Takaisin

Antiseptisilla aineilla kyllästetyt katetrit ja infektioriski

Näytönastekatsaukset
Marjukka Mäkelä
18.6.2019

Näytön aste: B

Sairaalapotilaiden lyhytaikaisessa katetroinnissa antiseptisilla aineilla kyllästettyjen katetrien käyttö vähentää bakteriuriaa ja nitrofuratsonikatetri ilmeisesti vähentää virtsatulehduksia tavanomaiseen kestokatetriin verrattuna. Tällaiset katetrit aiheuttavat enemmän ärsytystä ja ovat kalliimpia kuin tavanomaiset katetrit. Hyöty on luultavasti kliinisesti ja potilaan kannalta merkityksetön ja näyttö on heikkoa.

Cochrane-katsauksessa  «Lam TB, Omar MI, Fisher E ym. Types of indwelling ...»1 selvitettiin erityyppisten virtsakatetrien infektioriskejä lyhytaikaisessa katetroinnissa (korkeintaan 14 vuorokautta) aikuisilla sairaalapotilailla. Analyysiin otettiin satunnaistetut tutkimukset Cochrane Incontinence Group -tietokannasta, jonka lähteenä ovat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, MEDLINE in process, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP sekä lehtien ja konferenssijulkaisujen käsinhaku (syyskuu 2014) sekä löydettyjen julkaisujen viitteet.

Katsaukseen hyväksyttiin 26 tutkimusta, joissa oli yhteensä 12 422 sairaalapotilasta satunnaistetuissa ryhmissä (25 tutkimusta) ja 27 878 potilasta yhdessä tutkimuksessa, jossa vertailtiin hopeoituja ja standardikatetreja vaihtovuoroisessa asetelmassa (Karchmer 2000). Suurin satunnaistettu tutkimus (Pickard 2012 «Pickard R, Lam T, Maclennan G ym. Types of urethra...»2) vertaili nitrofurazoni-, hopea- ja standardikatetreja yli 6400 potilaan aineistossa ja sen laatu oli hyvä. Muissa tutkimuksissa harhan riski arvioitiin suureksi heikon raportoinnin ja puutteellisten menetelmien takia.

Tutkimuksissa oli erilaisia kirurgisia ja sisätautisia potilaita ja sukupuolijakaumat vaihtelivat. Verrokkina oli 9 erityyppistä standardikatetria ja eroja oli myös katetroinnin kestossa (2–14 päivää), bakteerilääkehoidoissa ennen katetrisointia ja merkittävän bakteriurian määritelmissä. Haittoja tarkasteltiin viidessä ja kustannuksia kahdessa tutkimuksessa.

Tutkituista katetrityypeistä hopealla kyllästetyt katetrit eivät estäneet oireista virtsatietulehdusta (yksi tutkimus, RR 1,08, 95 % CI 0,83–1,42 [1.2.]) vaikka ne vähensivät oireetonta bakteriuriaa sekä alle viikon (10 tutkimusta) [1.4.] että yli viikon kestäneessä hoidossa (4 tutkimusta) [1.5.]. Nitrofuranzonilla päällystetyt katetrit estivät oireisia tulehduksia verrattuna sekä standardikatetriin (3,2 % vs. 4,6 %; yksi tutkimus, RR 0,69, 95 % CI 0,51–0,94 [2.2.]) että hopeakatetriiin (3,2 % vs. 5,0 %; yksi tutkimus, RR 0,64, 95 % CI 0,48–0,86 [3.2.])). Antibioottikatetrit vähensivät bakteriuriaa standardikatetriin verrattuna sekä alle että yli viikon kestäneissä hoidoissa ja olivat myös hopeakatetreja parempia [2,3–2,4, 3,3]).

Nitrofurazonikatetri aiheutti peruskatetria selvästi useammin kipua sekä paikallaan ollessa (26 % vs. 18 %; RR 1,50, 95 % CI 1,32–1,70) että poistettaessa (38 % vs. 29 %; RR 1,32, 95 % CI 1,20–1,45).

Tutkijoiden mukaan luotettavaa näyttöä antiseptisten katetrien kustannusvaikuttavuudesta ei ole, osin siksi, että katetrointi on vain osa tutkimuksissa mukana olleiden potilaiden hoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Antimikrobisten katetrien käytöllä voidaan vähentää bakteriuriaa 1–2 viikon ajan. Vaikutuksen suuruus riippuu käytetyistä katetreista eikä ole samanlainen kaikissa potilasryhmissä. Cochrane-katsausryhmän tutkijat tekivät myös suurimman satunnaistetun tutkimuksen, johon pääosa katsauksen tiedoista perustuu.

Kirjallisuutta

  1. Lam TB, Omar MI, Fisher E ym. Types of indwelling urethral catheters for short-term catheterisation in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;9:CD004013 «PMID: 25248140»PubMed
  2. Pickard R, Lam T, Maclennan G ym. Types of urethral catheter for reducing symptomatic urinary tract infections in hospitalised adults requiring short-term catheterisation: multicentre randomised controlled trial and economic evaluation of antimicrobial- and antiseptic-impregnated urethral catheters (the CATHETER trial). Health Technol Assess 2012;16:1-197 «PMID: 23199586»PubMed