Takaisin

Str-A-nielutulehdusepidemia ja hygieniaohjaus

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Terhi Manner; alkuperäiset kirjoittajat Hannele Kotilainen ja Hans Blomberg
11.6.2020

Näytön aste: D

StrA:n nielutulehdusepidemia saataneen katkaistua hygieniaohjauksella ja hoitamalla samanaikaisesti kaikki henkilöt, joilla todetaan streptokokki A.

Ruotsalaisen päiväkodin 3–6-vuotiaiden osaston 19 lapsesta puolet sairastui streptokokkiviljelypositiiviseen nielutulehdukseen 3 viikon aikana «Tindberg Y, Wikman M, Sylvan S. Odling på samtliga...»1. Lääkäri tarkasti kaikki lapset. Vain 3 lapsella todettiin punoitusta nielussa, mutta 5 lapsen nieluviljelyssä kasvoi streptokokki A. Henkilökunnan (n = 9) nieluviljelyissä ei kasvanut streptokokkia. 6 lapsen oireisen perheenjäsenen nieluviljelyssä kasvoi streptokokki A. Kaikkien streptokokki oli ryhmä A:n T-tyyppi. Samanaikaisesti otettu streptokokkipikatesti vaati enemmän aikaa ja henkilökuntaa kuin nieluviljelynäytteen ottaminen. Sen herkkyys oli vain 44 % ja tarkkuus 95 %, kun tehtaan ilmoittama herkkyys oli 98 % ja tarkkuus 94 %.

Päiväkodin henkilökunnalle annettiin tarkat hygieniaohjeet, ja kaikille viljelypositiivisille lapsille ja omaisille annettiin 10 vuorokauden samanaikaisesti V-penisilliinikuuri. Näillä toimenpiteillä epidemia loppui eikä uusia sairastumisia esiintynyt 6 viikon kuluttua kuin 1.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Aineisto oli pieni eikä vertailuryhmää ollut.

Helsingissä tutkittiin 16 päiväkodin kaikkien lasten ja henkilökunnan nielunäytteet StrA-nielutulehdusepidemian takia (462 lasta ja 84 henkilökuntaan kuuluvaa) «Rostila T. Päiväkotien streptokokki-infektiot kuri...»2. A-ryhmän streptokokkeja löytyi 26 %:lla lapsista ja 9,5 %:lla henkilökunnasta. Päiväkodeittain tarkasteltuna lasten löydösfrekvenssit vaihtelivat 5–78 %:iin ja henkilökunnan 0–33 %:iin. Hyvin yleisesti henkilökunnan seulonnassa ei löytynyt ainoatakaan nielupositiivista. Kaikissa 16 päiväkodissa epidemiaongelmat loppuivat, kun seulonnassa löydetyt nielupositiiviset hoidettiin.

Päiväkoteihin jaetussa ohjeessa kehotettiin ottamaan yhteyttä epidemiologiseen yksikköön, jos lyhyen ajan kuluessa esiintyy useita streptokokin aiheuttamia nielutulehduksia tai tulirokkotapauksia. Jos kuukauden sisällä sairastuu streptokokkioireisiin pienessä ryhmässä (15–20 lasta) 2–3 lasta tai yli 30 lapsen ryhmästä 5 tai useampi, katsotaan kyseessä olevan epidemia, ja ryhmä seulotaan.

Kaikki viljelypositiiviset, oireista riippumatta, hoidettiin mikrobilääkkein, yleensä penisilliinillä 7–10 vuorokauden ajan. Päivähoitoon sai palata, kun lääkehoidon aloittamisesta oli kulunut vuorokausi. Kontrollinäytteitä otettiin vain, mikäli esiintyi nielutulehduksen oireita. Lisäksi lapsen perheen jäsenet pyrittiin tutkimaan ja hoitamaan.

Selvissä epidemiatilanteissa nielupositiivisten määrä oli yleensä 20–30 %, joskus selvästi enemmänkin (ennätys yli 70 % positiivisia).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Asetelma oli ei-kokeellinen ja retrospektiivinen. Aineisto oli suhteellisen suuri, mikä lisää tutkimuksen arvoa.

Kirjallisuutta

  1. Tindberg Y, Wikman M, Sylvan S. Odling på samtliga barn vid streptokockutbrott i förskola. Läkartidningen.1998;95:2580-84
  2. Rostila T. Päiväkotien streptokokki-infektiot kuriin. Kansanterveys 1997;2:4