Takaisin

Nikotiinikorvaushoito jo ennen tupakoinnin lopettamista

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko ja Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: C

Nikotiinilaastarihoidon (mutta ei nikotiinipurukumin tai suussa hajoavan tabletin) aloittaminen 2 viikkoa ennen suunniteltua lopettamispäivää saattaa parantaa onnistumistuloksia.

Cochrane-katsaukseen «Stead LF, Perera R, Bullen C ym. Nicotine replacem...»1 otettiin mukaan 8 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli selvitetty ennen lopettamista aloitetun nikotiinikorvaushoidon (NKH) vaikutusta vieroitukseen.

Kaikki nikotiinilaastaria koskevat tutkimukset olivat lumekontrolloituja. Nikotiinilaastarin tai lumelaastarin käyttö aloitettiin joko 2 viikkoa (5 tutkimusta) tai 4 viikkoa (1 tutkimus) ennen suunniteltua lopettamispäivää.

Tutkijat totesivat, että nikotiinilaastarihoidon aloittaminen ennen suunniteltua lopettamispäivää voi parantaa onnistumistuloksia verrattuna laastarihoidon aloittamiseen vasta lopettamispäivänä (6 tutkimusta, n = 1 772, RR 1,34; 95 % luottamusväli 1,08–1,65). Vain 1:ssä mukaan otetuista tutkimuksista «Hughes JR, Solomon LJ, Livingston AE ym. A randomi...»2 (n = 400) havaittiin 2 viikkoa ennen lopettamispäivää aloitetun hoidon lisäävän tilastollisesti merkitsevästi lopettamisen onnistumista verrattuna vasta lopettamispäivänä aloitettuun hoitoon. Ennen lopettamispäivää aloitetulla nikotiinipurukumilla (2 tutkimusta, n = 406, RR 0,96; 95 % luottamusväli 0,65–1,43) ja suussa liukenevalla tabletilla (1 tutkimus, n = 596, RR 0,60; 95 % luottamusväli 0,30–1,21) «Lindson N, Aveyard P. An updated meta-analysis of ...»3 ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa lopettamispäivänä aloitettuihin hoitoihin nähden.

Toisessa tutkimuksessa nikotiinipurukumin käyttö aloitettiin 2 ja toisessa 4 viikkoa ennen lopettamispäivää ja suussa hajoavan tabletin 3 viikkoa ennen lopettamispäivää. Katsauksen tekijät arvioivat, että edellä mainitun suussa liukenevan nikotiinitabletin tehoa tarkastelleessa tutkimuksessa ennen ja jälkeen lopettamispäivän suussa hajoavan tabletin käytön aloittaneissa ryhmissä annettiin erilaista neuvontaa ja ohjeita savukemäärän vähentämisessä ennen lopettamista.

Kun suussa hajoavaa nikotiinitablettia tarkastellut tutkimus «Hughes JR, Solomon LJ, Livingston AE ym. A randomi...»2 suljettiin pois, mikä tahansa NKH-valmistemuodon aloittaminen ennen lopettamispäivää näytti lisäävän lopettamisen onnistumista tilastollisesti merkitsevästi (7 tutkimusta, n = 1 176, RR 1,25; 95 % luottamusväli 1,03–1,50).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Meta-analyysi «Lindson N, Aveyard P. An updated meta-analysis of ...»3 tarkasteli ennen lopettamista aloitetun NKH:n vaikutusta lopettamiseen. Tutkijat hyväksyivät analyysiin 8 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (N = 2 813), joissa 5 tutkimuksessa NKH aloitettiin 2 viikkoa ennen lopettamispäivää. Tutkimuksista 5:ssä osallistujat käyttivät NHK-laastaria, 1:ssä tutkittavat saivat valita joko laastarin, purukumin tai näiden yhdistelmän, 1:ssä tutkimuksista osallistujat käyttivät nikotiinipurukumia ja 1:ssä suussa hajoavaa tablettia. Tutkimusten yhdistetty lopettamiskerroin (RR) oli 1,16 (95 % luottamusväli 0,97–1,38). Nikotiinilaastarihoidon ei havaittu tilastollisesti merkitsevästi lisäävän vähintään 6 kuusi kuukautta kestävää savuttomuutta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Tutkijat toteavat, että ennen lopettamista käytetystä NKH:sta ei saatu merkittävää hyötyä, mutta tutkimus viittaisi siihen, että hyöty saadaan paremminkin nikotiinilaastarista kuin nopeavaikutteisista NKH-valmistemuodoista. Laastarihoitoa käytettäessä ei ole samalla tavalla tarvetta vähentää asteittain poltettua savukemäärää kuin käytettäessä lyhytvaikutteisia valmisteita «Lindson N, Aveyard P. An updated meta-analysis of ...»3.

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Perera R, Bullen C ym. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD000146 «PMID: 23152200»PubMed
  2. Hughes JR, Solomon LJ, Livingston AE ym. A randomized, controlled trial of NRT-aided gradual vs. abrupt cessation in smokers actively trying to quit. Drug Alcohol Depend 2010;111:105-13 «PMID: 20537810»PubMed
  3. Lindson N, Aveyard P. An updated meta-analysis of nicotine preloading for smoking cessation: investigating mediators of the effect. Psychopharmacology (Berl) 2011;214:579-92 «PMID: 21060996»PubMed