Alahengitystieinfektiot (lapset)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä
26.6.2015

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

Virusinfektioon liittyvä yskä (akuutti bronkiitti)

 • Lapsen virusinfektioon liittyvä yskä on itsestään paraneva tauti, jota ei hoideta antibiooteilla.
 • Yskänlääkkeitä ei suositella käytettäväksi lasten yskän hoidossa.

Kurkunpääntulehdus (laryngiitti)

 • Inhaloitava adrenaliini ja suun kautta annettava glukokortikoidi lievittävät laryngiitin oireita tehokkaasti.
 • Höyryhengitys ei lievennä laryngiitin oireita.

Obstruktiivinen bronkiitti

 • Obstruktiivisen bronkiitin hoidossa beetasympatomimeetti-inhalaatioiden antaminen tilanjatkeella on ilmeisesti tehokkaampi hoito kuin lääkesumuttimella annosteltu hoito.
 • Säännöllisesti annetut glukokortikoidi-inhalaatiot ovat tehottomia toistuvaan virusinfektioon liittyvän uloshengitysvaikeuden ehkäisyssä alle 3-vuotiailla.
 • Harkitse toistuvissa päivystyskäynneissä astmatutkimusten tarvetta.

Bronkioliitti

 • Pienen imeväisen bronkioliitin tärkein aiheuttaja on respiratory syncytial -virus (RS-virus), joka aiheuttaa usein hengitysvaikeutta. Apneoita ja hengitysvajausta esiintyy etenkin keskosena syntyneillä alle 3 kuukauden ikäisillä.
 • Glukokortikoidit, inhaloitavat beetasympatomimeetit ja raseeminen adrenaliini ovat ilmeisesti tehottomia bronkioliitin hoidossa.
 • Tärkeintä on havaita riskipotilaat ja lähettää heidät sairaalaseurantaan.

Keuhkokuume (pneumonia)

 • Hyväkuntoisen lapsen keuhkokuumeen diagnoosi voidaan tehdä kliinisten löydösten perusteella ilman keuhkokuvaa.
 • Avohoidossa keuhkokuume hoidetaan ensisijaisesti amoksisilliinilla. Jos epäillään mykoplasman aiheuttamaa infektiota, hoitoon lisätään makrolidi.
 • Vakavasti sairaat keuhkokuumepotilaat hoidetaan sairaalassa ensisijaisesti suonensisäisellä penisilliinihoidolla. Jos epäillään mykoplasman aiheuttamaa infektiota, hoitoon lisätään makrolidi.
 • Lapsen keuhkokuume ei yleensä vaadi jälkitarkastusta eikä keuhkokuvakontrollia.
 • Ellei potilaan tila selvästi parane 48 tunnissa antibioottihoidon aloittamisen jälkeen, pitää epäillä keuhkokuumeen komplikaatiota.

Hinkuyskä

 • Hinkuyskää pitää epäillä erityisesti pienillä imeväisillä, joilla on puuskittainen yskä.
 • Hinkuyskä hoidetaan makrolidiantibiootilla.
 • Pienet hinkuyskää sairastavat imeväiset hoidetaan sairaalassa.

Mikrobiologinen diagnostiikka

 • Lasten mykoplasmataudin tutkimista laboratoriotestein ei pidetä yleensä hyödyllisenä.
 • Influenssan diagnosointi influenssakauden aikana on hyödyllistä.

Osallistu käyttäjätutkimukseen tästä linkistä «https://www.webropolsurveys.com/S/6436F08EA521432D.par»1

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteena on parantaa lasten alahengitystieinfektioiden hoidon laatua eli
  • parantaa diagnostiikan osuvuutta ja ohjata tutkimusten oikeaa käyttöä
  • parantaa päivystyshoidon laatua
  • auttaa havaitsemaan, milloin lapsipotilas tarvitsee sairaalahoitoa
  • ohjata aiheelliseen antibioottien, keuhkoputkia avaavien lääkkeiden ja glukokortikoidien käyttöön
  • opettaa tunnistamaan uhkaavat komplikaatiot
  • ohjata järkevään jatkoseurantaan.
 • Suosituksen kohderyhmiä ovat terveydenhuollon ammattilaiset
  • avoterveydenhuollossa
  • perusterveydenhuollon ja lastentautien erikoissairaanhoidon päivystysyksiköissä.
 • Suosituksessa käsitellään lasten kotisyntyisten alahengitystieinfektioiden akuuttihoitoa (tehohoito pois luettuna).
 • Suosituksessa ei oteta kantaa vakavia perussairauksia sairastavien lasten infektioiden hoitoon ja ehkäisyyn.
 • Astman diagnostiikka ja hoito käsitellään Käypä hoito -suosituksessa Astma «Astma»5.

Määritelmiä

 • Tässä suosituksessa alahengitystieinfektioihin luetaan kaikki äänihuulitason alapuolella esiintyvät infektiot:
  • kurkunpääntulehdus (laryngiitti)
  • virusinfektioon liittyvä yskä (akuutti bronkiitti)
  • virusinfektioon liittyvä uloshengityksen vaikeus alle 3-vuotiaalla lapsella:
   • bronkioliitti (alle 12 kuukauden ikäisen ensimmäinen uloshengitysvaikeus)
   • obstruktiivinen bronkiitti
  • keuhkokuume (pneumonia).
 • Lisäksi omana sairautenaan käsitellään hinkuyskää, joka on Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama infektio.

Etiologia ja virusdiagnostiikka

Kurkunpääntulehdus

Taulukko 1. Glukokortikoidihoito lasten alahengitystieinfektioissa. Astmakohtauksen hoito, ks. Käypä hoito -suositus Astma «Astma»5.
Diagnoosi Suositeltu hoito
Laryngiitti Deksametasoni 0,15–0,6 mg/kg (enintään 16 mg) kerta-annoksena suun kautta
Beetametasoni 0,25–0,4 mg/kg/vrk (enintään 7 mg) kerta-annoksena suun kautta veteen liotettuja tabletteja

Lisähoitona tarvittaessa budesonidi 2 000 µg lääkesumuttimella, kerta-annos
Akuutti bronkiitti (yskä) Ei glukokortikoidia
Virusinfektioon liittyvä uloshengitysvaikeus:
 • Obstruktiivinen bronkiitti
Ei glukokortikoidia
 • Bronkioliitti
Ei glukokortikoidia
Keuhkokuume Ei glukokortikoidia
Hinkuyskä Ei glukokortikoidia
Taulukko 2. Sympatomimeettien käyttö lasten alahengitystieinfektioissa. Yskänlääkkeet ovat kaikissa seuraavissa tilanteissa lapsilla tehottomia.
Diagnoosi Suositeltu hoito
1) S2 Racepinephrine Inhalation Solution USP 2,25 %. Raseemista adrenaliinia annostellaan ensin taulukossa esitetty lääkeannos, joka edelleen laimennetaan 2–3 ml:lla isotonista (0,9-prosenttista) keittosuolaliuosta ennen inhalaatiota.
Laryngiitti Raseeminen adrenaliini1) lääkesumuttimella annettuna
2–5 kg 0,2 ml
6–7 kg 0,3 ml
8–9 kg 0,4 ml
10–20 kg 0,5 ml
> 20 kg 0,5 ml
Yskä (bronkiitti) Ei beetasympatomimeettejä
Obstruktiivinen bronkiitti: Salbutamoli 0,1 mg inhalaatioaerosoli tilanjatkeella annettuna:
 • Päivystyspisteessä
6 suihketta (2 kerrallaan tilanjatkeeseen) 20 minuutin välein yhteensä ad 4 kertaa
 • Jatkohoito kotona
2–6 suihketta (1–2 kerrallaan tilanjatkeeseen) 4–6 tunnin välein valveillaoloaikana 2–4 vuorokauden ajan
Bronkioliitti Ei beetasympatomimeettejä eikä raseemista adrenaliinia
Keuhkokuume Ei beetasympatomimeettejä
Hinkuyskä Ei beetasympatomimeettejä

