Takaisin

Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen toteutus raskausviikoilla 4–5

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
9.1.2013

Näytön aste: C

Raskaus voitaneen keskeyttää lääkkeellisesti raskausviikoilla 4–5, kun kohdunsisäistä raskautta ei voida vielä varmistaa kaikukuvauksella.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen «Schaff EA, Fielding SL, Eisinger S ym. Mifepriston...»1 mukaan lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on tehokas myös raskausviikoilla 4–5. Tutkimuksessa keskeytykseen hyväksyttiin potilaat (n = 30), joiden löydökset sopivat varhaisraskauteen ja joilla ei ollut viitettä kohdunulkoisesta raskaudesta (ts. S-hCG ≤ 2000 u/l). Hoidon tehoa seurattiin seerumin kvantitatiivisella hCG-määrityksellä hoidon aloitushetkellä ja neljän vuorokauden kuluttua. Hoidon tehoa arvioitiin seerumin hCG-määrityksin (> 50 % lasku seuranta-aikana) ja potilaan voinnin perusteella. Raskaus keskeytyi täydellisesti 93 %:lla potilaista, joilla hoito toteutui suunnitellusti.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Schaff EA, Fielding SL, Eisinger S ym. Mifepristone and misoprostol for early abortion when no gestational sac is present. Contraception 2001;63:251-4 «PMID: 11448464»PubMed