Takaisin

Lamotrigiini klotsapiiniresistentin skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
23.1.2013

Näytön aste: B

Lamotrigiini ilmeisesti lisää klotsapiinihoidon vastetta.

Viisi tutkimusta, joissa yhteensä 161 potilasta, sisältänyt meta-analyysi «Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy ...»1 totesi lamotrigiinin lumelääkettä tehokkaammaksi klotsapiiniresistenteillä potilailla. Tutkimuksissa potilaita hoidettiin 10–24 viikkoa, ja he saivat klotsapiinilääkityksen lisäksi joko lamotrigiiniä (tutkimuksissa käytetty vuorokausiannos vaihteli 100–400 mg:n välillä) tai lumetta.

Lamotrigiinin teho tuli esille sekä kaikkien skitsofreniaoireiden (SMD 0,57; 95 % luottamusväli 0,25–0,89, p < 0,001) sekä positiivisten (SMD 0,34; 95 % luottamusväli 0,002–0,65) että negatiivisten oireiden (SMD 0,43; 95 % luottamusväli 0,11–0,75) suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy ...»1: Meta-analyysin potilasryhmän koko oli keskisuuri ja potilailla käytetyt lääkeannokset vaihtelivat.

Kirjallisuutta

  1. Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2009;109:10-4 «PMID: 19186030»PubMed