Takaisin

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla ja sydäninfarktin riski

Näytönastekatsaukset
Ursula Schwab
27.10.2020

Näytön aste: B

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla ei ilmeisesti pienennä sydäninfarktiriskiä.

Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «Jakobsen MU, Dethlefsen C, Joensen AM ym. Intake o...»1 oli mukana 53 644 miestä ja naista. Seuranta-ajan mediaani oli 12 vuotta. Seuranta-aikana havaittiin 1 943 sydäninfarktia.

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen korkean glykeemisen indeksin (GI) hiilihydraateilla oli positiivisessa yhteydessä sydäninfarktiriskiin (RR 1,33; 95 % luottamusväli 1,08–1,64). Sen sijaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen matalan GI:n hiilihydraateilla ei assosioitunut sydäninfarktiriskiin (RR 0,88; 95 % luottamusväli 0,72–1,07). Sukupuoli ei modifioinut tuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Suurella aineistolla ja pitkällä seuranta-ajalla tehty päätetapahtumatutkimus. Voimalaskelmat ja biomarkkerit puuttuivat.

Cochrane-katsaukseen «Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in ...»2 otettiin 15 RCT-tutkimusta, joissa tehtiin yhteensä 17 ryhmien välistä vertailua koskien tyydyttyneen rasvan vähentämisen vaikutusta kuolleisuuteen ja kardiovaskulaarikuolleisuuteen. Tyydyttynyttä rasvaa korvattiin tutkimuksissa hiilihydraateilla, monityydyttymättömillä rasvoilla, kertatyydyttymättömillä rasvoilla ja/tai proteiineilla. Interventioiden kesto oli vähintään 6 kuukautta.

Tyydyttyneen rasvan määrän vähentäminen pienensi ateroskleroottisten sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä 17 % (RR 0,83; 95 % luottamusväli 0,72–0,96; 13 tutkimusta, joissa yhteensä 53 421 osallistujaa, 48 %:lla tautitapahtuma), mutta alaryhmäanalyysissä todettiin, että tyydyttyneen rasvan osittaisella korvaamisella hiilihydraateilla ei ollut vaikutusta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Katsauksessa ei huomioitu hiilihydraattien laatua, mikä pudottaa tutkimuksen laadun hiilihydraattivertailun osalta kelvolliseksi.

Kirjallisuutta

  1. Jakobsen MU, Dethlefsen C, Joensen AM ym. Intake of carbohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. Am J Clin Nutr 2010;91:1764-8 «PMID: 20375186»PubMed
  2. Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011737 «PMID: 26068959»PubMed