Takaisin

Relapsin eli tupakoinnin uudelleen aloittamisen ehkäisy

Näytönastekatsaukset
Heikki Ekroos ja Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: C

Varenikliinihoidon jatkaminen 24 viikkoon asti saattaa ainoana hoitona auttaa relapsin estossa.

Cochrane-katsauksessa «Hajek P, Stead LF, West R ym. Relapse prevention i...»1 selvitettiin niitä hoitokeinoja, jotka ehkäisevät uudelleen tupakoinnin aloittamista tupakoinnin lopettaneilla henkilöillä. Kirjallisuushaku tehtiin tietokannoista Cochrane Central, Medline, Embase ja PsycInfo kesäkuuhun 2013 asti. Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jossa tupakoinnin lopettamista seurattiin vähintään 6 kuukautta. Mukaan hyväksyttiin 41 tutkimusta, joissa oli oma-aloitteisesti lopettaneita, sairaalassa tapahtuneita vieroituksia ja erilaisiin vieroitusohjelmiin osallistuneita lopettajia.

1 tutkimuksessa «Tonstad S, Tønnesen P, Hajek P ym. Effect of maint...»2 1 210 tupakoinnin lopettanutta jatkoi varenikliinihoitoa yhteensä 6 kuukautta. Heistä 64 % oli edelleen tupakoimatta 1 vuoden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta (RR 1,18; 95 % luottamusväli 1,03–1,36).

6 tutkimuksessa bupropionihoidon avulla lopettaneilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa kontrolleihin verrattuna (n = 1 697, RR 1,15; 95 % luottamusväli 0,98–1,35). Suuhun annosteltavan nikotiinikorvaushoitotutkimusten tulokset olivat vaihtelevia.

Katsauksessa arvioitiin lisäksi potilaan käyttäytymiseen liittyviä interventioita relapsin ehkäisyssä. Aikuisia tupakoijia oli näissä tutkimuksissa 1 462. Mitään eroa intervention ja kontrollien välillä ei löytynyt RR 1,00 (95 % luottamusväli 0,87–1,15).

Tutkimus tarkasteli erikseen myös raskauden aikana lopettaneiden ja sairaalassa lopettaneiden relapsien estoa. Kummassakaan ryhmässä ei pystytty relapsia käytetyillä hoitokeinoilla estämään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Tutkimus osoitti, että relapsin ehkäisy on vaikeaa. Ainoa merkittävä, mutta vähäinen, vaikutus relapsin estossa oli varenikliinilla.

Kirjallisuutta

  1. Hajek P, Stead LF, West R ym. Relapse prevention interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD003999 «PMID: 23963584»PubMed
  2. Tonstad S, Tønnesen P, Hajek P ym. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:64-71 «PMID: 16820548»PubMed