Takaisin

Vertaisryhmät skitsofreniapotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Vertaisryhmät saattavat parantaa potilaiden sosiaalista verkostoa ja tukea heidän itsetuntoaan.

Casteleinin ym. tutkimuksessa «Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT ym. Th...»1 56 potilasta satunnaistettiin vertaistukiryhmään ja 50 verrokeiksi odotuslistalle ryhmän osalta ja saamaan tavanomaista hoitoa. Tukiryhmä sisälsi 16 istuntoa 2 viikon välein 8 kuukauden aikana. Ryhmässä oli 10 potilasta ja hoitaja, joka vain minimaalisesti osallistui ryhmän keskusteluun. Tutkimuksessa selvitettiin tutkijoiden kehittämän Personal Network Questionnaire -itsearviointikyselyn avulla sosiaalisen verkoston laajuutta, tarvittavan ja saadun tuen riittävyyttä, optimismia, itseluottamusta ja itsearvostusta sekä elämänlaatua.

Ryhmäläisillä oli merkittävästi enemmän kontakteja vertaistensa kanssa istuntojen ulkopuolella, ja heidän itsetuntonsa vahvistui. Muilta osin ryhmillä ei ollut eroja. Ahkerasti ryhmää käyttäneet hyötyivät siitä enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT ym. The effectiveness of peer support groups in psychosis: a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2008;118:64-72 «PMID: 18595176»PubMed