Takaisin

Raskausdiabeteksen uusiutuminen

Näytönastekatsaukset
Risto Kaaja, Nina Peränen ja Jouko Saramies
11.6.2013

Näytön aste: B

Raskausdiabetes ilmeisesti uusiutuu noin joka kolmannella.

Systemaattisen katsauksen mukaan «Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestati...»1 raskausdiabetes uusiutuu 30–84 %:lla sen aiemmin sairastaneista. Katsaukseen oli hyväksytty 13 artikkelia 45 kirjallisuushausta löytyneestä.

Raskausdiabeteksen uusiutumisriski oli vaaleaihoisilla, ei-latinotaustaisilla 30–37 %; latinotaustaisilla se oli korkeampi (52–69 %). Latinotaustaisilla myös tyypin 2 diabetes oli yleisempää (52–69 %) kuin muissa ryhmissä (30–37 %). Uusia vaaratekijöitä ei tullut ilmi, paitsi lyhyt raskauksien väli (< 1 vuosi).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ainoat puutteet ovat eri etninen populaatio ja poikkeavat diagnostiset kriteerit.

Kalifornialaisessa pitkittäistutkimuksessa «Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational di...»2 (1991–2008) seurattiin raskausdiabeteksen uusiutumista toisessa ja kolmannessa raskaudessa.

Uusiutuminen toisessa raskaudessa oli 41,3 %, kun riski heillä, joilla ensimmäinen raskaus oli normaali, oli 4,2 % (OR 13,2 ja kapea 95 % luottamusväli 12–14,6, n = 65 132). Jos kahdessa ensimmäisessä raskaudessa oli ollut raskausdiabetes, riski oli vielä suurempi kolmannessa raskaudessa (OR 25,9, luottamusväli jonkin verran leveämpi 95 % 17,4–38,4, n = 13 096). Jälleen etnisyydellä oli merkitystä eli latino- ja aasialaistaustaisilla oli suurin uusiutumisvaara.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen ainoat puutteet ovat eri etninen populaatio ja poikkeavat diagnostiset kriteerit.

Kirjallisuutta

  1. Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestational diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:1314-9 «PMID: 17290037»PubMed
  2. Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational diabetes: risk of recurrence in subsequent pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2010;203:467.e1-6 «PMID: 20630491»PubMed