Takaisin

Klopidogreelivasteen mittaaminen ja ennuste

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: A

Alentunut klopidogreelivaste ennustaa suurentunutta kardiovaskulaarikuoleman, sydäninfarktin ja stenttitromboosin vaaraa sepelvaltimotoimenpiteen jälkeen.

Meta-analyysi «Aradi D, Komócsi A, Vorobcsuk A ym. Prognostic sig...»1 ADP-spesifisten verihiutaletestien vaikutuksesta kardiovaskulaariseen ennusteeseen sepelvaltimotoimenpiteen jälkeen. Mukaan otettiin vuosina 2003–2010 julkaistut tutkimukset, joissa oli mukana tieto kliinistä päätetapahtumista (kardiovaskulaarikuolema, stenttitromboosi, non-fataali sydäninfarkti ja näiden yhteismuuttuja). Yhteensä 20 tutkimusta ja 9 187 potilasta.

Heikentynyt klopidogreelivaste ennusti sydäninfarktia OD 3.00 (2.26–3.99), stenttitromboosia OD 4.14 (2.74–6.25) ja yhteismuuttujaa OD 4.95 (3.34–7.34), P < 0.00001 kaikille.

Kuoleman vaara oli suurentunut heikon klopidogreelivasteen potilailla OD 3.35, 95 % CI 2.39–4.70, P < 0.00001. Vaikka metodit olivat moninaisia, ei tuloksissa ollut merkittävää heterogeenisyyttä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Aradi D, Komócsi A, Vorobcsuk A ym. Prognostic significance of high on-clopidogrel platelet reactivity after percutaneous coronary intervention: systematic review and meta-analysis. Am Heart J 2010;160(3):543-51. «PMID: 20826265»PubMed