Takaisin

Tonsillektomian vaikutus lasten nielukipujaksoihin

Näytönastekatsaukset
Johanna Wikstén
11.6.2020

Näytön aste: A

Toistuvista tai pitkittyvistä nielurisatulehduksista kärsivillä lapsilla nielurisojen tai nielu- ja kitarisojen poisto vähentää hieman uusien nielukipujaksojen määrää (1–2) vuoden seurannassa, kun mukaan ei lasketa leikkauksen aiheuttamaa nielukipujaksoa.

Cochrane-katsaukseen «Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY ym. Tonsillectomy...»1 koottiin potilaita, joilla oli ollut toistuvia tonsilliitteja (vähintään 3 tonsilliittia 12 kuukauden aikana) tai pitkittynyt tonsilliitti (yli 3 kuukauden ajan). Streptokokin osoittamista ei edellytetty, vaan kliininen diagnoosi riitti. Tonsillektomiaa tai adenotonsillektomiaa verrattiin hoitamatta jättämiseen, kipulääkitykseen tai toistuvaan tai pitkäaikaiseen mikrobilääkehoitoon. Hoitotuloksina seurattiin tonsilliitti- ja nielukipuepisodien määrää ja vaikeusastetta, nielukipupäiviä sekä kirurgian aiheuttamia haittavaikutuksia ja kuolleisuutta. Lisäksi katsottiin sairaspäivien, kipu- ja mikrobilääkkeiden käytön määrää. 5 tutkimusta täytti kriteerit, mukana 987 lasta. Potilaita seurattiin 0,5–3 vuotta.

Adenotonsillektomian läpikäyneillä oli 3 ja vertailuryhmässä 3,6 nielukipuepisodia vuoden aikana (ero 0,6 episodia), kun mukaan laskettiin leikkauksesta aiheutunut (5–7 päivää kestävä) kipujakso. Jos tarkasteltiin vain hankalampia kipujaksoja, oli ero 0,1 episodia leikattujen hyväksi. Nielukipupäiviä oli leikatuilla 5,1 vuorokautta (95 % luottamusväli 8,1–2,2) vähemmän kuin vertailuryhmällä, kun leikkauksen aiheuttamat kipupäivät olivat mukana. Kun analysoitiin joko tonsillektomian tai adenotonsillektomian kokeneita, olivat tulokset samankaltaiset. Koulupoissaoloja oli leikkausryhmässä 2,3 (95 % luottamusväli 3,4–1,2) vuorokautta vähemmän kuin kontrolliryhmässä vuoden seurannassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Suomessa leikkauskriteerit ovat tiukemmat kuin katsauksessa käytetyt.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Nokso-Koivisto J, Blomgren K, Roine RP ym. Impact ...»2 arvioitiin 49 lapsen (ikä 7–11 vuotta) ja 42 nuoren (ikä 12–15 vuotta) tonsillektomian jälkeistä elämänlaatumuutosta 17D- ja 16D-kyselylomakkeilla.

Kummassakin ryhmässä elämänlaatu parani ja itseraportoidut terveyspalvelukustannukset vähenivät. Myös sairauspoissaolot nieluvaivojen vuoksi vähenivät verrattaessa 3 kuukautta leikkausta edeltävää ajanjaksoa vastaavaan ajanjaksoon 12 kuukauden kohdalla leikkauksesta: lapsilla 4,6 vuorokaudesta 0,5 vuorokauteen (p < 0,001) ja nuorilla 4,9 vuorokaudesta 0,8 vuorokauteen (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY ym. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001802 «PMID: 25407135»PubMed
  2. Nokso-Koivisto J, Blomgren K, Roine RP ym. Impact of tonsillectomy on health-related quality of life and healthcare costs in children and adolescents. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014;78:1508-12 «PMID: 25023455»PubMed