Takaisin

Virtsanäytteen otto pottaa käyttävältä lapselta

Näytönastekatsaukset
Pekka Arikoski
18.6.2019

Näytön aste: B

Laittamalla erillinen kuppi potan etuosaan ilmeisesti saadaan pottaa käyttävältä lapselta edustava keskivirtsanäyte.

Virtsanäytteen ottotapa on tärkeä osa lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikkaa. Tässä suomalaisessa tutkimuksessa «Huttunen NP, Mella E, Mäkelä P. Simple method for ...»1 tutkittiin 2 eri lapsiryhmässä virtsanäytteen ottoa potan avulla laittamalla pottaan 2 erillistä kuppia. 1. kuppi oli keskellä pottaa ja 2. kuppi potan etuosassa. Näytteistä tehtiin bakteeriviljelyt. Potilassarjassa 5/51 väärää positiivista bakteeriviljelytulosta vältettiin käyttämällä erillistä kuppia potan etuosassa.

Kouluikäisillä tytöillä tehdyssä vertailussa näytteenotto potassa olevalla kupilla osoittautui keskivirtsanäytettä paremmaksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vanha työ, joka pitäisi muistaa virtsanäytteen otossa lapsilla.

Kirjallisuutta

  1. Huttunen NP, Mella E, Mäkelä P. Simple method for increasing reliability in diagnosis of urinary infection. Lancet 1970;1:22 «PMID: 4188344»PubMed