Takaisin

Ponnistusvirtsankarkailun injektiohoito

Näytönastekatsaukset
Tomi Mikkola
4.5.2017

Näytön aste: B

Virtsaputken ympärille ruiskutettava polyakrylamidihydrogeeli soveltuu turvallisuutensa ja riittävän tehonsa ansiosta ponnistus- ja sekatyyppisen virtsankarkailun hoitoon potilailla, joilla leikkausriski on suuri tai aiempi inkontinenssileikkaus on pettänyt.

Cochrane-katsaus «Kirchin V, Page T, Keegan PE ym. Urethral injectio...»1 perustuen 14 pieneen satunnaistettuun tutkimukseen osoitti, että injektiohoitoihin liittyy vähemmän komplikaatioita kuin avo- tai nauhakirurgiaan, mutta paranemistulokset ovat huonommat. Täten ne eivät toistaiseksi korvaa vähän kajoavia nauhaleikkauksia ponnistusinkontinenssin ensisijaisena leikkausmenetelmänä.

Moniin aiempiin ruiskutettaviin aineisiin, kuten polytetrafluoroetyleeniin, etyleenivinyylialkoholiin ja hyaluronihappo/dextranomeeri-copolymeeriin on kuitenkin liittynyt huonojen hoitotulosten lisäksi niin paljon komplikaatioita (tulehduksia, granuloomia, eroosioita ym.), että ne on poistettu markkinoilta «Kirchin V, Page T, Keegan PE ym. Urethral injectio...»1. Markkinoilla vielä olevista aineista polydimetylsiloksaania ei Suomessa enää käytetä.

Sen sijaan uudempi tähän tarkoitukseen soveltuva aine, polyakrylamidihydrogeeli, on osoittautunut turvalliseksi, ja sillä on saavutettu 1 vuoden seurannassa kohtalaisen hyvät tulokset «Kasi AD, Pergialiotis V, Perrea DN ym. Polyacrylam...»2, «Sokol ER, Karram MM, Dmochowski R. Efficacy and sa...»3, «Zivanovic I, Rautenberg O, Lobodasch K ym. Urethra...»4.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Sokol ER, Karram MM, Dmochowski R. Efficacy and sa...»3 345 naista, joilla oli todettu ponnistus- tai sekamuotoinen (ponnistusdominantti) virtsankarkailu, satunnaistettiin ruiskutushoitoon joko polyakrylamidihydrogeelillä (n = 229) tai kollageenilla (n = 116), jota käytettiin yleisesti Yhdysvalloissa, kunnes sen valmistus lopetettiin vuonna 2014.

Tässä tutkimuksessa hoitojen välillä ei ollut merkitseviä eroja paranemistuloksissa, ja 12 kuukauden seurannassa polyakrylamidihydrogeelillä hoidetuista huomattavasti parantuneita oli 77 % ja täysin parantuneita 47 %. Potilaista 77 %:lle tehtiin 2 erillistä injektiohoitoa ja 36 %:lle 3 injektiohoitokertaa. Vaikka tutkimuksen paranemistulokset eivät vastaa nauhaleikkauksilla saavutettuja tuloksia, etuna ovat hyvin vähäiset komplikaatioriskit, joista tavallisimmat ovat ohimenevä virtsaretentio (6 %) ja virtsatieinfektiot (4 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sveitsiläisessä seurantatutkimuksessa «Zivanovic I, Rautenberg O, Lobodasch K ym. Urethra...»4 60 naista, joilla aiempi nauhaleikkaus oli pettänyt, tehtiin polyakrylamidihydrogeelihoito. Huomattavasti parantuneita oli 12 kuukauden seurannassa 58 % ja täysin parantuneita 25 %. Haittavaikutuksina esiintyi virtsaamishankaluutta (2 %) ja virtsatieinfektioita (4 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Polyakrylamidihydrogeelihoitoa voidaan suositella korkean leikkausriskin omaaville potilaille sekä silloin, jos kyseessä on uusiutunut inkontinenssi aiemmin leikatulla potilaalla. Hoidon tehosta tavanomaisilla ponnistusinkontinenssipotilailla ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta käynnissä on satunnaistettu vertaileva tutkimus TVT-nauhaleikkauksen kanssa «http://www.clinicaltrials.gov/»1.

Kirjallisuutta

  1. Kirchin V, Page T, Keegan PE ym. Urethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD003881 «PMID: 22336797»PubMed
  2. Kasi AD, Pergialiotis V, Perrea DN ym. Polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for stress urinary incontinence in women: a systematic review of the literature. Int Urogynecol J 2016;27:367-75 «PMID: 26209952»PubMed
  3. Sokol ER, Karram MM, Dmochowski R. Efficacy and safety of polyacrylamide hydrogel for the treatment of female stress incontinence: a randomized, prospective, multicenter North American study. J Urol 2014;192:843-9 «PMID: 24704117»PubMed
  4. Zivanovic I, Rautenberg O, Lobodasch K ym. Urethral bulking for recurrent stress urinary incontinence after midurethral sling failure. Neurourol Urodyn 2017;36:722-726 «PMID: 27037856»PubMed