Virusinfektioon liittyvä yskä (akuutti bronkiitti)

Infektion laukaisema uloshengitysvaikeus alle 3-vuotiaalla

Obstruktiivinen bronkiitti

Bronkioliitti

Keuhkokuume

Esiintyvyys ja aiheuttajat

Oireet ja diagnostiikka

Hoito ja seuranta

Taulukko 3. Mikrobilääkehoito lasten alahengitystieinfektioissa.
Diagnoosi Suositeltu hoito
1) Amoksisilliinin annos voi olla 80 mg/kg/vrk, jos alueella esiintyy merkittävästi pneumokokin penisilliiniresistenssiä.
2) Vakavassa penisilliiniallergiassa noin 5 % voi saada oireita myös ensimmäisen polven kefalosporiineista, mutta vakavat reaktiot ovat hyvin harvinaisia «Robinson JL, Hameed T, Carr S. Practical aspects o...»192, «Pichichero ME. Use of selected cephalosporins in p...»193.
3) Annos: alle 12 kk:n ikäiset 6 mg/kg/vrk, alle 15 kg:n painoiset 30 mg x 2, 16–23 kg:n painoiset 45 mg x 2, 24–40 kg:n painoiset 60 mg x 2 ja > 40 kg:n painoiset 75 mg x 2 p.o.
p.o. = suun kautta
i.v. = laskimonsisäisesti
Laryngiitti Ei antibioottia
Bronkiitti (yskä) Ei antibioottia
Obstruktiivinen bronkiitti Ei antibioottia
Bronkioliitti Ei antibioottia
Avohoitokeuhkokuume
Amoksisilliini1) 50–80 mg/kg/vrk: 3 annokseen jaettuna p.o. 7 vrk + makrolidi, jos mykoplasmaepäily
 • Penisilliiniallergia
Kefalosporiinit2), klindamysiini, makrolidit tai doksisykliini (vain yli 8-vuotiaille) p.o.
Sairaalahoitoinen keuhkokuume
G-penisilliini 200 000 ky/kg/vrk: 4 annokseen jaettuna i.v. + makrolidi p.o., jos mykoplasmaepäily
 • Penisilliiniallergia
Kefalosporiinit2), klindamysiini, makrolidit tai doksisykliini (vain yli 8-vuotiaille) p.o.
Influenssa Oseltamiviiri p.o.3)
Hinkuyskä Atsitromysiini 10 mg/kg: 1 annoksena 5 vrk tai
klaritromysiini 15 mg/kg/vrk: 2 annokseen jaettuna yhteensä 7 vrk p.o.

Hinkuyskä

Sairaalahoidon indikaatiot ja komplikaatioiden tunnistaminen

Taulukko 4. Eikoissairaanhoitoon lähettämisen indikaatiot lasten alahengitystieinfektioissa1).
Diagnoosi Erikoissairaanhoitoon lähettämisen indikaatiot (mikä tahansa alla olevista)
1) Näitä kriteereitä ei voida käyttää puhelinneuvonnassa, vaan lapsen tila täytyy arvioida lääkärissä aina, jos perhe on tilanteesta huolissaan tilanteesta. Lisäksi erikoissairaanhoitoon voidaan tehdä lähete myös muusta syystä, jos arvioiva lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.
Laryngiitti Levossa selvä hengitysvaikeus annetun ensihoidon jälkeen tai pienentynyt happisaturaatio
Bronkioliitti Apneat tai niiden suuri riski (alle 1 kuukauden ikäiset ja keskoset)
Tihentynyt hengitys (> 60/min alle 2 kuukauden ikäisillä, > 50/min 2–12 kuukauden ikäisillä)
Voimakas hengitystyö (rintakehän vetäytymät, nenänsiipihengitys)
Pienentynyt happisaturaatio (< 95 %)
Selvästi huonontunut syöminen
Merkittävä perussairaus
Obstruktiivinen bronkiitti Vaikea hengitysvaikeus annetun ensihoidon jälkeen tai pienentynyt happisaturaatio (< 95 %)
Keuhkokuume Yleistilan heikkeneminen tai selvä hengitysvaikeus
Pienentynyt happisaturaatio (< 95 %)
Keuhkokuumeen komplikaatio tai sen epäily
Suun kautta otettavan lääkkeen antamisen epäonnistuminen
Alle 6 kuukauden ikä tai merkittävä perussairaus
Hinkuyskä Rokottamattoman tai vain yhden rokotuksen saaneen imeväisen hinkuyskäepäily

Osallistu käyttäjätutkimukseen tästä linkistä «https://www.webropolsurveys.com/S/6436F08EA521432D.par»1

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Alahengitystieinfektiot (lapset) -suosituksen historiatiedot «Alahengitystieinfektiot (lapset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»14

Puheenjohtaja:

Matti Korppi, LKT, professori; Tampereen yliopiston Lasten terveyden tutkimuskeskus ja TAYS

Kokoava kirjoittaja:

Terhi Tapiainen, LT, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, lasten infektiolääkäri; OYS:n lasten ja nuorten klinikka

Jäsenet:

Janne-Juhana Aittoniemi, LT, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri; Fimlab Laboratoriot Oy, Tampere

Johanna Immonen, LT, lastentautien erikoislääkäri; Suomen Terveystalo, Kuopio

Heli Jylkkä, LK; Tampereen yliopisto

Tuula Meinander, LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri; TAYS (Käypä hoito -toimittaja)

Kirsi Nuolivirta, LT, lastentautien erikoislääkäri; Seinäjoen keskussairaala

Ville Peltola, LT, professori, lastentautien erikoislääkäri, lasten infektiolääkäri; TYKS:n lasten ja nuorten klinikka

Eeva Salo, LKT, dosentti, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri; HUS:n lastenklinikka ja Helsingin yliopisto

Raija Seuri, LL, lastenradiologian erikoislääkäri; HUS-Kuvantaminen ja lastenklinikka

Satu-Maaria Walle, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri, alueellinen koulutusylilääkäri; Espoon terveyskeskus ja Helsingin yliopisto

Sidonnaisuudet

Janne-Juhana Aittoniemi: Apuraha (Valtion tutkimusrahoitus, VTR), johtokunnan tms. jäsenyys (Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance, FIRE), työsuhde (Labquality Oy), luentopalkkioita (Boehringer Ingelheim Finland Oy, Baxter Oy, Suomen Terveystalo Oy), koulutus- tai kongressimatkoja yritysten (Roche Diagnostics, MSD Finland, Astellas Pharma) tuella, asiantuntijapalkkio (Labquality Oy)

Johanna Immonen: Ei sidonnaisuuksia

Heli Jylkkä: Ei sidonnaisuuksia

Matti Korppi: Ei sidonnaisuuksia

Tuula Meinander: Apurahoja (Suomen Kulttuurirahasto, Pirkanmaan Maakuntarahasto 2008, Suomen Kardiologinen Seura, Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu), asiantuntijapalkkio (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim), johtokunnan tms. jäsenyys (Suomen Lääkäriliitto 2012–), työsuhde (Suomen Kardiologinen Seura 2013–), luentopalkkio (TAYS:n lastenklinikka)

Kirsi Nuolivirta: Koulutus- tai kongressimatkoja yrityksen (Philips Healthcare) tuella

Ville Peltola: Apuraha (GSK), asiantuntijapalkkioita (Abbvie, Novartis V & D), koulutus- tai kongressimatkoja yritysten (GSK, MSD, Octapharma) tuella

Eeva Salo: Luentopalkkio (Gilead, Perinatologinen seura, Pelastakaa lapset jne.), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (ICAAC, CROI, EACS, Nordic HIV Course, Jansen-Cilag, Abbott, MSD, Gilead)

Raija Seuri: Ei sidonnaisuuksia

Terhi Tapiainen: Ei sidonnaisuuksia

Satu-Maaria Walle: Osakeomistus (Orion Oyj), koulutusmatka yrityksen (Novo Nordisk) tuella

