Takaisin

Kuvantaminen dyspepsian ensitutkimuksena

Näytönastekatsaukset
Markku Heikkinen ja tarkastanut Jorma Komulainen
10.4.2019

Näytön aste: C

Ylävatsan kaikututkimuksesta on dyspepsian ensitutkimuksena hyötyä lähinnä vain epäiltäessä oireista sappikivitautia.

Tutkimuksessa «Heikkinen MT, Pikkarainen PH, Takala JK ym. Diagno...»1 selvitettiin 400 peräkkäisen dyspepsiapotilaan diagnoosi tekemällä kaikille gastroskopia, ylävatsan kaikututkimus ja ennalta määrätyt laboratoriokokeet. Lopullisen diagnoosin varmentaminen tehtiin vuoden seurannan jälkeen. Kultaisena standardina oli lopullinen diagnoosi. Ylävatsan kaikututkimuksen sensitiivisyys oli 0,07, spesifiteetti 0,91, negatiivinen ennustearvo (PV-) 0,56 ja positiivinen ennustearvo (PV+) 0,36.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Ylävatsan kaikututkimuksella löydetään lähinnä vain sappikivitauti ja yleensä jo pitkälle edennyt maligniteetti. Merkittävin osa dyspepsian elimellisistä syistä voidaan diagnosoida gastroskopialla.

Kirjallisuutta

  1. Heikkinen MT, Pikkarainen PH, Takala JK ym. Diagnostic methods in dyspepsia: the usefulness of upper abdominal ultrasound and gastroscopy. Scand J Prim Health Care 1997;15:82-6 «PMID: 9232708»PubMed