Takaisin

Virtausreservimittauksen käyttö monen suonen tautia sairastavilla ennen sepelvaltimotoimenpidettä

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: C

Monen suonen tautia sairastavilla potilailla virtausreservin mittaus ennen lääkeainestenteillä toteutettavaa revaskularisaatiota mahdollisesti vähentää kuolleisuutta ja sydäninfarkteja.

Tutkimus «Pijls NH, Fearon WF, Tonino PA ym. Fractional flow...»1 oli kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa potilaiden seuranta-aika oli 2 vuotta. 1 005 monen suonen tautia sairastavaa ja perkutaanisesti lääkeainestentillä hoidettavaa potilasta randomoitiin toimenpiteeseen joko angiografian tai virtausreservin (FFR) perusteella. Ennen randomointia toimenpidettä vaativat leesiot arvioitiin angiografian perusteella. Angiografiaryhmän potilailla nämä kaikki indisoidut leesiot hoidettiin stenttaamalla. FFR-ryhmään randomoiduilla potilailla sepelvaltimon stenttaus tehtiin vain leesioihin, joissa FFR ≤ 0.80.

Angiografiapotilaiden ryhmässä stenttejä käytettiin 2.7 ± 1.2 ja FFR-ryhmässä 1.9 ± 1.3; p < 0.001. Yhdistettyjä päätetapahtumia oli pelkän angiografian perusteella hoidettujen ryhmässä 22.4 % ja virtausreservitutkimuksen perusteella hoidettujen ryhmässä 17.9 %; p = 0.08. Jos leesioon ei kajottu (FFR > 0.80), sydäninfarkteja oli vain 0.2 % ja revaskularisaatiota tarvittiin vain 3.2 % kahden vuoden jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuksen tulokset sopivat käytettäviksi, kun arvioidaan infarktipotilaan muiden suonten toimenpiteiden tarvetta.

Kirjallisuutta

  1. Pijls NH, Fearon WF, Tonino PA ym. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention in patients with multivessel coronary artery disease: 2-year follow-up of the FAME (Fractional Flow Reserve Versus Angiography for Multivessel Evaluation) study. J Am Coll Cardiol 2010;56(3):177-84. «PMID: 20537493»PubMed