Takaisin

ST-nousuinfarktipotilaan tupakoinnin jatkaminen

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: C

Tupakoinnin lopettaminen mahdollisesti vähentää uusintainfarktien vaaraa.

456 fibrinolyyttisen hoidon saanutta ST-nousuinfarktipotilasta seurattiin 12 kuukautta «Rivers JT, White HD, Cross DB ym. Reinfarction aft...»1. Hoitolinja oli pääasiassa konservatiivinen, vaikka 79 % potilaista tehtiinkin koronaariangiografia. 27 potilasta (5.7 %) sai residiivi-infarktin 1 kuukauden kuluessa ja 43 potilasta (9.4 %) 12 kuukauden aikana.

Heti infarktin yhteydessä suoritetussa riskitekijöiden monimuuttuja-analyysissä reinfarktin ainoaksi ennustekijäksi paljastui tupakointi (12.5 % vs. 6.3 %; p = 0.04). Kolme viikkoa sairastetusta infarktista tehdyssä analyysissä tupakointi oli jälleen ainoa reinfarktin ennustetekijä. 20 % tupakoivista potilaista kehitti residiivi-infarktin verrattuna tupakoinnin lopettaneisiin 5.1 % (p < 0.01).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimus on tehty vuonna 1990, ja osoittaa hyvin, miten tupakointi lisää sydänsairastavuutta. Tutkimusajanjakso huomioiden potilaita ei hoidettu nykyisen käytännön mukaisesti, koska hoitolinja oli pääasiassa konservatiivinen. Ohitusleikkauksia tai angioplastioita tehtiin vain 3.7 %:lle potilaista 30 vuorokauden kuluessa liuotushoidosta ja 8.6 %:lle vuoden kuluessa.

Kirjallisuutta

  1. Rivers JT, White HD, Cross DB ym. Reinfarction after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction followed by conservative management: incidence and effect of smoking. J Am Coll Cardiol 1990;16(2):340-8. «PMID: 2115538»PubMed