Takaisin

EKG:n dynaamiset muutokset

Näytönastekatsaukset
Markku Eskola
27.6.2011

Näytön aste: B

ST-nousuinfarktissa voidaan erotella toisistaan preinfarkisyndrooma ja kehittymässä oleva sydäninfarkti (evolving myocardial infarction), joiden tunnistaminen ilmeisesti auttaa reperfuusiohoidon valinnassa.

Sydänlihaksen hapenpuutteen kestosta saadaan tietoa EKG:n avulla. ST-välin nousu ilman Q-aaltoja tai T-aallon inversiota, pre-infarction syndrome (PIS), viittaa hyvin tuoreeseen tukokseen. ST-välin nousu yhdistettynä Q-aaltojen esiintymiseen ja/tai T-aallon kääntymiseen negatiiviseksi puolestaan viittaa sydänlihakuolioon ja/tai hapenpuutteen väistymiseen (evolving myocardial infarction, EMI).

DANAMI-2-aineiston EKG-tutkimuksessa oli mukana 1 522 ST-nousuinfarktiin sairastunutta potilasta, jotka oli sokkoutettu joko liuotus- tai pallolaajennushoito ryhmään «Eskola MJ, Holmvang L, Nikus KC ym. The electrocar...»1. Päätetapahtumana oli kuoleman, uusinta sydäninfarktin tai aivoinfarktin yhdistelmä 2.7 vuoden seuranta-aikana. Päätetapahtumia oli enemmän EMI- kuin PIS-ryhmässä (11.4 (9.4–13.9) ja 6.9 (6.0–8.0) 100 henkilövuotta kohden vastaavassa järjestyksessä, RR 1.6, p < 0.001). Monimuuttuja-analyysissa EMI oli päätetapahtuman itsenäinen riskitekijä (HR 1.52, CI 1.01–2.30, p = 0.04). PIS-ryhmässä (n = 952) välittömällä pallolaajennuksella hoidetuilla potilailla päätetapahtumia ilmaantui seuranta-aikana vähemmän kuin liuotushoidetuilla (5.5 (4.4–6.9) ja 8.5 (7.0–10.4) 100 henkilövuotta kohden vastaavassa järjestyksessä, RR = 0.6, p = 0.004).

Hoitoryhmien välisessä ennusteessa ei ollut eroa koko EMI-ryhmän sisällä. Kuitenkin potilailla, joilla EKG:ssa todettiin etuseinän EMI ilman merkkiä tukossuonen avautumisesta, välitön pallolaajennus vähensi päätetapahtumia seuranta-aikana 51 % liuotushoitoon verrattuna (p = 0.008).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Lisätietoa aiheesta, ks. viite «Eskola M. Use of the 12-lead Electrocardiogram in ...»2.

Kirjallisuutta

  1. Eskola MJ, Holmvang L, Nikus KC ym. The electrocardiographic window of opportunity to treat vs. the different evolving stages of ST-elevation myocardial infarction: correlation with therapeutic approach, coronary anatomy, and outcome in the DANAMI-2 trial. Eur Heart J 2007;28:2985-91 «PMID: 17932102»PubMed
  2. Eskola M. Use of the 12-lead Electrocardiogram in Selecting Reperfusion Therapy for ST-elevation Myocardial Infarction. Acta Universitatis Tamperensis; 1353, Tampere University Press, Tampere 2008