Takaisin

Perampaneeli nuorten ja aikuisten paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: A

Perampaneeli vähentää lisälääkkeenä lumelääkkeeseen verrattuna yli 12-vuotiaiden paikallisalkuisia epilepsiakohtauksia.

Monikansallisessa, kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «French JA, Krauss GL, Biton V ym. Adjunctive peram...»1 388 vaikeahoitoista paikallisalkuista epilepsiaa sairastavaa yli 12-vuotiasta potilasta sai lisälääkkeenä lumelääkettä (n = 121) 8 mg/vrk (n = 133) tai 12 mg/vrk (n = 134) perampaneelia. Tutkimukseen osallistuvilla esiintyi vähintään 4 kohtausta 8 viikon alkuseurantajakson aikana, ja he käyttivät 1–3 epilepsialääkettä. Esiseurantavaiheen jälkeen tutkimuslääke titrattiin 6 viikon kuluessa ylläpitoannokseen, jota jatkettiin 12 viikkoa.

Kohtausten määrä väheni ylläpitovaiheessa lähtötilanteeseen verrattuna lumelääkettä saaneilla 21 %, perampaneelia 8 mg/vrk saaneiden ryhmässä 26 % (ero lumeeseen verrattuna tilastollisesti merkittävä, p = 0,0261), ja 12 mg/vrk saaneiden ryhmässä 35 % (ero lumeeseen verrattuna tilastollisesti merkittävä, p = 0,0158). Vähintään 50 % vähenemä kohtausten määrässä havaittiin 26 %:lla lumeryhmässä, 38 %:lla ryhmässä perampaneelin 8 mg/vrk ja 36 %:lla ryhmässä 12 mg/vrk (ero lumeeseen verrattuna ei ollut tilastollisesti merkittävä kummassakaan hoitoryhmässä).

Tutkimuksen keskeytti haittatapahtumien takia 7 potilasta lumeryhmässä, 9 potilasta ryhmässä peramapaneelia 8 mg/vrk ja 24 potilasta ryhmässä 12 mg/vrk. Tavallisimmat perampaneelin annokseen liittyvät haitat olivat heitehuimaus, uneliaisuus, ärtyisyys, päänsärky ja ataksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Monikansallisessa, kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «French JA, Krauss GL, Steinhoff BJ ym. Evaluation ...»2 386 vaikeahoitoista paikallisalkuista epilepsiaa sairastavaa yli 12-vuotiasta potilasta sai lisälääkkeenä lumelääkettä (n = 136) tai perampaneelia 8 mg/vrk (n = 129) tai 12 mg/vrk (n = 121). Tutkimukseen osallistuvilla esiintyi vähintään 4 kohtausta 8 viikon alkuseurantajakson aikana, ja he käyttivät 1–3 epilepsialääkettä. Esiseurantavaiheen jälkeen tutkimuslääke titrattiin 6 viikon kuluessa ylläpitoannokseen, jota jatkettiin 12 viikkoa.

Kohtausten määrä väheni ylläpitovaiheessa lähtötilanteeseen verrattuna lumelääkettä saaneilla 10 %, ryhmässä perampaneelia saaneilla 8 mg/vrk 31 % (ero lumeeseen verrattuna tilastollisesti merkittävä, p < 0,001), ja ryhmässä 12 mg/vrk 18 % (ero lumeeseen verrattuna tilastollisesti merkittävä, p = 0,011). Vähintään 50 % vähenemä kohtausten määrässä havaittiin 15 %:lla lumeryhmässä, 33 %:lla ryhmässä perampaneelia 8 mg/vrk (ero lumeryhmään verrattuna tilastollisesti merkittävä p = 0,002) ja 34 %:lla ryhmässä 12 mg/vrk (ero lumeryhmään verrattuna tilastollisesti merkittävä p < 0,001).

