Takaisin

Avohoidossa annettu ensipsykoosin sairaalakuntoutus

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: B

Avohoidossa annettu kuntoutus vähentää ilmeisesti sairaalahoidon tarvetta verrattuna pitkän sairaalahoidon aikana toteutettuun ensipsykoosin kuntoutukseen seuraavina vuosina.

Tanskalaisessa Nordentoftin ym. tutkimuksessa «Nordentoft M, Øhlenschlaeger J, Thorup A ym. Deins...»194 ensipsykoosin takia sairaalahoidossa olevaa potilasta, joille ei suunniteltu pikaista uloskirjoitusta, satunnaistettiin 2 vuoden ajaksi joko 1) vähintään 3 kuukautta kestävään sairaalakuntoutukseen, johon kuului kertaviikkoinen supportiivinen psykodynaaminen yksilöhoito, psykoedukatiivinen perhehoito ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, 2) integroituun tehostettuun avohoitoon (OPUS-ohjelman mukaan), johon kuului tehostettu kotihoito (assertive community treatment), perhepsykoedukaatio, sosiaalisten taitojen harjoittelu ja tarvittaessa joko psykodynaaminen tai kognitiivinen yksilöhoito tai 3) tavanomaiseen avohoitoon moniammatillisessa työryhmässä.

5 vuoden seurannassa potilaiden positiivisissa tai negatiivisissa oireissa ei ollut eroa, mutta sairaalakuntoutusta saaneet käyttivät myös seuraavina vuosina huomattavasti enemmän sairaalahoitoa kuin muut 2 ryhmää; samoin he päätyivät huomattavasti useammin tuettuihin asumisyksiköihin itsenäisen asumisen sijasta.

Tutkijat arvelevat pitkän sairaalahoidon saattavan johtaa siihen, että potilaat vähitellen menettävät kykyään asua itsenäisesti.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Sairaalahoidon pituuden yhteyttä ennusteeseen on tutkittu liian vähän. Toisaalta on otettava huomioon, että sairaalahoidon sisältö voi olla laitostavuudeltaan hyvin erilaista. Samoin potilaiden tuen tarve vaihtelee suuresti.

Kirjallisuutta

  1. Nordentoft M, Øhlenschlaeger J, Thorup A ym. Deinstitutionalization revisited: a 5-year follow-up of a randomized clinical trial of hospital-based rehabilitation versus specialized assertive intervention (OPUS) versus standard treatment for patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders. Psychol Med 2010;40:1619-26 «PMID: 20059798»PubMed