Kirjallisuusviite

Alahengitystieinfektiot (lapset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Peltola V, Jartti T, Putto-Laurila A ym. Rhinovirus infections in children: a retrospective and prospective hospital-based study. J Med Virol 2009;81:1831-8 «PMID: 19697407»PubMed
 2. Ruuskanen O, Lahti E, Jennings LC ym. Viral pneumonia. Lancet 2011;377:1264-75 «PMID: 21435708»PubMed
 3. Miller EK, Gebretsadik T, Carroll KN ym. Viral etiologies of infant bronchiolitis, croup and upper respiratory illness during 4 consecutive years. Pediatr Infect Dis J 2013;32:950-5 «PMID: 23694832»PubMed
 4. Jartti T, Korppi M. Rhinovirus-induced bronchiolitis and asthma development. Pediatr Allergy Immunol 2011;22:350-5 «PMID: 21535176»PubMed
 5. Jartti T, Jartti L, Ruuskanen O ym. New respiratory viral infections. Curr Opin Pulm Med 2012;18:271-8 «PMID: 22366993»PubMed
 6. Jartti T, Hedman K, Söderlund-Venermo M, Hyypiä T, Ruuskanen O. Uudet hengitystievirukset. Duodecim 2008;124:2313-9
 7. Peltola V, Reunanen T, Ziegler T ym. Accuracy of clinical diagnosis of influenza in outpatient children. Clin Infect Dis 2005;41:1198-200 «PMID: 16163640»PubMed
 8. Heinonen S, Silvennoinen H, Lehtinen P ym. Early oseltamivir treatment of influenza in children 1-3 years of age: a randomized controlled trial. Clin Infect Dis 2010;51:887-94 «PMID: 20815736»PubMed
 9. Bonner AB, Monroe KW, Talley LI ym. Impact of the rapid diagnosis of influenza on physician decision-making and patient management in the pediatric emergency department: results of a randomized, prospective, controlled trial. Pediatrics 2003;112:363-7 «PMID: 12897288»PubMed
 10. Esposito S, Marchisio P, Morelli P ym. Effect of a rapid influenza diagnosis. Arch Dis Child 2003;88:525-6 «PMID: 12765923»PubMed
 11. Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53:e25-76 «PMID: 21880587»PubMed
 12. Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011;66(Suppl 2):ii1-23 «PMID: 21903691»PubMed
 13. Doan QH, Kissoon N, Dobson S ym. A randomized, controlled trial of the impact of early and rapid diagnosis of viral infections in children brought to an emergency department with febrile respiratory tract illnesses. J Pediatr 2009;154:91-5 «PMID: 18814887»PubMed
 14. Lehtinen P, Jartti T, Virkki R ym. Bacterial coinfections in children with viral wheezing. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006;25:463-9 «PMID: 16819619»PubMed
 15. Levine DA, Platt SL, Dayan PS ym. Risk of serious bacterial infection in young febrile infants with respiratory syncytial virus infections. Pediatrics 2004;113:1728-34 «PMID: 15173498»PubMed
 16. Ivaska L, Niemelä J, Heikkinen T ym. Identification of respiratory viruses with a novel point-of-care multianalyte antigen detection test in children with acute respiratory tract infection. J Clin Virol 2013;57:136-40 «PMID: 23490399»PubMed
 17. Grijalva CG, Poehling KA, Edwards KM ym. Accuracy and interpretation of rapid influenza tests in children. Pediatrics 2007;119:e6-11 «PMID: 17200259»PubMed
 18. Heinonen S, Silvennoinen H, Lehtinen P ym. Feasibility of diagnosing influenza within 24 hours of symptom onset in children 1-3 years of age. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011;30:387-92 «PMID: 20981463»PubMed
 19. Denny FW, Murphy TF, Clyde WA Jr ym. Croup: an 11-year study in a pediatric practice. Pediatrics 1983;71:871-6 «PMID: 6304611»PubMed
 20. Bjornson CL, Johnson DW. Croup. Lancet 2008;371:329-39 «PMID: 18295000»PubMed
 21. Segal AO, Crighton EJ, Moineddin R ym. Croup hospitalizations in Ontario: a 14-year time-series analysis. Pediatrics 2005;116:51-5 «PMID: 15995030»PubMed
 22. Dobrovoljac M, Geelhoed GC. 27 years of croup: an update highlighting the effectiveness of 0.15 mg/kg of dexamethasone. Emerg Med Australas 2009;21:309-14 «PMID: 19682017»PubMed
 23. Russell KF, Liang Y, O'Gorman K ym. Glucocorticoids for croup. Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD001955 «PMID: 21249651»PubMed
 24. Cetinkaya F, Tüfekçi BS, Kutluk G. A comparison of nebulized budesonide, and intramuscular, and oral dexamethasone for treatment of croup. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004;68:453-6 «PMID: 15013613»PubMed
 25. Klassen TP, Watters LK, Feldman ME ym. The efficacy of nebulized budesonide in dexamethasone-treated outpatients with croup. Pediatrics 1996;97:463-6 «PMID: 8632929»PubMed
 26. Ramanuja S, Kelkar PS. The approach to pediatric cough. Ann Allergy Asthma Immunol 2010;105:3-8 «PMID: 20642197»PubMed
 27. Paul IM, Yoder KE, Crowell KR ym. Effect of dextromethorphan, diphenhydramine, and placebo on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Pediatrics 2004;114:e85-90 «PMID: 15231978»PubMed
 28. Clemens CJ, Taylor JA, Almquist JR ym. Is an antihistamine-decongestant combination effective in temporarily relieving symptoms of the common cold in preschool children? J Pediatr 1997;130:463-6 «PMID: 9063425»PubMed
 29. Hutton N, Wilson MH, Mellits ED ym. Effectiveness of an antihistamine-decongestant combination for young children with the common cold: a randomized, controlled clinical trial. J Pediatr 1991;118:125-30 «PMID: 1670783»PubMed
 30. Sakchainanont B, Ruangkanchanasetr S, Chantarojanasiri T ym. Effectiveness of antihistamines in common cold. J Med Assoc Thai 1990;73:96-101 «PMID: 1972174»PubMed
 31. Schaefer MK, Shehab N, Cohen AL ym. Adverse events from cough and cold medications in children. Pediatrics 2008;121:783-7 «PMID: 18227192»PubMed
 32. Public Health Advisory: FDA recommends that over-the-counter cough and cold products not be used for infants and children under 2 years of age. http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/drugsafetyinformationforheathcareprofessionals/publichealthadvisories/ucm051137.htm
 33. U.S. Food and Drug Administration. Bad Bug Book: Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. Clostridium botulinum. http://www.fda.gov/downloads/food/foodborneillnesscontaminants/ucm297627.pdf
 34. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Clostridium botulinum ja botulismin ehkäisy. http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia+aiheuttavia+bakteereja/clostridium+botulinum/
 35. Shields MD, Bush A, Everard ML ym. BTS guidelines: Recommendations for the assessment and management of cough in children. Thorax 2008;63(Suppl 3):iii1-iii15 «PMID: 17905822»PubMed
 36. Kotaniemi-Syrjänen A, Vainionpää R, Reijonen TM ym. Rhinovirus-induced wheezing in infancy--the first sign of childhood asthma? J Allergy Clin Immunol 2003;111:66-71 «PMID: 12532098»PubMed
 37. Jackson DJ, Gangnon RE, Evans MD ym. Wheezing rhinovirus illnesses in early life predict asthma development in high-risk children. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:667-72 «PMID: 18565953»PubMed
 38. Piippo-Savolainen E, Korppi M. Long-term outcomes of early childhood wheezing. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009;9:190-6 «PMID: 19318929»PubMed
 39. Taussig LM, Wright AL, Holberg CJ ym. Tucson Children's Respiratory Study: 1980 to present. J Allergy Clin Immunol 2003;111:661-75 «PMID: 12704342»PubMed