Tutkimuksen keskeytti haittatapahtumien takia 4 potilasta lumeryhmässä, 11 potilasta ryhmässä perampaneelia 8 mg/vrk ja 23 potilasta ryhmässä 12 mg/vrk. Tavallisimmat perampaneelin annokseen liittyvät haitat olivat heitehuimaus, uneliaisuus, väsymys ja päänsärky.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Monikansallisessa, kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «Krauss GL, Serratosa JM, Villanueva V ym. Randomiz...»3 706 vaikeahoitoista paikallisalkuista epilepsiaa sairastavaa yli 12-vuotiasta potilasta sai lisälääkkeenä lumelääkettä (n = 185) tai perampaneelia 2 mg/vrk (n = 180), 4 mg/vrk (n = 172) tai 8 mg/vrk (n = 169). Tutkimukseen osallistuvilla esiintyi vähintään 4 kohtausta 8 viikon alkuseurantajakson aikana, ja he käyttivät 1–3 epilepsialääkettä. Esiseurantavaiheen jälkeen tutkimuslääke titrattiin 6 viikon kuluessa ylläpitoannokseen, jota jatkettiin 13 viikkoa.

Kohtausten määrä väheni ylläpitovaiheessa lähtötilanteeseen verrattuna lumelääkettä saaneilla 11 %, ryhmässä perampaneelia 2 mg/vrk saaneilla 14 % (ero lumeeseen verrattuna ei tilastollisesti merkittävä), ryhmässä 4 mg/vrk 23 % (ero lumeeseen verrattuna tilastollisesti merkittävä, p = 0,0026) ja ryhmässä 8 mg/vrk 31 % (ero lumeeseen verrattuna tilastollisesti merkittävä, p < 0,0001). Vähintään 50 % vähenemä kohtausten määrässä havaittiin 18 %:lla lumeryhmässä, 21 %:lla ryhmässä perampaneelia 2 mg/vrk saaneilla (ero lumeryhmään verrattuna ei tilastollisesti merkittävä), 29 % ryhmässä 4 mg/vrk (ero lumeryhmään verrattuna tilastollisesti merkittävä p = 0,0132), ja 35 %:lla 8 ryhmässä mg/vrk (ero lumeryhmään verrattuna tilastollisesti merkittävä p = 0,0003).

Tutkimuksen keskeytti haittatapahtumien takia 6 potilasta lumeryhmässä, 10 potilasta ryhmässä peramapaneelia 2 mg/vrk, 5 potilasta ryhmässä 4 mg/vrk ja 11 potilasta ryhmässä 8 mg/vrk. Tavallisin perampaneelin annokseen liittyvä haitta oli heitehuimaus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Näiden tutkimusten «French JA, Krauss GL, Biton V ym. Adjunctive peram...»1, «French JA, Krauss GL, Steinhoff BJ ym. Evaluation ...»2, «Krauss GL, Serratosa JM, Villanueva V ym. Randomiz...»3 perustella perampaneeli on tehokas ja hyvin siedetty paikallisalkuisten kohtausten hoidossa yli 12-vuotiailla potilailla annoksella 4–12 mg/vrk. Tutkimusten kesto oli lyhyt (12 viikkoa), joten perampaneelin tehosta ja siedettävyydestä pitkäaikaishoidossa ei ole kontrolloituihin tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

Kirjallisuutta

  1. French JA, Krauss GL, Biton V ym. Adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures: randomized phase III study 304. Neurology 2012;79:589-96 «PMID: 22843280»PubMed
  2. French JA, Krauss GL, Steinhoff BJ ym. Evaluation of adjunctive perampanel in patients with refractory partial-onset seizures: results of randomized global phase III study 305. Epilepsia 2013;54:117-25 «PMID: 22905857»PubMed
  3. Krauss GL, Serratosa JM, Villanueva V ym. Randomized phase III study 306: adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures. Neurology 2012;78:1408-15 «PMID: 22517103»PubMed