Takaisin

Vertaisryhmät skitsofreniapotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
23.1.2013

Näytön aste: C

Vertaisryhmät saattavat lisätä osallistujien saamaa sosiaalista tukea ja parantaa heidän sosiaalista verkostoaan.

Casteleinin ym. tutkimuksessa «Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT ym. Th...»1 56 potilasta satunnaistettiin vertaistukiryhmään ja 50 verrokeiksi odotuslistalle ryhmän osalta ja saamaan tavanomaista hoitoa. Tukiryhmä sisälsi 16 istuntoa kahden viikon välein 8 kuukauden aikana. Ryhmässä oli 10 potilasta ja hoitaja, joka vain minimaalisesti osallistui ryhmän keskusteluun. Tutkimuksessa selvitettiin tutkijoiden kehittämän Personal Network Questionnaire -itsearviointikyselyn avulla sosiaalisen verkoston laajuutta, tarvittavan ja saadun tuen riittävyyttä, optimismia, itseluottamusta ja itsearvostusta sekä elämänlaatua.

Ryhmäläisillä oli merkittävästi enemmän kontakteja vertaistensa kanssa istuntojen ulkopuolella, ja he saivat enemmän tukea itsetunnolleen. Muilta osin ryhmillä ei ollut eroja. Ahkerasti ryhmää käyttäneet hyötyivät siitä enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT ym. The effectiveness of peer support groups in psychosis: a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2008;118:64-72 «PMID: 18595176»PubMed