 40. Rhodes HL, Thomas P, Sporik R ym. A birth cohort study of subjects at risk of atopy: twenty-two-year follow-up of wheeze and atopic status. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:176-80 «PMID: 11790650»PubMed
 41. Stein RT, Martinez FD. Asthma phenotypes in childhood: lessons from an epidemiological approach. Paediatr Respir Rev 2004;5:155-61 «PMID: 15135126»PubMed
 42. Martinez FD, Morgan WJ, Wright AL ym. Initial airway function is a risk factor for recurrent wheezing respiratory illnesses during the first three years of life. Group Health Medical Associates. Am Rev Respir Dis 1991;143:312-6 «PMID: 1990945»PubMed
 43. Piippo-Savolainen E, Korppi M. Wheezy babies--wheezy adults? Review on long-term outcome until adulthood after early childhood wheezing. Acta Paediatr 2008;97:5-11 «PMID: 18052998»PubMed
 44. Astma. Käypä hoito -suositus. Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin asettama työryhmä. 29.09.2012. www.kaypahoito.fi
 45. Smyth RL, Openshaw PJ. Bronchiolitis. Lancet 2006;368:312-22 «PMID: 16860701»PubMed
 46. Che D, Caillere N, Brosset P ym. Burden of infant bronchiolitis: data from a hospital network. Epidemiol Infect 2010;138:573-5 «PMID: 19796451»PubMed
 47. Waris M. Pattern of respiratory syncytial virus epidemics in Finland: two-year cycles with alternating prevalence of groups A and B. J Infect Dis 1991;163:464-9 «PMID: 1995719»PubMed
 48. Don M, Canciani M, Korppi M. Community-acquired pneumonia in children: what's old? What's new? Acta Paediatr 2010;99:1602-8 «PMID: 20573146»PubMed
 49. Juvén T, Mertsola J, Waris M ym. Etiology of community-acquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr Infect Dis J 2000;19:293-8 «PMID: 10783017»PubMed
 50. Michelow IC, Olsen K, Lozano J ym. Epidemiology and clinical characteristics of community-acquired pneumonia in hospitalized children. Pediatrics 2004;113:701-7 «PMID: 15060215»PubMed
 51. Don M, Fasoli L, Paldanius M ym. Aetiology of community-acquired pneumonia: serological results of a paediatric survey. Scand J Infect Dis 2005;37:806-12 «PMID: 16308213»PubMed
 52. Palmu AA, Jokinen J, Borys D ym. Effectiveness of the ten-valent pneumococcal Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV10) against invasive pneumococcal disease: a cluster randomised trial. Lancet 2013;381:214-22 «PMID: 23158882»PubMed
 53. Korppi M, Karppa H, Vuento R. Universal pneumococcal vaccination of <2-year-olds decreased pneumococcal bacteremia and antibiotic resistance in <5-year-olds. Acta Paediatr 2013;102:e239-40 «PMID: 23586617»PubMed
 54. Korppi M, Heiskanen-Kosma T, Kleemola M. Mycoplasma pneumoniae causes over 50% of community-acquired pneumonia in school-aged children. Scand J Infect Dis 2003;35:294 «PMID: 12839167»PubMed
 55. Jokinen C, Heiskanen L, Juvonen H ym. Incidence of community-acquired pneumonia in the population of four municipalities in eastern Finland. Am J Epidemiol 1993;137:977-88 «PMID: 8317455»PubMed
 56. Heiskanen-Kosma T, Korppi M, Jokinen C ym. Etiology of childhood pneumonia: serologic results of a prospective, population-based study. Pediatr Infect Dis J 1998;17:986-91 «PMID: 9849979»PubMed
 57. Senstad AC, Surén P, Brauteset L ym. Community-acquired pneumonia (CAP) in children in Oslo, Norway. Acta Paediatr 2009;98:332-6 «PMID: 19006533»PubMed
 58. Myles PR, McKeever TM, Pogson Z ym. The incidence of pneumonia using data from a computerized general practice database. Epidemiol Infect 2009;137:709-16 «PMID: 18840320»PubMed
 59. Prayle A, Atkinson M, Smyth A. Pneumonia in the developed world. Paediatr Respir Rev 2011;12:60-9 «PMID: 21172677»PubMed
 60. Lantto M, Renko M, Uhari M. Changes in infectious disease mortality in children during the past three decades. Pediatr Infect Dis J 2013;32:e355-9 «PMID: 23538525»PubMed
 61. Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. Executive summary: the management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53:617-30 «PMID: 21890766»PubMed
 62. Bowen SJ, Thomson AH. British Thoracic Society Paediatric Pneumonia Audit: a review of 3 years of data. Thorax 2013;68:682-3 «PMID: 23291351»PubMed
 63. Swingler GH, Hussey GD, Zwarenstein M. Randomised controlled trial of clinical outcome after chest radiograph in ambulatory acute lower-respiratory infection in children. Lancet 1998;351:404-8 «PMID: 9482294»PubMed
 64. Wubbel L, Muniz L, Ahmed A ym. Etiology and treatment of community-acquired pneumonia in ambulatory children. Pediatr Infect Dis J 1999;18:98-104 «PMID: 10048679»PubMed
 65. Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Finres 1997–2010. THL:n raportti 67/2012. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/9aef338e-953d-451a-9f3c-59a37e286f49
 66. European Centre for Disease Prevention and Control, Antimicrobial resistance interactive database (EARS-Net): http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx
 67. HUS, HUSLAB: Bakteerilöydösten mikrobilääkeherkkyystilastoja (Helsinki ja Uusimaa): http://www.hus.fi/ammattilaiselle/huslab-ammattilaisille/tilastot/Sivut/Bakteerilöydösten-mikrobilääkeherkkyystilastoja-(Helsinki-ja-Uusimaa).aspx
 68. Hampton LM, Farley MM, Schaffner W ym. Prevention of antibiotic-nonsusceptible Streptococcus pneumoniae with conjugate vaccines. J Infect Dis 2012;205:401-11 «PMID: 22158567»PubMed
 69. Rantala M. Antimicrobial resistance in Streptococcus pneumoniae in Finland with special reference to macrolides and telithromycin. Doctoral Thesis. 118 s. Publications of the National Institute for Health and Welfare, Research 8/2009. Yliopistopaino, Helsinki: THL, 2009, http://urn.fi/, URN: ISBN:978-952-245-058-6
 70. Louie JK, Yang S, Samuel MC ym. Neuraminidase inhibitors for critically ill children with influenza. Pediatrics 2013;132:e1539-45 «PMID: 24276847»PubMed
 71. Calder A, Owens CM. Imaging of parapneumonic pleural effusions and empyema in children. Pediatr Radiol 2009;39:527-37 «PMID: 19198826»PubMed
 72. Kurian J, Levin TL, Han BK ym. Comparison of ultrasound and CT in the evaluation of pneumonia complicated by parapneumonic effusion in children. AJR Am J Roentgenol 2009;193:1648-54 «PMID: 19933660»PubMed
 73. Yikilmaz A, Koc A, Coskun A ym. Evaluation of pneumonia in children: comparison of MRI with fast imaging sequences at 1.5T with chest radiographs. Acta Radiol 2011;52:914-9 «PMID: 21816896»PubMed
 74. Virkki R, Juven T, Mertsola J ym. Radiographic follow-up of pneumonia in children. Pediatr Pulmonol 2005;40:223-7 «PMID: 16010671»PubMed
 75. Korppi M, Hiltunen J. Pertussis is common in nonvaccinated infants hospitalized for respiratory syncytial virus infection. Pediatr Infect Dis J 2007;26:316-8 «PMID: 17414394»PubMed
 76. Nuolivirta K, Koponen P, He Q ym. Bordetella pertussis infection is common in nonvaccinated infants admitted for bronchiolitis. Pediatr Infect Dis J 2010;29:1013-5 «PMID: 21046700»PubMed
 77. Vitek CR, Pascual FB, Baughman AL ym. Increase in deaths from pertussis among young infants in the United States in the 1990s. Pediatr Infect Dis J 2003;22:628-34 «PMID: 12867839»PubMed
 78. Gabutti G, Rota MC. Pertussis: a review of disease epidemiology worldwide and in Italy. Int J Environ Res Public Health 2012;9:4626-38 «PMID: 23330226»PubMed
