Takaisin

Integroitu psykososiaalinen interventio ja psykoosiriski

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
26.3.2020

Näytön aste: B

Useita psykososiaalisia hoitomuotoja sisältävä integroitu interventio ilmeisesti vähentää psykoottisen häiriön riskiä varhaisessa psykoosiriskissä olevilla potilailla.

Satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen «Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S ym. Preventing pr...»1 valittiin varhaisen alkuvaiheen prodromaalioireista (perusoireista) kärsiviä potilaita, joista 63 sai integroitua psykologista interventiota (IPI) ja 65 tukea-antavaa ohjantaa (SC) 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen potilaita seurattiin toiset 12 kuukautta. Päätemuuttuja oli psykoosin ilmaantuminen.

Manuaalin mukainen IPI käsitti kognitiivis-behavioraalisen yksilöterapian, sosiaalisten taitojen harjoittelun, kognitiivisen remediaation ja psykoedukatiivisen monen perheen ryhmäterapian. Potilaat eivät saaneet psykoosilääkettä, mutta kylläkin masennuslääkettä, minkä suhteen ryhmien välillä ei ollut eroa.

12 kuukautta kestäneen interventiojakson aikana 3,2 % IPI- ja 16,9 % SC-ryhmästä sairastui psykoosiin (p = 0,008). Koko 24 kuukauden seurannan aikana vastaavat osuudet olivat 6,3 % ja 20,0 % (p = 0,019). Interventioon ei liittynyt haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S ym. Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states. Br J Psychiatry 2012;200:22-9 «PMID: 22075649»PubMed