Takaisin

Epilepsiaa sairastavien kuntoutus

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
27.2.2019

Näytön aste: D

Epilepsiaa sairastavat saattavat hyötyä kohdennetuista hoito- ja kuntoutusinterventioista, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Cochrane-katsauksen «Bradley PM, Lindsay B, Fleeman N. Care delivery an...»1 tavoitteena oli selvittää erilaisten kohdennettujen hoito- ja kuntoutusinterventioiden vaikuttavuutta tavanomaiseen hoitoon verrattuna epilepsiaa sairastavilla aikuisilla. Analyysiin löytyi 18 tutkimusta (RCT, kontrolloitu tutkimus, kohorttitutkimus, aikasarja tai muu etenevä tutkimusasetelma). Tutkimukset käsittelivät 16 erilaista interventiota. Heterogeenisuuden vuoksi meta-analyysi ei ollut mahdollista. Useimmissa tutkimuksissa oli merkittäviä metodologisia puutteita.

Näyttö kohdennettujen hoito- ja kuntoutusinterventioiden vaikuttavuudesta epilepsiaa sairastavien aikuisten terveyteen ja elämänlaatuun on rajallista. Epilepsiahoitajien ja itsehoidon ohjauksen osalta on vähäistä näyttöä vaikuttavuudesta, mutta muiden tutkittujen interventioiden osalta näyttö puuttuu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti: Epilepsiaa sairastavien kuntoutusinterventioista ei ole olemassa riittävän laadukkaita tutkimuksia, jotta sitä voitaisiin arvioida luotettavasti. Suomalainen sopeutumisvalmennuskurssi on ainutlaatuinen kuntoutusmuoto, jonka tehosta ei ole tutkimustietoa.

Kirjallisuutta

  1. Bradley PM, Lindsay B, Fleeman N. Care delivery and self management strategies for adults with epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD006244 «PMID: 26842929»PubMed