 79. Cherry JD. Epidemic pertussis in 2012--the resurgence of a vaccine-preventable disease. N Engl J Med 2012;367:785-7 «PMID: 22894554»PubMed
 80. Zepp F, Heininger U, Mertsola J ym. Rationale for pertussis booster vaccination throughout life in Europe. Lancet Infect Dis 2011;11:557-70 «PMID: 21600850»PubMed
 81. THL. Rokottajan käsikirja. http://www.thl.fi/fi_FI/web/rokottajankasikirja-fi
 82. THL. Hinkuyskä-laboratoriotutkimukset. http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/hinkuyskan-laboratoriotutkimukset
 83. Langley JM, Halperin SA, Boucher FD ym. Azithromycin is as effective as and better tolerated than erythromycin estolate for the treatment of pertussis. Pediatrics 2004;114:e96-101 «PMID: 15231980»PubMed
 84. Abu Raya B, Bamberger E, Gershtein R ym. The laboratory diagnosis of Bordetella pertussis infection: a comparison of semi-nested PCR and real-time PCR with culture. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012;31:619-22 «PMID: 21744036»PubMed
 85. Altunaiji S, Kukuruzovic R, Curtis N ym. Antibiotics for whooping cough (pertussis). Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD004404 «PMID: 17636756»PubMed
 86. Atkinson M, Lakhanpaul M, Smyth A ym. Comparison of oral amoxicillin and intravenous benzyl penicillin for community acquired pneumonia in children (PIVOT trial): a multicentre pragmatic randomised controlled equivalence trial. Thorax 2007;62:1102-6 «PMID: 17567657»PubMed
 87. Auranen K, Rinta-Kokko H, Goldblatt D ym. Colonisation endpoints in Streptococcus pneumoniae vaccine trials. Vaccine 2013;32:153-8 «PMID: 24016803»PubMed
 88. Bass JW, Klenk EL, Kotheimer JB ym. Antimicrobial treatment of pertussis. J Pediatr 1969;75:768-81 «PMID: 4310467»PubMed
 89. Ben Shimol S, Dagan R, Givon-Lavi N ym. Evaluation of the World Health Organization criteria for chest radiographs for pneumonia diagnosis in children. Eur J Pediatr 2012;171:369-74 «PMID: 21870077»PubMed
 90. Bentur L, Shoseyov D, Feigenbaum D ym. Dexamethasone inhalations in RSV bronchiolitis: a double-blind, placebo-controlled study. Acta Paediatr 2005;94:866-71 «PMID: 16188807»PubMed
 91. Bernard DW, Goepp JG, Duggan AK ym. Is oral albuterol effective for acute cough in non-asthmatic children? Acta Paediatr 1999;88:465-7 «PMID: 10342550»PubMed
 92. Bettiol S, Wang K, Thompson MJ ym. Symptomatic treatment of the cough in whooping cough. Cochrane Database Syst Rev 2012;(5):CD003257 «PMID: 22592689»PubMed
 93. Bjornson C, Russell KF, Vandermeer B ym. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD006619 «PMID: 21328284»PubMed
 94. Bressan S, Balzani M, Krauss B ym. High-flow nasal cannula oxygen for bronchiolitis in a pediatric ward: a pilot study. Eur J Pediatr 2013;172:1649-56 «PMID: 23900520»PubMed
 95. Cade A, Brownlee KG, Conway SP ym. Randomised placebo controlled trial of nebulised corticosteroids in acute respiratory syncytial viral bronchiolitis. Arch Dis Child 2000;82:126-30 «PMID: 10648365»PubMed
 96. Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. beta-agonists through metered-dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Pediatr 2004;145:172-7 «PMID: 15289762»PubMed
 97. Cates CJ, Crilly JA, Rowe BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD000052 «PMID: 16625527»PubMed
 98. Charkaluk ML, Kalach N, Mvogo H ym. Assessment of a rapid urinary antigen detection by an immunochromatographic test for diagnosis of pneumococcal infection in children. Diagn Microbiol Infect Dis 2006;55:89-94 «PMID: 16530375»PubMed
 99. Cohen HA, Rozen J, Kristal H ym. Effect of honey on nocturnal cough and sleep quality: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pediatrics 2012;130:465-71 «PMID: 22869830»PubMed
 100. Connett G, Lenney W. Prevention of viral induced asthma attacks using inhaled budesonide. Arch Dis Child 1993;68:85-7 «PMID: 8435016»PubMed
 101. Corneli HM, Zorc JJ, Mahajan P ym. A multicenter, randomized, controlled trial of dexamethasone for bronchiolitis. N Engl J Med 2007;357:331-9 «PMID: 17652648»PubMed
 102. Cosnes-Lambe C, Raymond J, Chalumeau M ym. Pertussis and respiratory syncytial virus infections. Eur J Pediatr 2008;167:1017-9 «PMID: 18034357»PubMed
 103. Cox N, Hinkle R. Infant botulism. Am Fam Physician 2002;65:1388-92 «PMID: 11996423»PubMed
 104. Crowcroft NS, Booy R, Harrison T ym. Severe and unrecognised: pertussis in UK infants. Arch Dis Child 2003;88:802-6 «PMID: 12937105»PubMed
 105. Danzon A, Lacroix J, Infante-Rivard C ym. A double-blind clinical trial on diphenhydramine in pertussis. Acta Paediatr Scand 1988;77:614-5 «PMID: 3293352»PubMed
 106. Darelid J, Löfgren S, Malmvall BE. Erythromycin treatment is beneficial for longstanding Moraxella catarrhalis associated cough in children. Scand J Infect Dis 1993;25:323-9 «PMID: 8362228»PubMed
 107. De Serres G, Boulianne N, Duval B. Field effectiveness of erythromycin prophylaxis to prevent pertussis within families. Pediatr Infect Dis J 1995;14:969-75 «PMID: 8584364»PubMed
 108. Don M, Valent F, Korppi M ym. Differentiation of bacterial and viral community-acquired pneumonia in children. Pediatr Int 2009;51:91-6 «PMID: 19371285»PubMed
 109. Doull IJ, Lampe FC, Smith S ym. Effect of inhaled corticosteroids on episodes of wheezing associated with viral infection in school age children: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 1997;315:858-62 «PMID: 9353508»PubMed
 110. Dowell SF, Garman RL, Liu G ym. Evaluation of Binax NOW, an assay for the detection of pneumococcal antigen in urine samples, performed among pediatric patients. Clin Infect Dis 2001;32:824-5 «PMID: 11229853»PubMed
 111. Esposito S, Bosis S, Colombo R ym. Evaluation of rapid assay for detection of Streptococcus pneumoniae urinary antigen among infants and young children with possible invasive pneumococcal disease. Pediatr Infect Dis J 2004;23:365-7 «PMID: 15071298»PubMed
 112. Esposito S, Bosis S, Faelli N ym. Role of atypical bacteria and azithromycin therapy for children with recurrent respiratory tract infections. Pediatr Infect Dis J 2005;24:438-44 «PMID: 15876944»PubMed
 113. Everard ML, Hind D, Ugonna K ym. SABRE: a multicentre randomised control trial of nebulised hypertonic saline in infants hospitalised with acute bronchiolitis. Thorax 2014;69:1105-12 «PMID: 25389139»PubMed
 114. Fernandes RM, Hartling L. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. JAMA 2014;311:87-8 «PMID: 24381968»PubMed
 115. Flood RG, Badik J, Aronoff SC. The utility of serum C-reactive protein in differentiating bacterial from nonbacterial pneumonia in children: a meta-analysis of 1230 children. Pediatr Infect Dis J 2008;27:95-9 «PMID: 18174874»PubMed
 116. Fry NK, Duncan J, Wagner K ym. Role of PCR in the diagnosis of pertussis infection in infants: 5 years' experience of provision of a same-day real-time PCR service in England and Wales from 2002 to 2007. J Med Microbiol 2009;58:1023-9 «PMID: 19528165»PubMed
 117. Gadomski AM, Lichenstein R, Horton L ym. Efficacy of albuterol in the management of bronchiolitis. Pediatrics 1994;93:907-12 «PMID: 8190575»PubMed
