Takaisin

Varenikliini vieroituslääkkeenä nuuskan käytön lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Annamari Rouhos
19.6.2018

Näytön aste: C

Varenikliinista ei liene hyötyä nuuskasta vieroitettaessa.

Meta-analyysiin «Schwartz J, Fadahunsi O, Hingorani R ym. Use of Va...»1 haettiin nuuskasta vieroituksessa varenikliinia lumelääkkeeseen vertaavat satunnaistetut tutkimukset tietokannoista PubMed, EMBASE, clinicaltrials.gov ja Cochrane Registry helmikuuhun 2014 asti. Systemaattisen katsauksen kriteerit täytti 3 tutkimusta (n = 744).

Varenikliiniryhmässä nuuskan käytön lopettaneita (7-day point prevalence) oli 12 viikon kohdalla merkittävästi enemmän kuin lumelääkeryhmässä (48 vs. 33 %), mutta 26 viikon kohdalla ei ryhmien välillä ollut enää merkittävää eroa (49 vs. 39 %, RR 1,38; 95 % luottamusväli 0,93–2,03).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Schwartz J, Fadahunsi O, Hingorani R ym. Use of Varenicline in Smokeless Tobacco Cessation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nicotine Tob Res 2016;18:10-6 «PMID: 25646351»PubMed