Takaisin

Risperidoni kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
23.5.2013

Näytön aste: B

Pitkävaikutteinen risperidoni ilmeisesti on tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin I) ylläpitohoidossa estämään mielialan kohoamisia.

Risperidonia on tutkittu yhdessä kahden vuoden mittaisessa seurantatutkimuksessa «Quiroz JA, Yatham LN, Palumbo JM ym. Risperidone l...»1. Tutkimukseen otettiin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I potilaita, joilla oli ollut hiljattain maaninen tai sekamuotoinen jakso (N = 559). Nämä potilaat saivat aluksi kolme viikkoa risperidonia suun kautta ja sen jälkeen 26 viikkoa pitkävaikutteista risperidoni-injektiota (N = 501). Ne potilaat, joilla vaste säilyi, satunnaistettiin saamaan joko risperidoni-injektioita (N = 154) tai lumeinjektioita (N = 149). Seuranta-aika oli 24 kuukautta. Valtaosa (77 %) potilaista sai risperidonia 25 mg kahden viikon välein. Ensisijainen päätetapahtuma oli rekurrenssi uuteen mielialahäiriöjaksoon.

Aika uuteen mielialahäiriöjaksoon oli tilastollisesti merkittävästi pidempi risperidoniryhmässä kuin lumeryhmässä (log-rank χ² = 23,5, df = 1, p < 0,001). Ero oli merkittävä estämään mielialan kohoamisia (p < 0,001), mutta ei masennusjaksoja (p = 0,805). Risperidoniryhmässä 42/140 potilasta (30 %) sai rekurrenssin seuranta-aikana, kun taas lumeryhmässä relapsin sai 76/135 potilasta (56 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Quiroz JA, Yatham LN, Palumbo JM ym. Risperidone long-acting injectable monotherapy in the maintenance treatment of bipolar I disorder. Biol Psychiatry 2010;68:156-62 «PMID: 20227682»PubMed