 118. Gomez Campdera JA, Navarro Gomez ML, Hernandez-Sampelayo T, Merello Godino C, Sanchez Sanchez C. Azithromycin in the treatment of ambulatory pneumonia in children. Acta Pediatr Espanola 1996;54:554-62
 119. Gottfarb P, Brauner A. Children with persistent cough--outcome with treatment and role of Moraxella catarrhalis? Scand J Infect Dis 1994;26:545-51 «PMID: 7710536»PubMed
 120. Granström M, Olinder-Nielsen AM, Holmblad P ym. Specific immunoglobulin for treatment of whooping cough. Lancet 1991;338:1230-3 «PMID: 1682643»PubMed
 121. Guinto-Ocampo H, Bennett JE, Attia MW. Predicting pertussis in infants. Pediatr Emerg Care 2008;24:16-20 «PMID: 18165797»PubMed
 122. Gupta P, Aggarwal A, Gupta P ym. Oral salbutamol for symptomatic relief in mild bronchiolitis a double blind randomized placebo controlled trial. Indian Pediatr 2008;45:547-53 «PMID: 18695272»PubMed
 123. Halperin SA, Bortolussi R, Langley JM ym. A randomized, placebo-controlled trial of erythromycin estolate chemoprophylaxis for household contacts of children with culture-positive bordetella pertussis infection. Pediatrics 1999;104:e42 «PMID: 10506267»PubMed
 124. Halperin SA, Vaudry W, Boucher FD ym. Is pertussis immune globulin efficacious for the treatment of hospitalized infants with pertussis? No answer yet. Pediatr Infect Dis J 2007;26:79-81 «PMID: 17195712»PubMed
 125. Hamer DH, Egas J, Estrella B ym. Assessment of the Binax NOW Streptococcus pneumoniae urinary antigen test in children with nasopharyngeal pneumococcal carriage. Clin Infect Dis 2002;34:1025-8 «PMID: 11880971»PubMed
 126. Harris JA, Kolokathis A, Campbell M ym. Safety and efficacy of azithromycin in the treatment of community-acquired pneumonia in children. Pediatr Infect Dis J 1998;17:865-71 «PMID: 9802626»PubMed
 127. Hartling L, Fernandes RM, Bialy L ym. Steroids and bronchodilators for acute bronchiolitis in the first two years of life: systematic review and meta-analysis. BMJ 2011;342:d1714 «PMID: 21471175»PubMed
 128. He Q, Mertsola J, Soini H ym. Comparison of polymerase chain reaction with culture and enzyme immunoassay for diagnosis of pertussis. J Clin Microbiol 1993;31:642-5 «PMID: 8458957»PubMed
 129. Health Protection Agency. HPA guidelines for the Public management of pertussis. Updated October 2012. http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1287142671506
 130. Hegde S, Prodhan P. Serious air leak syndrome complicating high-flow nasal cannula therapy: a report of 3 cases. Pediatrics 2013;131:e939-44 «PMID: 23382446»PubMed
 131. Hedrick JA, Barzilai A, Behre U ym. Zanamivir for treatment of symptomatic influenza A and B infection in children five to twelve years of age: a randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2000;19:410-7 «PMID: 10819336»PubMed
 132. Heiskanen-Kosma T, Korppi M. Serum C-reactive protein cannot differentiate bacterial and viral aetiology of community-acquired pneumonia in children in primary healthcare settings. Scand J Infect Dis 2000;32:399-402 «PMID: 10959648»PubMed
 133. Holberg-Petersen M, Jenum PA, Mannsåker T ym. Comparison of PCR with culture applied on nasopharyngeal and throat swab specimens for the detection of Bordetella pertussis. Scand J Infect Dis 2011;43:221-4 «PMID: 21108541»PubMed
 134. Hoppe JE. Comparison of erythromycin estolate and erythromycin ethylsuccinate for treatment of pertussis. The Erythromycin Study Group. Pediatr Infect Dis J 1992;11:189-93 «PMID: 1565532»PubMed
 135. Karadag B, Ceran O, Guven G ym. Efficacy of salbutamol and ipratropium bromide in the management of acute bronchiolitis--a clinical trial. Respiration 2008;76:283-7 «PMID: 18042975»PubMed
 136. Katz SL, Gershon AA, Hoetz PJ. Krugman's Infectious Disease of Children. 10. painos. St. Louis: Mosby, 1998
 137. Kiekara O, Korppi M, Tanska S ym. Radiological diagnosis of pneumonia in children. Ann Med 1996;28:69-72 «PMID: 8932509»PubMed
 138. Kogan R, Martínez MA, Rubilar L ym. Comparative randomized trial of azithromycin versus erythromycin and amoxicillin for treatment of community-acquired pneumonia in children. Pediatr Pulmonol 2003;35:91-8 «PMID: 12526069»PubMed
 139. Korppi M, Heiskanen-Kosma T, Leinonen M. White blood cells, C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate in pneumococcal pneumonia in children. Eur Respir J 1997;10:1125-9 «PMID: 9163657»PubMed
 140. Korppi M, Laurikainen K, Pietikäinen M ym. Antitussives in the treatment of acute transient cough in children. Acta Paediatr Scand 1991;80:969-71 «PMID: 1755308»PubMed
 141. Korppi M, Leinonen M, Ruuskanen O. Pneumococcal serology in children's respiratory infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008;27:167-75 «PMID: 18087733»PubMed
 142. Korppi M. Non-specific host response markers in the differentiation between pneumococcal and viral pneumonia: what is the most accurate combination? Pediatr Int 2004;46:545-50 «PMID: 15491381»PubMed
 143. Krantz I, Norrby SR, Trollfors B. Salbutamol vs. placebo for treatment of pertussis. Pediatr Infect Dis 1985;4:638-40 «PMID: 3909118»PubMed
 144. Lahti E, Peltola V, Virkki R ym. Development of parapneumonic empyema in children. Acta Paediatr 2007;96:1686-92 «PMID: 17888048»PubMed
 145. Lebel MH, Mehra S. Efficacy and safety of clarithromycin versus erythromycin for the treatment of pertussis: a prospective, randomized, single blind trial. Pediatr Infect Dis J 2001;20:1149-54 «PMID: 11740322»PubMed
 146. Lynch T, Gouin S, Larson C ym. Does the lateral chest radiograph help pediatric emergency physicians diagnose pneumonia? A randomized clinical trial. Acad Emerg Med 2004;11:625-9 «PMID: 15175199»PubMed
 147. Marchant J, Masters IB, Champion A ym. Randomised controlled trial of amoxycillin clavulanate in children with chronic wet cough. Thorax 2012;67:689-93 «PMID: 22628120»PubMed
 148. Marchant JM, Masters IB, Taylor SM ym. Evaluation and outcome of young children with chronic cough. Chest 2006;129:1132-41 «PMID: 16685002»PubMed
 149. Marchant JM, Morris P, Gaffney JT ym. Antibiotics for prolonged moist cough in children. Cochrane Database Syst Rev 2005;(4):CD004822 «PMID: 16235384»PubMed
 150. McKean M, Ducharme F. Inhaled steroids for episodic viral wheeze of childhood. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001107 «PMID: 10796596»PubMed
 151. McKiernan C, Chua LC, Visintainer PF ym. High flow nasal cannulae therapy in infants with bronchiolitis. J Pediatr 2010;156:634-8 «PMID: 20036376»PubMed
 152. Mertsola J, Viljanen MK, Ruuskanen O. Salbutamol in the treatment of whooping cough. Scand J Infect Dis 1986;18:593-4 «PMID: 3810052»PubMed
 153. Mulholland S, Gavranich JB, Gillies MB ym. Antibiotics for community-acquired lower respiratory tract infections secondary to Mycoplasma pneumoniae in children. Cochrane Database Syst Rev 2012;(9):CD004875 «PMID: 22972079»PubMed
 154. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH (toim.) Manual of Clinical Microbiology. 8. painos. Washington DC: ASM Press, 2003
 155. Neto GM, Kentab O, Klassen TP ym. A randomized controlled trial of mist in the acute treatment of moderate croup. Acad Emerg Med 2002;9:873-9 «PMID: 12208675»PubMed
