Takaisin

Epilepsiaa sairastavien kuntoutus

Näytönastekatsaukset
Hanna Ansakorpi
22.10.2013

Näytön aste: D

Epilepsiaa sairastavat saattavat hyötyä kohdennetuista hoito- ja kuntoutusinterventioista, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Tutkimus on systemaattinen Cochrane-katsaus «Bradley PM, Lindsay B. Care delivery and self-mana...»1 (haut The Cochrane Library Issue 2, 2006; Medline 1966 – toukokuu 2006; Embase 1988 – toukokuu 2006; Cinahl 1982 – toukokuu 2006, Psychinfo 1806 – toukokuu 2006). Tavoitteena oli selvittää erityisesti epilepsiapotilaille kohdennettujen hoitointerventioiden tehoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Mukaan otettiin 13 tutkimusta ja 16 raporttia. Näissä tutkimuksissa oli selvitetty epilepsiahoitajan vastaanottotoiminnan vaikutusta, hoitomyöntyvyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä ensitietopäivien ja sopeutumisvalmennuskurssien tyyppisten interventioiden vaikutusta muun muassa elämänlaatuun, terveyteen ja kohtausten määrään. Tutkimusasetelmat ja tulokset olivat hyvin vaihtelevia, ja tutkimusten laatu oli osin huono. Osassa tutkimuksista myös keskeyttäneiden määrät olivat suuria. Näin ollen tuloksia oli mahdotonta tutkia meta-analyysin keinoin.

Systemoidun katsauksen johtopäätöksenä todetaan, että riittävää näyttöä ei ole minkään yksittäisen hoitointervention tehosta. Voi kuitenkin olla, että epilepsiahoitajien vastaanottotoiminta sekä potilaalle annettu informaatio sairaudesta ensitietopäivien ja sopeutumisvalmennuskurssien muodossa on hyödyksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Epilepsiaa sairastavien kuntoutusinterventioista ei ole olemassa riittävän laadukkaita tutkimuksia, jotta sitä voitaisiin arvioida luotettavasti. Suomalainen sopeutumisvalmennuskurssi on ainutlaatuinen kuntoutusmuoto, jonka tehosta ei ole tutkimustietoa.

Kirjallisuutta

  1. Bradley PM, Lindsay B. Care delivery and self-management strategies for adults with epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD006244 «PMID: 18254097»PubMed