Takaisin

Epilepsiakirurgian jälkeinen psyykkinen sairastavuus

Näytönastekatsaukset
Hanna Ansakorpi ja Tarkistettu 28.1.2019 Arto Immonen
27.2.2019

Näytön aste: B

Epilepsiakirurgia ei ilmeisesti lisää psyykkistä sairastavuutta.

Kanadalaisen tutkimusryhmän tekemän systemaattisen katsausartikkelin «Macrodimitris S, Sherman EM, Forde S ym. Psychiatr...»1 tavoitteena oli selvittää psyykkisen sairastavuuden esiintymistä ennen ja jälkeen epilepsiakirurgian sekä kirurgian jälkeisen psyykkisen sairastavuuden ilmaantuvuutta ja ennustetekijöitä. Mukaan analyysiin otettiin PubMed-, EmBase- ja Cohcrane-tietokantahakuihin perustuen 13 artikkelia, jotka täyttivät tutkimukselle asetetut kriteerit. Mukana oli sekä lapsia että aikuisia. Seuranta-aika oli valtaosassa tutkimuksista 6–12 kuukautta, mutta 5 tutkimuksessa 24 kuukautta tai pidempään leikkauksesta. Valtaosa oli prospektiivisia tutkimuksia. 2 oli prospektiivisia kontrolloituja tutkimuksia ja 1 oli retrospektiivinen kontrolloitu tutkimus.

Vain 1 tutkimus raportoi psyykkisen tilan heikentymistä epilepsiakirurgian jälkeen, kun kirurgisesta hoidosta huolimatta kohtaukset jatkuivat ja aiheuttivat ahdistuneisuutta. 1 tutkimuksessa raportoitiin postoperatiivisesti huomattavasti lisääntynyt psykoosin riski. Tärkeimmät ennustetekijät postoperatiiviselle psyykkiselle tilalle olivat kohtauksettomuus leikkauksen jälkeen ja aiempi psyykkinen sairastavuus. Psyykkisiä de novo oireita esiintyi 1,1–18,2 % leikatuista. Psykoosien esiintyvyyttä oli kunnolla tutkittu vain 1 tutkimuksessa. De novo psykoosin prevalenssi oli tässä tutkimuksessa 1,1 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti: Mukana oli erilaisia tutkimusasetelmia, mutta tulosten välillä ei ollut selkeää ristiriitaa. Tässä katsauksessa ei potilaiden demografisia tietoja kuvattu niin tarkasti, että sovellettavuutta suomalaiseen väestöön olisi voinut luotettavasti arvioida.

Kirjallisuutta

  1. Macrodimitris S, Sherman EM, Forde S ym. Psychiatric outcomes of epilepsy surgery: a systematic review. Epilepsia 2011;52:880-90 «PMID: 21426324»PubMed