 156. Neuman MI, Harper MB. Evaluation of a rapid urine antigen assay for the detection of invasive pneumococcal disease in children. Pediatrics 2003;112:1279-82 «PMID: 14654597»PubMed
 157. Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A ym. Honey for acute cough in children. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD007094 «PMID: 22419319»PubMed
 158. Patel H, Gouin S, Platt RW. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral albuterol in infants with mild-to-moderate acute viral bronchiolitis. J Pediatr 2003;142:509-14 «PMID: 12756382»PubMed
 159. Patel H, Platt RW, Pekeles GS ym. A randomized, controlled trial of the effectiveness of nebulized therapy with epinephrine compared with albuterol and saline in infants hospitalized for acute viral bronchiolitis. J Pediatr 2002;141:818-24 «PMID: 12461499»PubMed
 160. Paul IM, Beiler J, McMonagle A ym. Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:1140-6 «PMID: 18056558»PubMed
 161. Plint AC, Johnson DW, Patel H ym. Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. N Engl J Med 2009;360:2079-89 «PMID: 19439742»PubMed
 162. Puolakkainen M, Järvinen A. [Mycoplasma pneumoniae infections]. Duodecim 2012;128:2236-43 «PMID: 23210286»PubMed
 163. Richter H, Seddon P. Early nebulized budesonide in the treatment of bronchiolitis and the prevention of postbronchiolitic wheezing. J Pediatr 1998;132:849-53 «PMID: 9602198»PubMed
 164. Rigsby CK, Strife JL, Johnson ND ym. Is the frontal radiograph alone sufficient to evaluate for pneumonia in children? Pediatr Radiol 2004;34:379-83 «PMID: 14740202»PubMed
 165. Roberts I, Gavin R, Lennon D. Randomized controlled trial of steroids in pertussis. Pediatr Infect Dis J 1992;11:982-3 «PMID: 1454452»PubMed
 166. Roosevelt G, Sheehan K, Grupp-Phelan J ym. Dexamethasone in bronchiolitis: a randomised controlled trial. Lancet 1996;348:292-5 «PMID: 8709687»PubMed
 167. Ruhrmann H, Blenk H. [Erythromycin versus amoxicillin for the treatment of pneumonia in children (author's transl)]. Infection 1982;10(Suppl 2):S86-91 «PMID: 7049959»PubMed
 168. Ruuskanen O, Korppi M. Lasten yskänlääkkeiden myynti pitää lopettaa. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 2008;124:1689-90
 169. Sáez-Llorens X, Castaño E, Wubbel L ym. [Importance of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in children with community-acquired pneumonia]. Rev Med Panama 1998;23:27-33 «PMID: 11214557»PubMed
 170. Schibler A, Pham TM, Dunster KR ym. Reduced intubation rates for infants after introduction of high-flow nasal prong oxygen delivery. Intensive Care Med 2011;37:847-52 «PMID: 21369809»PubMed
 171. Scolnik D, Coates AL, Stephens D ym. Controlled delivery of high vs low humidity vs mist therapy for croup in emergency departments: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:1274-80 «PMID: 16537737»PubMed
 172. Shadkam MN, Mozaffari-Khosravi H, Mozayan MR. A comparison of the effect of honey, dextromethorphan, and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents. J Altern Complement Med 2010;16:787-93 «PMID: 20618098»PubMed
 173. Sivuontelotulehdus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 10.6.2013). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 174. Skjerven HO, Hunderi JO, Brügmann-Pieper SK ym. Racemic adrenaline and inhalation strategies in acute bronchiolitis. N Engl J Med 2013;368:2286-93 «PMID: 23758233»PubMed
 175. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD001831 «PMID: 22895922»PubMed
 176. Svedmyr J, Nyberg E, Thunqvist P ym. Prophylactic intermittent treatment with inhaled corticosteroids of asthma exacerbations due to airway infections in toddlers. Acta Paediatr 1999;88:42-7 «PMID: 10090546»PubMed
 177. Swingler GH. Observer variation in chest radiography of acute lower respiratory infections in children: a systematic review. BMC Med Imaging 2001;1:1 «PMID: 11734068»PubMed
 178. Taylor JA, Novack AH, Almquist JR ym. Efficacy of cough suppressants in children. J Pediatr 1993;122:799-802 «PMID: 8496765»PubMed
 179. Teunissen J, Hochs AH, Vaessen-Verberne A ym. The effect of 3% and 6% hypertonic saline in viral bronchiolitis: a randomised controlled trial. Eur Respir J 2014;44:913-21 «PMID: 24969648»PubMed
 180. Toikka P, Irjala K, Juvén T ym. Serum procalcitonin, C-reactive protein and interleukin-6 for distinguishing bacterial and viral pneumonia in children. Pediatr Infect Dis J 2000;19:598-602 «PMID: 10917215»PubMed
 181. Wahlgren H, Mortensson W, Eriksson M ym. Radiological findings in children with acute pneumonia: age more important than infectious agent. Acta Radiol 2005;46:431-6 «PMID: 16134323»PubMed
 182. Wainwright C, Altamirano L, Cheney M ym. A multicenter, randomized, double-blind, controlled trial of nebulized epinephrine in infants with acute bronchiolitis. N Engl J Med 2003;349:27-35 «PMID: 12840089»PubMed
 183. Vancíková Z, Trojánek M, Zemlicková H ym. Pneumococcal urinary antigen positivity in healthy colonized children: is it age dependent? Wien Klin Wochenschr 2013;125:495-500 «PMID: 23928934»PubMed
 184. Wang K, Shun-Shin M, Gill P ym. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in children. Cochrane Database Syst Rev 2012;(1):CD002744 «PMID: 22258949»PubMed
 185. Whitley RJ, Hayden FG, Reisinger KS ym. Oral oseltamivir treatment of influenza in children. Pediatr Infect Dis J 2001;20:127-33 «PMID: 11224828»PubMed
 186. Wilson N, Sloper K, Silverman M. Effect of continuous treatment with topical corticosteroid on episodic viral wheeze in preschool children. Arch Dis Child 1995;72:317-20 «PMID: 7763063»PubMed
 187. Wilson NM, Silverman M. Treatment of acute, episodic asthma in preschool children using intermittent high dose inhaled steroids at home. Arch Dis Child 1990;65:407-10 «PMID: 2189367»PubMed
 188. Virkki R, Juven T, Rikalainen H ym. Differentiation of bacterial and viral pneumonia in children. Thorax 2002;57:438-41 «PMID: 11978922»PubMed
 189. Vuori-Holopainen E, Salo E, Saxén H ym. Etiological diagnosis of childhood pneumonia by use of transthoracic needle aspiration and modern microbiological methods. Clin Infect Dis 2002;34:583-90 «PMID: 11803504»PubMed
 190. Xavier-Souza G, Vilas-Boas AL, Fontoura MS ym. The inter-observer variation of chest radiograph reading in acute lower respiratory tract infection among children. Pediatr Pulmonol 2013;48:464-9 «PMID: 22888091»PubMed
 191. Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C ym. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD006458 «PMID: 23900970»PubMed
 192. Robinson JL, Hameed T, Carr S. Practical aspects of choosing an antibiotic for patients with a reported allergy to an antibiotic. Clin Infect Dis 2002;35:26-31 «PMID: 12060871»PubMed
 193. Pichichero ME. Use of selected cephalosporins in penicillin-allergic patients: a paradigm shift. Diagn Microbiol Infect Dis 2007;57(3 Suppl):13S-18S «PMID: 17349459»PubMed
 194. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Inadvertent use of Bicillin C-R to treat syphilis infection--Los Angeles, California, 1999-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54:217-9 «PMID: 15758893»PubMed

