Takaisin

Vartijaimusolmuketutkimus suusyöpäpotilaiden diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Antti Mäkitie
22.5.2019

Näytön aste: A

Vartijaimusolmuketutkimus soveltuu valikoiduissa tapauksissa T1–2N0-suusyöpäpotilaiden diagnostiikkaan.

Suusyövän vartijaimusolmuketutkimuksia koskevassa meta-analyysiin «Liu M, Wang SJ, Yang X ym. Diagnostic Efficacy of ...»1 oli sisällytetty syyskuuhun 2016 mennessä julkaistut 66 artikkelia, joiden aineistona on yhteensä 3 566 suun alueen varhaisen vaiheen (T1–2N0) potilasta.

Vartijaimusolmuketutkimuksen yhdistetty SLN identification rate oli 96,3 % (95 % luottamusväli 95,3–97,0 %), yhdistetty sensitiviteetti 0,87 (95 % luottamusväli 0,85–0,89), yhdistetty negatiivinen ennustearvo 0,94 (95 % luottamusväli 0,93–0,95) ja AUC 0,98 (95 % luottamusväli 0,97–0,99).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Toinen meta-analyysi «Yang Y, Zhou J, Wu H. Diagnostic value of sentinel...»2 totesi samoin, että vartijaimusolmuketutkimuksen hyvä sensitiivisyys ja negatiivinen ennustearvo voivat ohjata vartijaimusolmuketutkimuksessa positiivisiksi todetut potilaat kaulan imusolmukkeiden laajempaan poistoleikkaukseen. Negatiivisen tuloksen saaneita potilaita puolestaan voidaan seurata ilman tarpeettoman laajaa kaulan imusolmukkeiden poistoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Liu M, Wang SJ, Yang X ym. Diagnostic Efficacy of Sentinel Lymph Node Biopsy in Early Oral Squamous Cell Carcinoma: A Meta-Analysis of 66 Studies. PLoS One 2017;12:e0170322 «PMID: 28107500»PubMed
  2. Yang Y, Zhou J, Wu H. Diagnostic value of sentinel lymph node biopsy for cT1/T2N0 tongue squamous cell carcinoma: a meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017;274:3843-3852 «PMID: 28900723»PubMed