Takaisin

Masennuslääkkeet krooniseen skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
21.1.2013

Näytön aste: B

Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla ilmeisesti parantaa negatiivisten oireiden hoitovastetta.

Meta-analyysi «Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepre...»1 sisälsi 23 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 819 potilasta Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla vähensi lumetta enemmän kroonista skitsofreniaa sairastavien potilaiden negatiivisten oireiden vaikeusastetta (SMD 0,48). Alaryhmäanalyysi osoitti edellä mainitun vaikutuksen olevan tilastollisesti merkittävän fluoksetiinilla, tratsodonilla ja ritanseriinilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepre...»1: Meta-analyysin potilasryhmän koko oli keskisuuri, ja potilailla käytetyt lääkeannokset vaihtelivat.

Kirjallisuutta

  1. Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;197:174-9 «PMID: 20807960»PubMed