A

Beetasympatomimeettihoito lasten virusinfektioon liittyvässä yskässä

Beetasympatomimeettihoito ei ole tehokasta lasten virusinfektioon liittyvässä yskässä.

A

C-reaktiivinen proteiini ja leukosyytit lasten keuhkokuumeen etiologian selvittämisessä

Suuri C-reaktiivisen proteiinin (CRP) pitoisuus tai leukosyyttiarvo lisää bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen todennäköisyyttä, mutta pieni pitoisuus tai arvo ei sulje pois bakteeri-infektiota.

A

Glukokortikoidien käyttö laryngiitin hoidossa

Suun kautta annettava glukokortikoidi lievittää laryngiitin oireita tehokkaasti.

A

Glukokortikoidien käyttö virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden ehkäisyssä lapsilla

Glukokortikoidi-inhalaatiot eivät ole tehokkaita virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden ehkäisyssä lapsilla.

A

Hinkuyskän antibioottihoito

Atsitromysiini ja klaritromysiini ovat tehokkaita B. Pertussis -bakteerin eradikaatiossa.

A

Hinkuyskän diagnosointi imeväisillä

Hinkuyskän diagnoosi perustuu B. pertussiksen osoitukseen PCR-menetelmällä.

A

Höyryhengitys laryngiitin hoidossa

Höyryhengityksestä ei ole hyötyä laryngiitin oireiden lievittämisessä.

A

Keuhkojen sivukuvan merkitys lapsen keuhkokuumeen diagnostiikassa

Keuhkojen sivukuvan ottaminen ei lisää keuhkokuvan sensitiivisyyttä tai spesifisyyttä pelkkään etukuvaan verrattuna lasten keuhkokuumeen diagnostiikassa.

A

Neuraminidaasin estäjien teho lasten influenssan preventiossa

Neuraminidaasin estäjät estävät influenssan tarttumista perheen lapsiin yhden perheenjäsenen sairastuttua.

A

Oraaliset beetasympatomimeetit lasten akuutin virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa

Suun kautta otettavat beetasympatomimeetit eivät ole tehokkaita lasten akuutissa virusperäisessä uloshengitysvaikeudessa.

A

Raseemisen adrenaliinin käyttö laryngiitin hoidossa

Inhaloitu raseeminen adrenaliini on tehokas laryngiitin oireiden lievittämisessä.

A

Yskänlääkkeiden teho lasten akuutissa yskässä

Lasten yskänlääkkeet eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä ja saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

B

Beetasympatomimeettien annostelureitti virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa lapsilla

Virusinfektion aiheuttamassa uloshengitysvaikeudessa tilanjatkeen kautta annosteltu beetasympatomimeetti on lapsilla ilmeisesti tehokkaampaa ja aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia kuin lääkesumuttimen kautta annosteltu.

B

Glukokortikoiden käyttö akuutissa RS-viruksen aiheuttamassa bronkioliitissa

Glukokortikoidit eivät ilmeisesti lievennä oireita, vähennä sairaalahoidon tarvetta tai lyhennä sairaalahoidon kestoa RS-viruksen aiheuttamassa bronkioliitissa.

B

Hinkuyskän antibioottiprofylaksia

Todetun hinkuyskätapauksen jälkeen muille perheenjäsenille annettu makrolidiprofylaksia ilmeisesti estää hinkuyskän leviämisen perheessä.

B

Hinkuyskän kliininen diagnoosi rokottamattomilla vauvoilla

Hinkuyskää tulee epäillä pienillä imeväisillä, joilla on puuskittainen yskä.

B

Hinkuyskän oireenmukainen hoito

Hinkuyskän hoidossa yskän oireenmukaisella hoidolla ei ilmeisesti ole tehoa.

B

Hypertoninen suolaliuos bronkioliitissa

Hypertoniset (3-prosenttiset) keittosuolaliuosinhalaatiot ilmeisesti eivät ilmeisesti lievitä bronkioliitin oireita eivätkä lyhennä sairaalahoitoa verrattuna isotoniseen (0,9-prosenttiseen) keittosuolaliuosinhalaatioon.

B

Inhaloidut beetasympatomimeetit bronkioliitin aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa

Inhaloitu salbutamoli ei todennäköisesti vähennä oireita alle 1-vuotiaiden lasten bronkioliitissa.

B

Inhaloitu adrenaliini bronkioliitissa

Inhaloitu adrenaliini ei ilmeisesti vähennä imeväisikäisen bronkioliittipotilaan sairaalahoidon tarvetta.

B

Keuhkokuva lapsen keuhkokuumeen etiologian arvioinnissa

Lapsen keuhkokuvassa todettu alveolaarinen tiivistymä viittaa usein bakteerin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.

B

Kuinka luotettavasti lapsen keuhkokuume voidaan todeta keuhkokuvasta?

Alveolaarinen varjostuma voidaan ilmeisesti todeta luotettavasti keuhkokuvasta, mutta interstitiaalisen varjostuman havaitseminen on epäluotettavaa.

B

Neuraminidaasin estäjien teho lasten influenssan hoidossa

Neuraminidaasin estäjät ilmeisesti lyhentävät lasten influenssan oireiden kestoa, jos lääkehoito aloitetaan 48 tunnin kuluessa oireiden alusta.

B

Virtsan pneumokkiantigeeni lasten keuhkokuumeen diagnostiikassa

Virtsan pneumokokkiantigeenitesti ei ilmeisesti sovellu pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen diagnostiikkaan lapsilla.

C

Antibioottihoito bakteerin aiheuttamassa bronkiitissa

Antibioottihoito saattaa olla tehokas yli kuukauden jatkuneessa lapsen limaisessa yskässä.

C

Hunajan teho yli 1-vuotiaiden lasten akuutissa öisessä yskässä

Hunaja saattaa helpottaa oireita yli 1-vuotiaiden lasten akuutin öisen yskän lyhytaikaisessa hoidossa.

C

Inhaloidut beetasympatomimeetit lasten akuutin virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa

Inhaloitu salbutamoli saattaa helpottaa oireita alle 2-vuotiaiden lasten akuutissa virusinfektion aiheuttamassa uloshengitysvaikeudessa.

C

Keuhkokuumeen komplikaatioiden kliininen tunnistaminen

Jos potilaan vointi ei parane ja kuume ei laske 48 tunnin kuluessa hoidon aloituksesta, on syytä selvittää keuhkokuumeen komplikaation mahdollisuus.

C

Lasten keuhkokuume ja antibiootin antoreitti

Suun kautta annosteltava amoksisilliini lienee tehokas hoito aikaisemmin terveiden lasten kotisyntyisessä keuhkokuumeessa, kun taudinkuva ei ole vaikea.

C

Lämmitetyn ja kostutetun lisähapen anto bronkioliitissa korkeaa virtausta käyttäen

Sairaalahoidossa suurella virtauksella annettu lämmitetty ja kostutettu happi-ilmaseos saattaa vähentää intubaation tarvetta bronkioliitissa.

C

Mycoplasma pneumoniaen aiheuttaman alahengitystieinfektion antibioottihoito

Makrolidit saattavat nopeuttaa mykoplasman aiheuttaman keuhkokuumeen paranemista.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia