Takaisin

Riskin mittaamisen hyöty tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Heikki Ekroos
19.6.2018

Näytön aste: A

Häkämittaus ja spirometria eivät lisää tupakoijien vieroittautumista.

Cochrane-katsauksessa «Bize R, Burnand B, Mueller Y ym. Biomedical risk a...»1 arvioitiin aikuisia tupakoijia, ja tupakoinnin lopettaminen arvioitiin 6 kuukauden kohdalla. Katsauksessa arvioitiin kaikkia niitä menetelmiä, joilla voitiin osoittaa potilaan olevan riskissä sairastua. Näyttöä ei tullut seuraavista menetelmistä: häkämittaus avoterveydenhuollossa (RR 1,06; 95 % luottamusväli 0,85–1,32) tai spirometria avoterveydenhuollossa (RR 1,18; 95 % luottamusväli 0,77–1,81).

Sen sijaan avoterveydenhuollossa spirometriamittauksesta saatava keuhkoikä oli tehokas (RR 2,12; 95 % luottamusväli 1,24–3,62) eli 2-kertaisti tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyden. Lisäksi ultraäänellä mitattu karotis- ja femoralissuonten plakkien mittaaminen osoittautui tehokkaaksi (RR 2,77; 95 % luottamusväli 1,04–7,41).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pieniä tutkimuksia, joissa tilastollisen voiman osoittaminen on vaikeaa. Keuhkoikämittaus toimii käytännössä ja on halpa mitata.

Kirjallisuutta

  1. Bize R, Burnand B, Mueller Y ym. Biomedical risk assessment as an aid for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD004705 «PMID: 23235615»PubMed