Takaisin

Passiivinen tupakansavualtistus ja astma – lapset

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
29.8.2012

Näytön aste: A

Passiivinen tupakointi (tupakansavulle altistuminen) kotona lisännee astmariskiä lapsilla.

Kyseessä on meta-analyysi «Vork KL, Broadwin RL, Blaisdell RJ. Developing ast...»1 vuosina 1970–2005 julkaistuista tutkimuksista passiivisen tupakoinnin ja lapsuuden astman ilmaantumisen välisestä yhteydestä. Tiedonhaku tehtiin 11 tietokannasta vuosilta 1970–2005. Yhteensä 540 artikkelia arvioitiin; näistä 240 hylättiin otsikon tai abstraktin perusteella, 300 arvioitiin tarkemmin ja meta-analyysiin hyväksyttiin 53 tutkimusta: 32 poikkileikkaustutkimusta, 13 tapaus-verrokki- ja 8 kohorttitutkimusta.

Valintaperusteet tutkimuksille olivat seuraavat: päätetapahtumana uusi astma, tupakansavulle altistuneet ja kontrollit vertailukelpoisia, vähintään yksi syntymänjälkeinen tupakansavualtistuksen lähde kotitaloudessa, valmis alkuperäisjulkaisu, valtakielellä julkaistu, kontrolloitu atopian suhteen. Tutkimuksista hylättiin 248 seuraavin perustein: ei riskiarviota astman tai vinkuvan bronkiitin kehittymisestä, ei syntymänjälkeistä altistusta, ei alkuperäistutkimus, dataa puuttuu, valintakriteerit erilaiset verrokkien ja tapausten välillä, kieli muu kuin englanti, saksa, italia tai ranska, tutkimushenkilöt eivät ole alle 18-vuotiaita, ei kontrolloitu atopian suhteen.

Valituissa tutkimuksissa oli yhteensä 200 000 alle 18-vuotiasta lasta 20 maasta.

Meta-analyysissä havaittiin lisääntynyt riski sairastua astmaan (RR 1.48; 95 % luottamusväli 1.32–1.65) minä ajankohtana tahansa, kohonnut astmariski tutkimushetkellä (RR 1.25; 95 % 1.21–1.3) ja lisääntynyt astman ilmaantumisen riski (RR 1.21; 95 % luottamusväli 1.08–1.36) tupakansavulle altistuneilla lapsilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Vork KL, Broadwin RL, Blaisdell RJ. Developing asthma in childhood from exposure to secondhand tobacco smoke: insights from a meta-regression. Environ Health Perspect 2007;115:1394-400 «PMID: 17938726»PubMed