Takaisin

Kierukkaehkäisy raskaudenkeskeytyksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
9.1.2013

Näytön aste: B

Raskaudenkeskeytyksen yhteydessä aloitettu kohdunsisäinen ehkäisy ilmeisesti vähentää uusintakeskeytysten määrää verrattuna siihen, että kierukka asetetaan myöhemmin.

Raskaudenkeskeytyksen jälkeen aloitetun kohdunsisäisen ehkäisyn vaikutusta uusintakeskeytysten ilmaantumiseen on tutkittu yhdysvaltalaisessa «Goodman S, Hendlish SK, Reeves MF ym. Impact of im...»1, suomalaisessa «Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, ...»2 ja uusiseelantilaisessa kohorttitutkimuksissa «Roberts H, Silva M, Xu S. Post abortion contracept...»3.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisen kohorttitutkimuksen «Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, ...»2 mukaan uusintakeskeytyksen ilmaantuvuus viiden vuoden seuranta-aikana oli 15/1 000 naisvuotta niillä naisilla, joille asetettiin hormonikierukka ja puolestaan 18,5/1 000 niillä, joille asetettiin kuparikierukka 2–3 viikkoa lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Uuden keskeytyksen ilmaantuvuus oli 37,8/1 000 naisilla, jotka keskeytyksen jälkeen aloittivat tablettiehkäisyn. Monimuuttuja-analyysin perusteella uusintakeskeytyksen riskisuhde oli 0,38 hormonikierukkaryhmässä ja 0,33 kuparikierukkaryhmässä, kun vertailukohteena olivat naiset, jotka keskeytyksen jälkeen aloittivat tablettiehkäisyn «Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, ...»2.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainitut yhdysvaltalainen «Goodman S, Hendlish SK, Reeves MF ym. Impact of im...»1 ja uusiseelantilainen tutkimus «Roberts H, Silva M, Xu S. Post abortion contracept...»3 ovat linjassa suomalaisen tutkimuksen «Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, ...»2 mukaan: keskeytyksen jälkeen aloitettuun kierukkaehkäisyyn liittyy merkittävästi vähentynyt uusintakeskeytysten riski (riskisuhde 0,3–0,4) tablettiehkäisyyn tai ei-kierukkaehkäisyyn verrattuna «Goodman S, Hendlish SK, Reeves MF ym. Impact of im...»1, «Roberts H, Silva M, Xu S. Post abortion contracept...»3.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kierukkaehkäisyä tulee suosia keskeytyksen jälkeisessä ehkäisyssä.

Kirjallisuutta

  1. Goodman S, Hendlish SK, Reeves MF ym. Impact of immediate postabortal insertion of intrauterine contraception on repeat abortion. Contraception 2008;78:143-8 «PMID: 18672116»PubMed
  2. Heikinheimo O, Gissler M, Suhonen S. Age, parity, history of abortion and contraceptive choices affect the risk of repeat abortion. Contraception 2008;78:149-54 «PMID: 18672117»PubMed
  3. Roberts H, Silva M, Xu S. Post abortion contraception and its effect on repeat abortions in Auckland, New Zealand. Contraception 2010;82:260-5 «PMID: 20705155»PubMed