Takaisin

Omega-3-rasvahapot ja nuorten psykoosiriski

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
23.1.2013

Näytön aste: C

Pitkäketjuiset monityydyttymättömät omega-3-rasvahapot saattavat vähentää psykoottisen häiriön riskiä psykoosiriskissä olevilla nuorilla.

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, 13–25-vuotiasta psykoosiriskissä olevaa potilasta koskeneessa kaksoissokkotutkimuksessa «Amminger GP, Schäfer MR, Papageorgiou K ym. Long-c...»1 41 sai pitkäketjuisia monityydyttymättömiä omega-3-rasvahappoja (interventioryhmä) ja 40 lumetta 12 viikon ajan, minkä jälkeen potilaita seurattiin 40 viikkoa. Ensisijainen päätemuuttuja oli psykoosin puhkeaminen ja toissijaiset päätemuuttujat oireilun ja toimintakyvyn muutos. Tutkimuksen eli 12 kuukauden päättymiseen mennessä interventioryhmästä 2/41 (4,9 %) ja lumeryhmästä 11/40 (27,5 %) oli tullut psykoottiseksi (p = 0,007).

Interventioryhmän potilaiden positiiviset oireet (p = 0,02) vähenivät ja toimintakyky (p = 0,01) parani enemmän kuin lumeryhmässä. Haittavaikutusten suhteen ryhmät eivät eronneet toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Amminger GP, Schäfer MR, Papageorgiou K ym. Long-c...»1: Ainoa kiistatta positiiviseen tulokseen johtanut tutkimus. Lisäksi on huomattava, että intervention päättymisen jälkeen uusia psykooseja ei tässä ryhmässä seuranta-aikana ilmaantunut. Tämän tasokkaan tutkimuksen jälkeen ei ole julkaistu tutkimusta, jossa tämän tutkimuksen päätulos olisi voitu toistaa. Parhaillaan on menossa ainakin yksi omega-3-rasvahappoja koskeva tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Amminger GP, Schäfer MR, Papageorgiou K ym. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2010;67:146-54 «PMID: 20124114»PubMed