Takaisin

Mininauhat ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoidossa

Näytönastekatsaukset
Tomi Mikkola
19.8.2016

Näytön aste: B

Mininauhoilla ei saavuteta yhtä hyviä paranemistuloksia kuin vakiintuneilla vähän kajoavilla nauhaleikkauksilla naisten ponnistusvirtsankarkailun hoidossa.

Mininauhat poikkeavat perinteisistä nauhaleikkauksista siten, että nauha on lyhyempi, ja se pujotetaan nauhaan liitetyllä erityisinstrumentilla vain yhdestä virtsaputken alle tehdystä viillosta. Ihoviiltoja ei täten tehdä lainkaan. Mininauhoja on käytetty vuodesta 2006 alkaen, ja niitä on markkinoilla hieman erilaisia usealta eri valmistajalta.

Vuonna 2014 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Nambiar A, Cody JD, Jeffery ST. Single-incision sl...»1 verrattiin mininauhaleikkausten tuloksia vakiintuneisiin nauhaleikkauksiin (TVT, TOT) naisten ponnistusvirtsankarkailun hoidossa. Katsaukseen hyväksyttiin 31 tutkimusta (yhteensä 3 290 naista). Tutkimusten seuranta-aika oli 9–24 kuukautta (yhdessä 36 kuukautta).

Mininauhoilla todennäköisyys leikkauksen jälkeiseen virtsankarkailuun oli suurempi kuin TVT- (RR 2,08; 95 % luottamusväli 1,04–4,14) tai TOT- (inside-out) (RR 2,55; 95 % luottamusväli 1,93–3,36) nauhoilla. Myös nauhaeroosiot ja uusintaleikkausten tarve olivat mininauhaleikkausten jälkeen yleisempiä kuin perinteisten nauhaleikkausten jälkeen. Mininauhaa käytettäessä leikkausaika oli lyhempi ja leikkauksenjälkeistä nivuskipua esiintyi jonkin verran vähemmän kuin perinteisissä nauhaleikkauksissa, mutta näitä eroja ei pidetty kliinisesti merkityksellisinä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suurin osa vertailututkimuksista oli tehty TVT Secur mininauhalla, joka on jo poistunut markkinoilta. Vielä markkinoilla olevista mininauhoista on vain vähän tai ei lainkaan tutkimusnäyttöä.

Yhteenveto: Mininauhaleikkauksia ei tule käyttää naisten ponnistusvirtsankarkailun hoidossa, koska vakiintuneilla retropubisilla ja transobturatorisilla nauhaleikkauksilla saavutetaan paremmat hoitotulokset ja leikkauskomplikaatioita esiintyy vähemmän. Uusia mininauhaleikkauksia tulee käyttää vain tutkimuksissa, joissa niitä verrataan vakiintuneisiin nauhaleikkauksiin (TVT, TOT).

Kirjallisuutta

  1. Nambiar A, Cody JD, Jeffery ST. Single-incision sling operations for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD008709 «PMID: 24880654»PubMed