Takaisin

Beetasympatomimeettihoito lasten virusinfektioon liittyvässä yskässä

Näytönastekatsaukset
Johanna Immonen
12.6.2014

Näytön aste: A

Beetasympatomimeettihoito ei ole tehokasta lasten virusinfektioon liittyvässä yskässä.

Lasten akuuttina bronkiittina pidetään hengitystieinfektiota, johon liittyy yskä ja joka on viruksen aiheuttama.

Beetasympatomimeetin käytöstä lasten akuutissa bronkiitissa on julkaistu kaksi satunnaistettua, sokkoutettua ja lumekontrolloitua tutkimusta, ensimmäinen vuonna 1991 «Korppi M, Laurikainen K, Pietikäinen M ym. Antitus...»1 ja toinen vuonna 1999. Akuutti bronkiitti määriteltiin sairaudeksi, jossa on yskän lisäksi limaneritystä, rintakipua tai kuumetta.

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Korppi M, Laurikainen K, Pietikäinen M ym. Antitus...»1 oli 75 lasta, joiden iät vaihtelivat 1–10 vuoden välillä. Heillä esiintyi yskää hengitystietulehduksen aikana, mutta tutkimuksesta suljettiin pois ne lapset, joilla oli bronkodilatoivaa lääkitystä vaativa keuhkoputkien obstruktio. Lapset satunnaistettiin kolmeen ryhmään: 1) salbutamoli (1 mg joka 8. tunti alle 7-vuotiaille, 2 mg joka 8. tunti 7–10-vuotiaille), 2) dekstrometorfaani (7,5 mg joka 8. tunti alle 7-vuotiaille, 15 mg joka 8. tunti 7–10-vuotiaille) tai 3) lumelääkitys. Hoidon pituus oli 3 vuorokautta. Muiden yskänlääkkeiden käyttö oli kiellettyä, mutta antibioottien käyttö oli sallittua. Tutkimuksen aikana seurattiin yskimistä, yleisvointia, yskän paranemista tutkimuksen lopussa ja lääkityksen haittavaikutuksia.

Tutkimuksen perusteella salbutamolista ei ollut mitään hyötyä yskän hoidossa akuutissa bronkiitissa. Ensimmäisenä hoitopäivänä dekstrometorfaanista oli merkitsevää helpotusta yskään, kun sitä käytettiin yksin, mutta muina päivinä dekstrometorfaanista yksin tai yhdistettynä salbutamoliin ei ollut merkitsevää hyötyä yskään, yleisvointiin tai yskän paranemiseen kolmen päivän hoidon jälkeen. Haittavaikutuksena vapinaa esiintyi hieman enemmän salbutamolia kuin pelkästään dekstrometorfaania tai lumelääkettä saaneilla lapsilla, mutta ero ei ollut merkitsevä. Muiden haittavaikutusten suhteen hoidoilla ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Bernard DW, Goepp JG, Duggan AK ym. Is oral albute...»2 oli 59 lasta, joiden iät vaihtelivat samoin 1–10 vuoden välillä. Heillä esiintyi yskää 1–14 päivää. Tutkimuksesta suljettiin pois lapset, joilla todettiin keuhkojen tutkimuksessa poikkeavuutta. Lapset satunnaistettiin kahteen ryhmään: 1) salbutamoli (0,1 mg/kg, enintään 2 mg joka 8. tunti) tai 2) lumelääkitys. Hoidon pituus oli 7 vuorokautta. Muiden yskänlääkkeiden käyttö oli kiellettyä, mutta antibioottien käyttö oli sallittua. Tutkimuksen aikana seurattiin päivittäistä yskimistä, yskän paranemista tutkimuksen lopussa ja haittavaikutuksia (hyperaktiviteettia ja vapinaa).

Tutkimuksen perusteella salbutamolista ei ollut mitään hyötyä yskän hoidossa akuutissa bronkiitissa. Haittavaikutusten suhteen hoidoilla ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Korppi M, Laurikainen K, Pietikäinen M ym. Antitussives in the treatment of acute transient cough in children. Acta Paediatr Scand 1991;80:969-71 «PMID: 1755308»PubMed
  2. Bernard DW, Goepp JG, Duggan AK ym. Is oral albuterol effective for acute cough in non-asthmatic children? Acta Paediatr 1999;88:465-7 «PMID: 10342550»PubMed