Takaisin

Kuinka luotettavasti lapsen keuhkokuume voidaan todeta keuhkokuvasta?

Näytönastekatsaukset
Raija Seuri ja Matti Korppi
12.6.2014

Näytön aste: B

Alveolaarinen varjostuma voidaan ilmeisesti todeta luotettavasti keuhkokuvasta, mutta interstitiaalisen varjostuman havaitseminen on epäluotettavaa.

Vuonna 2001 julkaistuun systemoituun katsaukseen «Swingler GH. Observer variation in chest radiograp...»1 hyväksyttiin 5 tutkimusta, joissa oli vertailtu kahden radiologin lausuntoja alahengitystieinfektion takia otetuista keuhkokuvista. Potilasmäärät vaihtelivat välillä 80–287 lasta. Kolmeen tutkimukseen oli otettu ainoastaan alle 3-vuotiaita lapsia. Keskimääräiset kappa-arvot vaihtelivat keuhkokuumeen, varjostuman ja epänormaalin löydöksen osalta 0,46 ja 0,83 välillä ja peribronkiaalisen juosteisuuden osalta 0,43 ja 0,55 välillä. Aineistoja ei voitu yhdistää meta-analyysiksi.

Potilaat oli tutkittu joko sairaalassa tai päivystyksessä, ja vertailut tehtiin ainoastaan radiologien välillä. Tästä syystä tulokset ovat huonosti sovellettavissa valikoitumattomaan päivystykseen, jossa yleislääkärit, lastenlääkärit ja erikoistuvat lääkärit tulkitsevat keuhkokuvat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Tuoreessa brasilialaisessa tutkimuksessa «Xavier-Souza G, Vilas-Boas AL, Fontoura MS ym. The...»2 kaksi radiologia lausui 774 keuhkokuvaa, jotka oli otettu 2–59 kuukauden ikäisiltä alahengitystieinfektion takia sairaalan päivystykseen tulleilta lapsilta. Konkordanssi keuhkokuumeeseen sopivan varjostuman toteamisessa oli 86,7 % (kappa 0,683, 95 % luottamusväli 0,631–0,741).

Keuhkokuvien määrä oli suuri ja potilasaineisto valikoitumatonta, mutta tutkimuksessa vertailtiin kahta radiologia, ei muita lääkäreitä eikä päivystäviä lääkäreitä. Tästä syystä tulokset ovat huonosti sovellettavissa päivystykseen, jossa yleislääkärit, lastenlääkärit tai erikoistuvat lääkärit tulkitsevat keuhkokuvat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Tuoreessa israelilaisessa tutkimuksessa «Ben Shimol S, Dagan R, Givon-Lavi N ym. Evaluation...»3 15 lääkäriä (6 lastenlääkäriä, 7 lastentauteihin erikoistuvaa lääkäriä, ja 2 radiologia) lausui 187 keuhkokuvaa (sekä etu- että sivukuva), jotka oli otettu alle 5-vuotiailta sairaalan päivystykseen alahengitystieinfektion takia tulleelta lapselta. Tutkimukseen osallistuneet lääkärit luokittelivat keuhkokuvat WHO:n ohjeiden mukaan kolmeen luokkaan: alveolaarinen keuhkokuume, non-alveolaarinen keuhkokuume ja ei keuhkokuumetta. Jokaista lausujaa verrattiin erikseen kahteen kultaiseen standardiin: radiologi ja pediatri sekä kaksi radiologia.

Radiologit luokittelivat keuhkokuvat seuraavasti: alveolaarinen keuhkokuume 12,8 % (10,2–17,1 %), non-alveolaarinen keuhkokuume 2,7 % (2,7–29,9 %) ja ei keuhkokuumetta 78,6 % (62,8–83,9 %). Keskimääräiset kappa-arvot verrattuna kahteen kultaiseen standardiin (radiologi ja pediatri sekä kaksi radiologia) olivat 0,73 ja 0,68 alveolaarisen keuhkokuumeen osalta, 0,23 ja 0,09 (p = 0,002) non-alveolaarisen keuhkokuumeen osalta, ja 0,61 ja 0,56 normaaliksi tulkitun (ei keuhkokuumetta) löydöksen osalta. Lastenlääkärit ja lastentauteihin erikoistuvat lääkärit ylidiagnosoivat non-alveolaarisia muutoksia keuhkokuumeeksi.

Tutkijoiden mukaan keuhkokuva soveltuu ainoastaan alveolaarisen muutoksen arviointiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Israelilaisen tutkimuksen «Kiekara O, Korppi M, Tanska S ym. Radiological dia...»4 tulos sopii hyvin suomalaisiin havaintoihin. Alveolaarisen varjostuman tulkinta on luotettavaa, mutta interstitiaalisen varjostuman tulkinta vaatii harjaannusta. Perihilaarista interstitiaalista varjostumaa ei tule tulkita keuhkokuumeeksi. Runsas keuhkokuvien ottaminen johtaa helposti ylidiagnostiikkaan ja liialliseen antibioottien käyttöön.

BTS:n (British Thoracic Society) ohjeiden «Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic So...»5 mukaan keuhkokuvia ei tulisi ottaa alle 2-vuotiailta lapsilta, joilla todetaan kliinisesti bronkioliitti tai obstruktiivinen bronkiitti.

Kirjallisuutta

 1. Swingler GH. Observer variation in chest radiography of acute lower respiratory infections in children: a systematic review. BMC Med Imaging 2001;1:1 «PMID: 11734068»PubMed
 2. Xavier-Souza G, Vilas-Boas AL, Fontoura MS ym. The inter-observer variation of chest radiograph reading in acute lower respiratory tract infection among children. Pediatr Pulmonol 2013;48:464-9 «PMID: 22888091»PubMed
 3. Ben Shimol S, Dagan R, Givon-Lavi N ym. Evaluation of the World Health Organization criteria for chest radiographs for pneumonia diagnosis in children. Eur J Pediatr 2012;171:369-74 «PMID: 21870077»PubMed
 4. Kiekara O, Korppi M, Tanska S ym. Radiological diagnosis of pneumonia in children. Ann Med 1996;28:69-72 «PMID: 8932509»PubMed
 5. Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011;66(Suppl 2):ii1-23 «PMID: 21903691»PubMed