Takaisin

Epilepsiakirurgian jälkeinen psyykkinen sairastavuus

Näytönastekatsaukset
Hanna Ansakorpi
27.11.2013

Näytön aste: B

Epilepsiakirurgia ei ilmeisesti lisää psyykkistä sairastavuutta.

Kyseessä on kanadalaisen tutkimusryhmän tekemä systemaattinen katsausartikkeli «Macrodimitris S, Sherman EM, Forde S ym. Psychiatr...»1, jonka tavoitteena oli selvittää psyykkisen sairastavuuden esiintymistä ennen ja jälkeen epilepsiakirurgian sekä kirurgian jälkeisen psyykkisen sairastavuuden ilmaantuvuutta ja ennustetekijöitä. Mukaan analyysiin otettiin PubMed-, EmBase- ja Cohcrane-tietokantahakuihin perustuen 13 artikkelia, jotka täyttivät tutkimukselle asetetut kriteerit. Mukana oli sekä lapsia että aikuisia. Seuranta-aika oli valtaosassa tutkimuksista 6–12 kuukautta, mutta viidessä 24 kuukautta tai pidempään leikkauksesta. Valtaosa oli prospektiivisia tutkimuksia. Kaksi oli prospektiivisia kontrolloituja tutkimuksia ja yksi oli retrospektiivinen kontrolloitu tutkimus.

Vain yksi tutkimus raportoi psyykkisen tilan heikentymistä epilepsiakirurgian jälkeen, kun kirurgisesta hoidosta huolimatta kohtaukset jatkuivat ja aiheuttivat ahdistuneisuutta. Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin postoperatiivisesti huomattavasti lisääntynyt psykoosin riski. Tärkeimmät ennustetekijät postoperatiiviselle psyykkiselle tilalle olivat kohtauksettomuus leikkauksen jälkeen sekä aiempi psyykkinen sairastavuus. Psyykkisiä de novo oireita esiintyi 1,1–18,2 % leikatuista. Psykoosien esiintyvyyttä oli kunnolla tutkittu vain yhdessä tutkimuksessa. De novo psykoosin prevalenssi oli tässä tutkimuksessa 1,1 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Mukana oli erilaisia tutkimusasetelmia, mutta tulosten välillä ei ollut selkeää ristiriitaa. Tässä katsauksessa ei potilaiden demografisia tietoja kuvattu niin tarkasti, että sovellettavuutta suomalaiseen väestöön olisi voinut luotettavasti arvioida.

Kirjallisuutta

  1. Macrodimitris S, Sherman EM, Forde S ym. Psychiatric outcomes of epilepsy surgery: a systematic review. Epilepsia 2011;52:880-90 «PMID: 21426324»PubMed