Takaisin

StrA-tauti ja profylaksi

Näytönastekatsaukset
Hans Blomberg
11.6.2020

Näytön aste: C

Lähikontaktien profylaktinen hoito ei liene tarpeen silloin, ellei ole kyse epidemiatilanteesta.

Japanilaisessa monikeskustutkimuksessa «Kikuta H, Shibata M, Nakata S ym. Efficacy of anti...»1 (mukana oli 38 lastenlääkärin yksityisvastaanottoa ja 18 sairaalassa toimivaa lastenlääkäriä) tutkittiin StrA-tautia sairastavat 1 241 lasta ja heidän sisaruksensa. 60 indeksipotilasta poistettiin tutkimuksesta joko huonon hoitomyöntyvyyden tai puutteellisen seurannan vuoksi. Tutkimukseen tuli 1 181 (1–17-vuotiasta) indeksipotilasta ja 1 440 sisarusta (1–20-vuotiaita). StrA-nielutulehduksen diagnoosia varten vaadittiin sekä kliininen löydös että StrA-positiivisuus pikatestillä. Lastenlääkärit määräsivät satunnaisesti kefalosporiinia tai penisilliiniä (amoksisilliini, sultamisilliini, bentsyylipenisilliini tai muu penisilliini) keskimäärin 10 vuorokautta hoitoindeksipotilaille ja keskimäärin 4 vuorokautta mikrobilääkehoitoa tai ei hoitoa sisaruksille. Sisarusten StrA-nielutulehduksen ilmaantuvuutta seurattiin 30 vuorokauden aikana ja verrattiin hoitoa saaneiden ja ei-hoitoa saaneiden ryhmien eroa ilmaantuvuudessa.

948 sisarusta sai mikrobilääkeprofylaksiaa ja 492 ei ei-hoitoa ryhmässä. StrA-nielutulehduksen sairasti seuranta-aikana profylaksiaryhmässä 3 % ja ei hoitoa saaneista 5,3 % . Tilastollisesti merkitsevä ero oli kefalosporiiniryhmän ja ei hoitoa saaneiden -ryhmän välillä (1,8 % vs. 5,3 %, p = 0,003).

Tutkijat eivät suosittele sisarusten rutiinimaista profylaksia huomioiden StrA-nielutulehduksen vähäinen ilmaantuvuus ei profylaksia -ryhmässä. StrA-nielutulehduksen tavallisesti itserajoittuva luonne, profylaksian kustannukset ja vaara tuottaa resistenttiä bakteeriflooraa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Kikuta H, Shibata M, Nakata S ym. Efficacy of antibiotic prophylaxis for intrafamilial transmission of group A beta-hemolytic streptococci. Pediatr Infect Dis J 2007;26:139-41 «PMID: 17259876»PubMed