskauden aikaisia kirurgisia komplikaatioita (pääasiassa suolitukoksia ja sisäisiä tyriä). Kirjallisuudessa raportoidaan 5 sikiökuolemaa ja 3 äitikuolemaa, jotka todennäköisesti liittyivät kirurgiseen komplikaatioon.

Bennettin ym. 2010 «Bennett WL, Gilson MM, Jamshidi R ym. Impact of ba...»2 retrospektiivisessä analyysissa selviteltiin raskauden aikaisia hypertensiivisiä häiriöitä potilailla, joille oli tehty lihavuusleikkaus. Potilaita oli yhteensä 585, he olivat 16–45-vuotiaita ja he olivat olleet raskaana 2002–2006. Ennen lihavuusleikkausta oli 269 synnytystä ja leikkauksen jälkeen 316 synnytystä. Ennen leikkausta synnyttäneet äidit olivat nuorempia kuin sen jälkeen synnyttäneet.

Pre-eklampsian vetosuhde OR oli leikkauksen jälkeen 0,2 (95 % luottamusväli 0,09–0,40), kroonisen hypertension 0,39 (0,20–0,74) ja gestationaalisen hypertension 0,16 (0,07–0,37).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti: Kaikki tutkimukset olivat potilassarjoja.

Kirjallisuutta

  1. Maggard MA, Yermilov I, Li Z ym. Pregnancy and fertility following bariatric surgery: a systematic review. JAMA 2008;300:2286-96 «PMID: 19017915»PubMed
  2. Bennett WL, Gilson MM, Jamshidi R ym. Impact of bariatric surgery on hypertensive disorders in pregnancy: retrospective analysis of insurance claims data. BMJ 2010;340:c1662 «PMID: 20388692»PubMed