Takaisin

Denosumabin vaikutus luuntiheyteen ja murtumien ilmaantuvuuteen eturauhassyöpää sairastavilla miehillä

Näytönastekatsaukset
Marjo Tuppurainen
14.2.2017

Näytön aste: B

Denosumabi ilmeisesti lisää luuston tiheyttä ja vähentää nikamamurtumien ilmaantuvuutta miehillä eturauhassyövän androgeenideprivaatiosta johtuvan osteoporoosin hoidossa.

Kahden vuoden satunnaistetussa tutkimuksessa «Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N ym. Denosum...»1 verrattiin 1 468 miehellä denosumabin (60 mg subkutaanisesti 6 kuukauden välein) ja lumelääkkeen luustovaikutuksia non-metastaattisessa, hormoniriippuvaisessa eturauhassyövässä, jonka hoitona käytettiin androgeenideprivaatiota. Miehet stratifioitiin iän (< 70-vuotiaisiin ja ≥ 70-vuotiaisiin) ja androgeenideprivaation pituuden (≤ 6 kk tai > 6 kk) mukaan. Tutkittavia kehotettiin käyttämään kalsiumia yli 1 g/vrk ja D-vitamiinia ≥ 400 IU/vrk. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää luuntiheysmuutos niiden 24 kuukauden aikana, jolloin tutkimus oli sokkoutettu. Tutkimus jatkui avoimena aina 36 kuukauteen saakka.

Kaikkiaan 62,1 % potilaista jatkoi tutkimuksessa 36 kuukauden ajan. Pääasiallinen lopetuksen syy oli 24 kuukauden kohdalla protokollaan tullut muutos (18,4 %) ja tutkimuksen jatkuminen 12 kuukauden ajan. Potilaiden keski-ikä oli 75 vuotta, 83 % oli yli 70-vuotiaita, ja keskimääräinen androgeenideprivaation kesto oli 20 kuukautta. 77,9 %:lla oli T-score joko lannerangassa tai reisiluussa alle -1 SD, 63 %:lla -1,0 – -2,5 SD, 14,7 %:lla alle -2,5 SD.

Denosumabiryhmässä lannerangan luuntiheys lisääntyi 6,7 % verrattuna lumeeseen (5,6–1,0 %, p < 0,001). Luuntiheys parani tilastollisesti merkittävästi jo 1 kuukauden hoidolla. Luuntiheys nousi merkittävästi myös kaikissa muissa mitatuissa kohdissa: reisiluu 4,8 %, reisiluun kaula 3,9 %, ranne 5,5 %, koko keho 4,0 % (p < 0,001 kaikissa kohdissa). Nikamamurtumia ilmaantui denosumabiryhmässä 1,5 %:lle, joka oli 62 % vähemmän kuin lumeryhmän 3,9 % (p = 0,006). Muita murtumia ilmaantui 36 kuukauden aikana 5,2 %:lle denosumabiryhmässä ja 7,2 %:lle lumeryhmässä (RR 0,72; 95 % luottamusväli 0,48–1,07, p = 0,10).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N ym. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med 2009;361:745-55 «PMID: 19671656»PubMed